Už jste si přečetli časopis Živa?

Kdo se jen trochu zabývá biologií, jistě ví, že časopis Živa vydává s podporou Akademie věd České republiky Nakladatelství Academia. A přestože jde o časopis popularizační, příspěvky procházejí odbornými recenzemi, než může dojít k jejich zařazení. Publikovat v Živě, tj. časopise, který vznikl díky Matici české již v roce 1853, je tedy jistě záležitostí prestižní.

Kam tím míříme? Kdo se začetl do posledního čísla Živy (č.4/2018), už jistě ví. Letošní absolventka PSJG Tereza Kozáková (bývalá 6.F) v tomto čísle otiskla příspěvek Interakce modrého světla a hormonu auxinu v růstu rostlin, v němž popisuje výsledky své badatelské práce, kterou podnikla ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, resp. její Laboratoří růstových regulátorů (Prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.). V středoškolské odborné činnosti (SOČ) s touto odbornou prací vyhrála okresní i krajské kolo a na na Mezinárodní konferenci mladých vědců (The International Conference of Young Scientists – ICYS) v německém Stuttgartu získala stříbrnou medaili. Na PSJG byl vedoucím její práce RNDr. Michal Hruška.

V uvedeném čísle časopisu Živa vyšel také zajímavý rozhovor s Terezou Kozákovou, v němž líčí své zapojení do projektu Badatel, resp. svou vědeckou práci i svůj výhled do budoucnosti.

Mgr. Jiří Aubris

Slavnostní předávání ocenění nejlepším studentům PSJG

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 se v hotelu Alessandria konalo slavnostní předávání ocenění nejúspěšnějším studentům Prvního soukromého jazykového gymnázia za rok 2016.

V roce 2016 řada studentů našeho gymnázia úspěšně reprezentovala školu v konverzačních jazykových soutěžích v anglickém, francouzském, španělském, německém či ruském jazyce, v předmětových olympiádách v českém jazyce, matematice, fyzice, chemii, informatice, tedy v humanitních, přírodovědných i informatických disciplínách, studenti se účastnili národních i mezinárodních projektových soutěží a konferencí a dalších aktivit, jako jsou středoškolská odborná činnost (SOČ) či Mezinárodní soutěž mladých vědců ICYS atp.

Ceny věnovalo První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové a Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové.

Ocenění předávali děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové docent RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D., a předsedkyně představenstva Prvního soukromého jazykového gymnázia Jindřiška Bartůšková.

Vyznamenáno bylo 17 nejúspěšnějších studentů, jejichž výběr vzhledem k rozmanitosti a množství úspěchů studentů PSJG nebyl vůbec lehký. Ocenění v abecedním pořadí převzali: David Balda (2.A), Renata Bašová (6.F), Martina Cardová (4.A), Tereza Kozáková (5.F), Ryan Lenihan (3.F), Kristýna Lušková (6.F), Laura Mećavová (3.F), Kateřina Pražáková (4.G), Lenka Rajmontová (4.F), Laura Sekerová (3.F), Filip Solař (3.F), Martina Stehnová (absolventka 2016), Markéta Šimková (3.F), Kateřina Šimonová (5.F), Ondřej Váša (5.F), Jan Zelený (absolvent 2016) a Natálie Živná (absolventka 2016).

Ze všech 17 vyznamenaných studentů byli pak vybráni dva (resp. dvě) nejúspěšnější: Markéta Šimková a Natálie Živná.

Nelze zde vypisovat jednotlivě všechny úspěchy, zmiňme tedy alespoň nejvýraznější výsledky dvou nejúspěšnějších studentek. Markéta Šimková vyhrála krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce v kategorii A1 a následně obsadila vynikající 3. místo v ústředním kole této soutěže. Do celostátního kola, jež spolupořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní institut dalšího vzdělávání a Sdružení učitelů francouzštiny v Praze ve Francouzském institutu, postoupilo v každé kategorii 14 vítězů krajských kol. Třetí místo v takové konkurenci je skutečně mimořádným úspěchem.

Natálie Živná obsadila 3. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru biologie a naši školu úspěšně reprezentovala v krajském kole Chemické olympiády v kategorii A. V Mezinárodní soutěži mladých vědců ICYS v Rumunsku získala zlatou a bronzovou medaili. 1. místo obsadila a zlatou medaili získala s projektem Comparison of cytotoxicity of antidote substances used treat organophosphate poisoning. Jejím externím odborným konzultantem byl Mgr. Petr Jošt z Univerzity obrany Hradec Králové. 3. místo obsadila s projektem Preparation and charakterisation of nanomaterials. Jejím externím odborným konzultantem byl Ing. Jan Grym z Univerzity obrany Hradec Králové.

Natálii Živné byla udělena Cena Učené společnosti České republiky za mimořádné vědecké aktivity v přírodovědných oborech. Tuto cenu získává ročně 9 – 10 studentů z celé České republiky. Natálie Živná je již třetí studentkou Prvního soukromého jazykového gymnázia, která toto ocenění získala.

Ke studentům PSJG promluvili děkan doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, PhD., a zástupkyně ředitele PSJG Mgr. Blanka Pražáková.

Večerem jako moderátorky skvěle provázely Diana Holá (3.A) a Kristína Morávková (2.A). O kulturní program se postarali studenti PSJG. Na začátku vystoupil Hudební klub PSJG pod vedením Mgr. Martiny ForejtkovéEliška Dvořáková (1.F), Paulina Voženílková (1.F) a Tomáš Žitný (1.G). V druhém hudebním vstupu přednesl Nicolas Karnet (3.F) Preludium cis-moll Sergeje Rachmaninova a na závěr zazpívala Tereza Košťálová (4.A).

Mgr. Jiří Aubris

Můj americký pobyt

Bydlím v malém městečku Kennett Square nedaleko Philadelphie. Život tady v Americe je super, ale je to opravdu veliký rozdíl od toho, na co jsem byl dříve zvyklý.

Největším takovým rozdílem je pro mě škola. Místní školy jsou hodně velké – ta moje má  asi 1200 studentů (což je v porovnání s normální velikostí místních škol podprůměrné) a  je velice dobře vybavená jak po stránce technické, tak i sportovní.  V rámci školní činnosti jsou tu na výběr desítky kroužků, například hra na kytaru, herectví, robotika a těměř všechny sporty, které vás napadnou. Já jsem si vybral americký fotbal, což nebyl úplně dobrý nápad, protože jsem měl ke konci sezony úraz kolena a chvilku to vypadalo, že budu muset odjet domů.

Co se výuky týká,  je pravda, co jsem slýchal z domova. Učení není nikterak náročné a po překonání jazykové bariéry  zvládám  vše bez větších obtíží. Mám ale docela dost úkolů a domácí přípravy. Platí tu pravidlo, co si navolíš  za předměty, to máš.  Já jsem si vybral fyziku, americkou literaturu, historii, obchod, němčinu a matematiku. Snažil jsem se předměty navolit tak, abych po návratu domů  úplně nevypadl z rytmu. Nejsou tu klasické třídy, jako u nás, takže se dá říci, že v ročníku je nás asi 600 a to jsou všechno mí spolužáci.

Zaznamenal jsem  i  zlepšení ve své angličtině. Při výuce už většině věcí rozumím, ale jen ta moje slovní zásoba…, takže občas musím improvizovat.

Svůj rok si tady užívám. Dostal jsem  možnost navštívit  několik  měst (Chicago, Atlantu, New York, Washington DC a Philadelphii). O vánočních prázdninách se chystám odjet se svou  druhou hostující rodinou na týden na Floridu.

Moc zdravím  spolužáky i učitelský sbor a těším se na vás v příštím školním roce.

Lukáš Madurkay

PSJG v České televizi

Jednou z výjimečností našeho Prvního soukromého jazykového gymnázia je možnost studovat v rámci středoškolského vzdělávání také čínštinu, a to i v rámci základní nabídky povinně volitelných cizích jazyků. V souvislosti s návštěvou čínských studentů a jejich pedagogů z Administration School Shanghai si toho všimla také Česká televize. V rámci pořadu Události v regionech na ČT1 informovala o dění na PSJG v pátek 9. prosince 2016. Celý pořad je dostupný i na internetu (nechcete-li zhlédnout všechny příspěvky, pak reportáž z PSJG začíná v čase 23:42).

Mgr. Jiří Aubris

Studijní výměnný pobyt v Číně z mého pohledu

V termínu od 5. do 14. června 2016 proběhl první výměnný pobyt 12 studentů PSJG v naší nové partnerské škole Administration School Shanghai.

Vydali jsme se do země, o které jsme mnoho slyšeli, ale praktické zkušenosti v zemi „draka“ jsme kromě Wei neměli žádné. Vzdálenost více než 10 000 km jsme zvládli z Prahy s přestupem ve Frankfurtu nad Mohanem celkem obstojně. Letěli jsme místy až ve výšce 11 300 m a celé to letecké „dobrodružství“ trvalo cca 12 hodin čistého času. S časovým posunem + 6 hodin jsme se také docela obstojně „popasovali“.

Na letišti nás už čekaly dvě známé tváře z pedagogického sboru – Pan Jie a Cao Jie, kteří nám dělali společnost při logistickém přesunu autobusem z letiště Pudong až do Vienna International Hotel na náměstí Wanda Plaza, kde jsme byli po většinu pobytu ubytováni. Tam na nás čekalo celé vedení školy v čele s panem ředitelem Zha Zhenghem, aby nás oficiálně přivítalo.

Shanghai s téměř 25 milióny obyvateli patří mezi nejlidnatější, ale i nejdražší města světa. Nájmy jsou tu neskutečně vysoké, proto si většina populace nemůže pokoj pro hosty v žádném případě dovolit. Od počátku jsme se setkávali s neobyčejnou pohostinností, vlídným, přátelským a maximálně ochotným přístupem. Něco takového se jen tak nevidí! Čínská gastronomie je kapitola sama o sobě. Hned od prvního setkání nás překvapovala svojí pestrostí, vůní, nápaditostí a tvořivostí. Ta nás neskutečně nadchla. Takovou směsici pokrmů, jakou jsem měl možnost ochutnat během našeho pobytu, jsem asi nepožil za celý svůj dosavadní život. Jsem spíš usedlejší a konzervativnější strávník než mladší generace studentů, která je určitě variabilnější než věrný český konzument. Tady jsme však měli tak široký sortiment jídel, že nám nezbylo nic jiného než experimentovat, což vůbec nebylo na škodu. Takové pařáty či bambus byste asi jen stěží ochutnali.

Druhý den ráno jsme vyrazili do areálu školy, kde nás čekalo velkolepé uvítání. V přeplněném sále následovaly projevy z obou stran, vzájemná představení, kulturní programy, které charakterizují jednotlivé národy. Opravdu se bylo na co dívat. Je vskutku příjemné, když se jednotlivé země od nejmladší populace vzájemně obohacují a sbližují. Přátelství a mír je zárukou stability, bezpečnosti a perspektivy celého světa. Kamarádství mezi našimi a čínskými i tibetskými studenty byla rychle navázána. Společně jsme procházeli celý uzavřený komplex učebních, ubytovacích a hospodářských budov i sportovišť, kde jsme si uvědomovali určité shody i rozdíly mezi českým a čínským vzdělávacím systémem.

V následujících dnech dopoledne následovala společná výuka v různých předmětech: matematika, angličtina, gastronomie, hudební výchova či kaligrafie. Studenti si navzájem předávali svoje osobní zkušenosti, což byl jeden z hlavních cílů oboustranné spolupráce. Odpoledne a večer jsme obdivovali krásy Shanghaie. Zmíním mrakodrap World Financial Center (492 m) s přezdívkou „otvírák láhví“, který byl postaven v r. 2008 a do roku 2013 byl nejvyšší budovou ČLR. Navštívili jsme také 468 m vysokou věž Perlu Orientu a plavili se lodí po řece Huangpu. Ta noční plavba nás úplně omráčila. Všechno bylo dokonale nasvícené, že jsem si připadal jako v Pohádce tisíce a jedné noci. Kochali jsme se také starou částí s historickými úzkými uličkami, kde se úplně zastavil čas.

Co mi naopak moc chybělo, byla zeleň, slunce a modré nebe. Od začátku pobytu nás doslova „uzamkla“ smogová čepice. Znečištění zdejšího ovzduší je ožehavý problém, kdy dravá a rychle rostoucí ekonomika je upřednostňována na úkor ekologie. Dalším nepříjemným fenoménem je neustálý hluk a dopravní chaos. Zelená na semaforech představuje jen určitý symbol, který se víceméně (ne)dodržuje. Vše závisí spíš na vůli řidiče než na nějakých pevně stanovených dopravních předpisech. Za celou dobu jsme však nezaznamenali žádnou dopravní nehodu. Na zdejších komunikacích se pohybuje rozmanitý vozový park od nejprimitivnějších rikš až po luxusní auta převážně japonské výroby, které mají svoje výrobní závody na území Číny.

Na dvě noci se stalo naší výchozí základnou město Suzhou, které proslulo výrobou hedvábí a především typickými čínskými zahradami. Zvláštní šarm mu dodávají vodní kanály, které na mnoha místech, podobně jako v Benátkách, suplují ulice. Kanály jsou překlenuty mnoha mostky a lávkami, takže město bylo také nazýváno „Benátky Orientu“. Kouzlo starého vodního města se ale v dnešní době trochu vytrácí pod náporem moderní zástavby, stěžejní turistickou atrakcí tedy zůstávají již zmíněné zahrady čínských úředníků, které jsou pod ochranou UNESCO. Hlavní poslání těchto zahrad, totiž poskytnout klid k rozjímání, meditaci, ke konverzaci při sklence rýžového vína, k čerpání inspirace k uměleckému dílu, nebo jen k prostému tichému přemýšlení, se bohužel částečně vytratil poté, co se zahrady staly hlavní turistickou atrakcí.

Další úchvatnou podívanou, která se nám doživotně jistě vryje do paměti, byla návštěva vodní městečka Tongli. Nazývá se také Benátky východu, leží na břehu jezera Taihu, 18 km od města Suzhou (Su-čou) a je protkáno množstvím vodních kanálů. Nachází se zde 49 kamenných mostů různých stavebních stylů, spojujících sedm ostrovů, které tvoří 15 řek a 5 jezer. V dávných dobách město básníků, malířů, konfuciánských učenců a vládních úředníků má více než tisíciletou historii. Nejvíce budov se nachází v blízkosti vodních toků, k nimž je přístup po kamenných schodech. Přestože je zde čilý turistický ruch a většina lidí pracuje ve službách pro turisty, v okolí jsou četná rýžová pole.

Těch vjemů, poznatků a nezapomenutelných zážitků je tolik, že by to dalo na nějakou minimálně bakalářskou práci. Doporučuji všem milovníkům cestování, poznávání a kontrastů tuto zajímavou zemi navštívit. My jsme viděli pouhý „střípek“ z této pestré mozaiky, který stal však za to. Pevně doufám, že až dorazí čínští studenti s pedagogy k nám, budeme se všemi silami snažit jim po všech stránkách perfektně připravený a detailně propracovaný program v rámci našich možností vrátit. Věřím, že se nám to společnými silami podaří.

Mgr. Marian Janko – učitel PSJG

Fotografie poskytli Daniel Šimek (4.G) a David Balda (3.F).