Milé nedělní setkání na parkuru v Suché u Litomyšle

Je příjemné, když se setkáte se studenty i mimo školu a rádi se vidíte. To se mi povedlo v neděli ráno se studentkou tercie G, Bárou Vachutkovou, která sedlala valacha Souvignona 2, aby si z parkuru odvezla 1. místo. Je to šikula a velmi nadějná jezdkyně ještě v kategorii dětí.

A za ty nejstarší, seniory, jsem tam byla já s mladou klidnou Monbeco, která vyjela závodit poprvé. 3. místo mi udělalo radost.

Brzy na viděnou s kýmkoliv i mimo školu.

Mgr. Petra Pultarová

Krajské kolo SOČ

Ve středu 10. 5. 2023 se konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ).
Gratulujeme všem sedmi našim studentům, kteří se do krajského kola probojovali a ještě se všichni skvěle umístili.

Z 1. míst a postupu do republikového finále, které se koná v červnu v Plzni, se radovali:
Kateřina Veselá v oboru ochrana a tvorba životního prostředí
Adam Beran v oboru fyzika
Štěpán Boudyš v oboru molekulární biologie
Vojtěch Belada v oboru matematika a statistika

Blahopřání patří i Lucii Lipavské za 2. místo v oboru historie, Míše Malé za 3. místo v oboru chemie a Míše Teplé za 3. místo v oboru pedagogika, psychologie a sociologie. 

Mgr. Petra Pultarová, RNDr. Michal Hruška

Střezinský skřivan

Dalšího pěveckého úspěchu dosáhl student 1.SJG David Jandl (4.G) v pěvecké soutěži Střezinský skřivan, když vyhrál V. kategorii (nejvyšší – do 21 let).

Soutěž pořádá ZUŠ Střezina pro zpěváky z celého Královéhradeckého kraje, letos se uskutečnil (po loňském zkušebním nultém) 1. ročník této soutěže, takže si David odnáší premiérové 1. místo.

David Jandl pravidelně účinkuje na koncertech Nos Dames (také je moderuje) a na francouzských či jazykových pásmech pořádaných 1.SJG v Knihovně města Hradce Králové. Nedávno měl také svůj recitál v Divadle DRAK. Získal také řadu ocenění jak na domácích, tak na zahraničních soutěžích.

Mgr. Jiří Aubris

Ilustrační fotografie pochází ze staršího Davidova vystoupení, snímek ze střezinské soutěže nemáme k dispozici.

Okresní kolo SOČ

Ve čvrtek 23. 3. 2023 se konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Hostitelskou školou jako každý rok bylo GJKT.

14 studentů PSJG se pustilo do obhajob v oborech matematika, fyzika, chemie, biologie, molekulární biologie, ochrana a tvorba životního prostředí, zdravotnictví, pedagogika a psychologie, historie.

Radovat se mohlo 7 studentů PSJG, kteří postoupili do krajského kola. Velká gratulace.

Čeká nás něco málo úprav a opět tréninky obhajob. KK SOČ se koná
10. 5. 2023.

Mgr. Petra Pultarová