Měsíc šansonu aneb Nos Dames v Satchmu

Říjen se nese v klubu Satchmo (nachází se kousek od Klicperova divadla) ve znamení šansonu. Je jasné, že přitom nemůže chybět profesorka PSJG Mgr. Martina Forejtková spolu s Mgr. Kateřinou Prokešovou. Duo Nos Dames (s hosty) zde vystoupí ve středu 23. října 2019 od 19.00.

Publiku se kromě obou zakladatelek dua představí také členka Filharmonie Hradec Králové Miriam Otčenášková (housle), student 3.F PSJG David Jandl (zpěv) a hudební skupina PecQui.

Divákům lze doporučit přijít spíše dříve než později, protože na koncertech Nos Dames bývá notně plno…

Mgr. Jiří Aubris

Mon amour, chanson

Bylo vskutku naivní myslet si, že bych někam mohla přijít včas. Je v podstatě jedno, jakou váhu dávám dané akci – a že duo Nos Dames jsem si opravdu nechtěla nechat ujít.

Já jsem totiž žila v domnění, že Francouzský večer v Třebechovicích pod Orebem byl od půl sedmé. Nebyl – což jsem zjistila, až když jsem udýchaná přišla do Kulturního domu v Třebechovicích, který zel prázdnotou, a dvě postarší dámy mi věnovaly pohled, který mi dal poměrně drsně najevo, že jdu pozdě.

„Dobrý večer, mohla bych si prosím koupit lístek?“ ptala jsem se. Jedna z postarších dam odložila obložený chlebíček (druhý pohled, který mi byl darem, vyjadřoval, že větší zájem u ní vzbuzuje okurka, kterou právě z pokrmu vypreparovala, než nějaký můj lístek), vzala mě za loket a otevřela mi dveře do sálu, kde se o „prázdnotě“ rozhodně nedalo mluvit.

Tam byla úplně jiná atmosféra než v předsálí.

Slovem provázel Adam Prokeš, který francouzsky nemluvícím vysvětloval poselství šansonů. Ve své podstatě nebylo nutno nic vysvětlovat, protože hudba vše vysvětlí sama za sebe. Tam (i jindy a jinde) pro mě hudba znamenala paní profesorka Forejtková, duo Nos Dames i vzácní hosté, kteří se ujali nástrojů (nebo si jenom odkašlali, spolkli hašlerku a vzali si mikrofon). Bylo možné si poslechnout šansony současných zpěváků, ale i těch, kteří mezi námi jsou jen ve zhudebněné podobě (a že všichni, kteří byli na pódiu, jim dělali to nejlepší jméno).

Obecenstvo děkovalo potleskem ve stoje. Nebyl tam člověk, který by nebyl unešený nebo netleskal. Za umění nejde poděkovat dostatečně, stejně jako za atmosféru. A vyjádřit úctu a dík skrz špatně napsanou reportáž na školním blogu se mi nechce už jenom z principu, že to nepovažuji za (byť jen minimálně) odpovídající. Můžu jenom ty, kteří ještě žádnou podobnou akci nenavštívili, inspirovat k tomu, aby to napravili. Protože málokterá hudba má v sobě tolik citu a energie jako francouzský šanson.

Veronika Vítková (3.F)

Koncert si můžete také poslechnout ze záznamu. Není to sice ono a zážitku z živého vystoupení se to samozřejmě nevyrovná, ale i tak francouzské šansony v podání dua Nos Dames pohladí po duši…

Maminko, není mi dobře aneb Večer pediatrie a hudby

Knihovna města Hradce Králové připravila další ze svých zajímavých pořadů. Ve víceúčelovém sále KMHK se tak v pondělí 7. října 2019 od 17.00 uskuteční přednáška MUDr. Ladislava Hanouska věnovaná dětským nemocem, resp. tomu, jak jim předcházet. Zároveň bude veřejnosti představena jeho nová kniha Maminko, není mi dobře aneb Než se vydáme k dětskému lékaři.

Ukázky z knihy bude číst ředitelka KMHK Mgr. Barbora Čižinská. O hudební části programu požádal MUDr. Hanousek profesorku PSJG Mgr. Martinu Forejtkovou, jež přizvala další členy Hudebního klubu PSJGDavida Jandla (3.F), Vojtěcha Beladu (2.F), Tomáše Žitného (2.A) a Veroniku Vítkovou (3.F). Zazní skladby La tendresse, Un homme debout, Andalouse a třeba i další.

Mgr. Jiří Aubris

30 let od listopadového převratu

V úterý 17. září 2019 se na Pivovarském náměstí konal koncert k 30. výročí obnovení demokracie (sametové revoluce). Jeho pořadatelem byl Královéhradecký kraj s podporou společnosti C. Bechstein Europe.

Přesně v 19.30 přivítala všechny zúčastněné nedávná absolventka PSJG Ema Hubáčková, moderátorka celého slavnostního večera. Ta nejprve pozvala na pódium hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., který ve svém projevu připomněl význam 17. listopadu 1989 i 1939 a potřebu předávat povědomí o těchto zlomových událostech našich dějin nové generaci.

Potom tu již bylo místo pro hudbu Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a dalších skladatelů. Jako první ovšem zazněla Tylova a Škroupova píseň Kde domov můj, výjimečně s oběma slokami.

Dlužno podotknout, že představitelé našeho kraje připravili pro významné výročí vskutku důstojný koncert. Naše absolventka tak na pódium postupně pozvala operní pěvkyně Emu Hubáčkovou a Sylvu Čmugrovou, korepetitorku opery Národního divadla Praha Jitku Nešverovou a klavírního virtuosa Vladimíra Župana.

Koncertu tentokrát ne zcela přálo počasí, ale nakonec i to se na čas umoudřilo, a i když nakonec poslední z Dvořákových Moravských dvojzpěvů podlehl náporům vichřice a deště, diváci odcházeli spokojení.

Kdo koncert v úterý nestihl, může se na něj podívat na facebookových stránkách Královéhradeckého kraje.

Mgr. Jiří Aubris

Dny evropského dědictví v Hradci Králové

Akce v rámci letošních Dnů evropského dědictví se v Hradci Králové uskuteční převážně v neděli 15. září, a to s podtitulem Procházka po hradeckých budovách pro kulturu aneb jeviště, která znamenají svět. Není divu: letošní národní téma zní Památky a zábava. Veřejnost bude moci nahlédnout nejen do různých kulturních sálů, ale také do jejich zázemí. Přístupná bude řada velmi zajímavých objektů, navíc zdarma.

K nejzajímavějším bude určitě patřit prohlídka divadla DRAK, s nímž PSJG dlouhodobě spolupracuje a v němž také působí náš Dramatický klub. Návštěvníci budou moci nahlédnout i tam, kam se dokonce ani členové výše zminěného klubu běžně nedostanou. V DRAKu pro ně budou mezi 10. a 15. hodinou připravené komentované prohlídky, diváci si budou moci prohlédnout hlavní budovu a Labyrint pěkně „od sklepa až po půdu“.

Přístupné bude také Klicperovo divadlo, s nímž dlouhodobě spolupracuje náš Klub divadelního diváka. Zde se prohlídky budou konat od 13 do 17 hodin.

Přístupné budou i další královéhradecké umělecké scény – Filharmonie Hradec Králové (13.00 – 15.00, s ukázkami hry na varhany), Adalbertinum (13.00 – 18.00, komentovaná prohlídka v 16.00) a Bio Centrál (14.30 – 19.00, jako jediné bude přístupné i v sobotu 14.9., a to od 10.00 do 19.00).

Mgr. Jiří Aubris