Pernštýnská noc

Počátkem června se koná Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové. Jako každoročně se jej s Kvítkem účastní student 1.SJG Vojtěch Vrba (3.F) a s chrudimským Kohoutkem také naše nedávná absolventka Eliška Dvořáková.

Vše začíná v pátek 2. června 2023 v 19.00 v Pardubicích na Pernštýnské noci. FS Kvítek se představí na Pernštýnském náměstí na pódiu u Spolkového domu (býv. Občanská záložna) ve 21.00, vystoupení NS Kohoutek začíná tamtéž ve 23.00.

V Hradci Králové se oba soubory představí v Klicperových sadech (od r. 1971 se jim po umístění sochy Jana Žižky říká také Žižkovy sady – tento název dostaly na počest 50. výročí založení KSČ). Pódium bývá umístěno poblíž Adalbertina. Kvítek by měl účinkovat v bloku dětských folklorních souborů mezi 14. a 15. hodinou, Kohoutek mezi 15. a 16. hodinou.

Mgr. Jiří Aubris

Snímek pochází z minulého ročníku festivalu.

Předávání maturitních vysvědčení

Ve čtvrtek 25. května 2023 převzali v reprezentativních prostorách Městské hudební síně noví absolventi svá maturitní vysvědčení.

Slavnostní večer za účasti letošních absolventů, jejich rodičů i dalších příbuzných či jinak blízkých, vedení školy a pedagogického sboru 1.SJG zahájil David Jandl (6.G) studentskou hymnou Gaudeamus igitur, na elektrické varhany ho doprovodila profesorka 1.SJG Mgr. Martina Forejtková.

Poté přítomné přivítali naši osvědčení moderátoři – Adéla Kopecká a Dominik Rouchal (oba 2.A). Na začátku uvedli krátké vystoupení Hudebního klubu 1.SJG, vedeného Mgr. Martinou Forejtkovou. K paní profesorce (zpěv, elektrické varhany) a Davidu Jandlovi (zpěv) se v druhé skladbě přidal také student kvarty Štěpán Rejcha (elektrická kytara).

Před vlastním předáváním maturitních vysvědčení zhodnotil výborné výsledky maturitních zkoušek ředitel školy PhDr. Ladislav Bartůška. Ten také popřál absolventům mnoho štěstí a úspěchů do dalších dní.

Potom byl na řadě vrchol celého večera, na který se těšili jak letošní absolventi, tak jejich blízcí nejvíce – předávání maturitních vysvědčení. Ta si převzali nejprve studenti 4.A, následně 6.F a 6.G. Za studenty poté promluvil na rozloučenou Jiří Podroužek (6.G).

Slavnostní večer byl ukončen českou hymnou. Zazpíval ji opět David Jandl za doporovodu Mgr. Martiny Forejtkové.

Celou akci jako každoročně připravily ve spolupráci s vedením školy hlavní organizátorky Mgr. Petra Pultarová a Mgr. Michaela Křížková. Jim zdatně sekundovaly naše skvělé hostesky – Anna Broulíková, Karolína Hanousková a Albína Dragounová (všechny 1.A).

Mgr. Jiří Aubris

Za fotografie děkujeme Mgr. Petře Pultarové.

Koncert k oslavě 100 let od narození Otmara Máchy

V rámci oslav 100. výročí narození Otmara Máchy se v Boharyni, kde byl tento hudební skladatel pochován, uskuteční k jeho poctě koncert Smíšeného pěveckého sboru Smetana, jehož dlouholetou oporou je profesorka našeho gymnázia Mgr. Jana Pražáková. Koncert se koná v neděli 28. května 2023 od 15.00.

V Hradci Králové se publiku sbor Smetana představí v pátek 2. června 2023 od 19.00 spolu s náchodským sborem Hron v Městské hudební síni. Společný koncert obou sborů lze navštívit také v sobotu 10. června 2023 od 17.00 v Náchodě.

Mgr. Jiří Aubris

Jarní swingový koncert

V pondělí 29. května 2023 se od 19.00 uskuteční v Petrof Gallery Jarní swingový koncert BigBandu Jiřího Pavlíka. Hostem koncertu bude šansonové trio Nos Dames – jako obvykle se publiku představí profesorka 1.SJG Mgr. Martina Forejtková, náš letošní absolvent David Jandl a houslistka Filharmonie Hradec Králové Mgr. Miriam Otčenášková.

V rámci koncertu bude jako každý rok předána cena Osobnost hradeckého swingu. Pořadatelem akce, kterou podpořilo statutární město Hradec Králové, je Spolek swingových hudebníků.

Mgr. Jiří Aubris