Kytice očima dětí a studentů

Mladé divadelní studio LAIK Východočeského divadla v Pardubicích, jehož významnou členkou je také naše letošní maturantka Kristína Morávková (4.A), připravilo další premiéru. Uskuteční se v neděli 23. června 2019 od 17.00 na hlavní scéně VČD. Inscenaci opět nastudoval Zdeněk Rumpík. A opět se spolu s mladými herci věnoval klasice, jenže tentokrát české – Kytici z pověstí národních Karla Jaromíra Erbena. Jejich poněkud netradiční, ale hloubavě tajemné ztvárnění klasického díla 19. století, kterému nechybí ani nápaditost či humor, je jistě výzvou k návštěvě tohoto představení. Pobídkou k tomu může být i významný úspěch předchozí inscenace nazvané Ještě se potkáme.

Stejně jako loni nebude na premiéře chybět klub divadelního diváka PSJG, takže se čtenáři našeho blogu mohou těšit na recenzi či reportáž z představení.

Někoho překvapí, že o této akci informujeme s takovým předstihem, ale vstupenky pomalu (či spíše rychle) mizí (prodej byl zahájen 2. května), takže není na co čekat.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek

Májové Jitro

Královéhradecký dětský pěvecký sbor Jitro, jehož členy jsou i studentky a studenti PSJG Michaela Roubalová (6.F), Alžběta Medková (2.A), Anna Klimentová (2.G), Veronika Neckařová (2.G), Kateřina Vukmirovičová (2.G), Eliška Emmerová (1.A) a Tomáš Žitný (3.G), pokračuje ve své výjimečné koncertní aktivitě. V květnu jej čeká řada koncertů. První již 4. května 2019 v Chrudimi, dále 16. května společný koncert s Filharmonií Hradec Králové (C. Debussy – Sirény), 20. května následuje Pocta Petru Ebenovi (u příležitosti jeho 90. narozenin) a 25. května čeká Jitro natáčení nového CD. Ale ani to není jeho poslední májová akce. Na 29. května připravilo Jitro koncert učitelů a na poslední dva květnové dny den otevřených dveří (po oba dny od 14 do 18 hodin).

V červnu a červenci Jitro čeká turné po Francii, v listopadu a prosinci dlouhý zájezd do Japonska a následně do Německa a Francie. Vskutku program, na který by bylo hrdé i významné profesionální hudební těleso.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek

Kytarový koncert

V dubnu se v koncertním sále ZUŠ Střezina uskutečnil kytarový koncert hudebního oddělení. Ze studentů PSJG na něm účinkovala Markéta Mourková (2.F), pro niž byl koncert zároveň přípravou na Mezinárodní hudební festival Ivana Ballu v Dolnom Kubíne (14 . – 17. května 2019). Své mistrovství ve hře na klasickou kytaru předvedla jako sólistka (Isaac Albéniz – Austrias) i jako členka kytarového kvarteta (Michael Praetorius – Courante, Astor Piazzolla – Libertango, Aram Chačaturjan – Šavlový tanec), které obstaralo i závěrečnou tečku celého koncertu. A nutno podotknout, že věta z baletu Gajané, evokující arménský bojový tanec, v úpravě pro čtyři kytary byla vskutku tečkou stylovou.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek

Exkurze do Terezína

V úterý 16. dubna 2019 jsme v rámci výuky dějepisu navštívili památnou oblast Terezín. Z autobusu nejprve vystoupila skupina rozesmátých studentů, nicméně s pohledem na typický nápis „Arbeit Macht Frei“ se nálada účastníků značně změnila.

Nejprve jsme si prohlédli Malou pevnost. Ač byla původně využívána jako vojenské opevnění, my jsme se zde blíže seznámili především s jejím pozdějším využitím. Během první světové války sloužila jako věznice pro politické vězně, ve druhé světové válce pak jako věznice pražského gestapa. Nahlédli jsme do místností obývaných velícími důstojníky, poté do skupinových cel i samotek (kde byl mimo jiné vězněn i sarajevský atentátník Gavrilo Princip), do koupelny, prádelny, dokonce i do „na oko“ vytvořené holírny, která samozřejmě nikdy nebyla využívána. Na závěr prohlídky Malé pevnosti jsme se zastavili v kině určeném původně zaměstnancům, kde jsme zhlédli dobový propagandistický film nazvaný „Město věnované Židům“.

Dalším bodem naší exkurze bylo muzeum židovského ghetta umístěné v tehdejším domě mládeže. Muzeum bylo zajímavé především svou autenticitou. Všechny účastníky nepochybně nejvíce zaujaly obrázky a básně, kterými tehdejší děti ztělesnily atmosféru, jaká zde panovala v minulém století. Dále jsme též měli možnost pročíst si zde nejrůznější právní ustanovení týkající se židovské otázky či například prohlédnout si dobové předměty jako nášivky židovských hvězd či hygienické potřeby některých obětí.

Je nepochybně důležité, abychom tuto nepříliš vzdálenou etapu historie měli na paměti, proto děkuji paní profesorce Tlustošové a terezínským průvodcům, že nám poskytli možnost se o ní dozvědět více. Jak je patrné na přiložených fotografiích naší studentky Kateřiny Richtrové z 3.A, exkurze skutečně všechny velice oslovila.

Julie Hejnicová (3.A)

Sdílejte příspěvek

Talent královéhradecké kultury

Dne 16. dubna 2019 se v Adalbertinu konal slavnostní večer u příležitosti předávání cen Talent královéhradecké kultury za rok 2018. Ceny předávali náměstkyně primátora a radní pro oblast ekonomiky, dotací a kultury Ing. Monika Štayrová a předseda kulturní komise Pavel Marek. O vskutku slavnostní atmosféru se zasloužil také velmi kvalitní kulturní program.

Jak bylo již publikováno v Aktualitách, vynikajícího úspěchu dosáhl Dramatický klub PSJG, který byl jedním z kolektivů, který získal toto prestižní ocenění. Nominován byl především za úspěšné nastudování muzikálu Bídníci, jehož scénář připravila na základě slavného Hugova stejnojmenného románu studentka PSJG Bára Viceníková. Inscenace byla pro velký úspěch a s ním spojenou řadu repríz nastudována dokonce ve dvou variantách. Za nastudování Bídníků získal Dramatický klub PSJG také zvláštní cenu poroty na krajské přehlídce AUDIMAFOR. a účastnil se s ním také přehlídky ve Václavově.

Ocenění spolu se studenty PSJG převzali vedoucí Dramatického klubu PSJG a profesorka tohoto gymnázia Mgr. Michaela Křížková a režisér představení a herec divadla DRAK MgA. Filip Huml.

Ocenění Talent královéhradecké kultury si ovšem z Adalbertina odnesli i další studenti PSJG – Michaela Roubalová (6.F), Alžběta Medková (2.A), Veronika Neckařová (2.G), Eliška Emmerová (1.A), Anna Klimentová (2.G) a Kateřina Vukmirovičová (2.G) z Královéhradeckého dětského sboru Jitro, Sarah Křížová (2.G) z taneční skupiny ZUŠ Habrmanova, Ludmila Žlábková (5.F) ze Smiling String Orchestra a možná i někdo další, jehož se nám přes veškerou snahu nepodařilo dopátrat.

Doporučit můžeme také videoukázky z předávání cen i kulturního programu – píseň Leonarda Cohena Hallelujah v pěvecké interpretaci Jitra či skladbu Karla Jenkinse Palladio v podání Smiling String Orchestra.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek