Dny evropského dědictví v Hradci Králové

Akce v rámci letošních Dnů evropského dědictví se v Hradci Králové uskuteční převážně v neděli 15. září, a to s podtitulem Procházka po hradeckých budovách pro kulturu aneb jeviště, která znamenají svět. Není divu: letošní národní téma zní Památky a zábava. Veřejnost bude moci nahlédnout nejen do různých kulturních sálů, ale také do jejich zázemí. Přístupná bude řada velmi zajímavých objektů, navíc zdarma.

K nejzajímavějším bude určitě patřit prohlídka divadla DRAK, s nímž PSJG dlouhodobě spolupracuje a v němž také působí náš Dramatický klub. Návštěvníci budou moci nahlédnout i tam, kam se dokonce ani členové výše zminěného klubu běžně nedostanou. V DRAKu pro ně budou mezi 10. a 15. hodinou připravené komentované prohlídky, diváci si budou moci prohlédnout hlavní budovu a Labyrint pěkně „od sklepa až po půdu“.

Přístupné bude také Klicperovo divadlo, s nímž dlouhodobě spolupracuje náš Klub divadelního diváka. Zde se prohlídky budou konat od 13 do 17 hodin.

Přístupné budou i další královéhradecké umělecké scény – Filharmonie Hradec Králové (13.00 – 15.00, s ukázkami hry na varhany), Adalbertinum (13.00 – 18.00, komentovaná prohlídka v 16.00) a Bio Centrál (14.30 – 19.00, jako jediné bude přístupné i v sobotu 14.9., a to od 10.00 do 19.00).

Mgr. Jiří Aubris

S Nos Dames v Dolní Dobrouči

Koncert v Dolní Dobrouči se velice povedl. Odehrával se v krásném kostele v centru vesnice. Na koncert přišli všichni – známí, příbuzní, kamarádi, ale především mnoho místních, kteří si koncert velice užili. Repertoár byl stejný jako ve Fořtu.

Toto vystoupení bylo ojedinělé v tom, že duo Nos Dames vyzvalo obecenstvo, k ohodnocení písní z jejich repertoáru. Díky tomuto hodnocení chtějí obměnit repertoár pro novou sezónu.

Kostel, ve kterém se koncert odehrával, vytvářel příjemnou atmosféru. Na konci koncertu lidé odměnili účinkující ohlušujícím potleskem.

David Jandl (3.F)

Na fotografiích můžeme vidět členky dua Nos Dames Mgr. Martinu Forejtkovou (profesorka PSJG) a Mgr. Kateřinu Prokešovou i jejich jediného hosta – studenta PSJG Davida Jandla (3.F). Za poskytnutí fotografií děkujeme Mgr. M. Forejtkové.

Chrudimské obžínky

Ve dnech 6. – 8. září 2019 se v Chrudimi uskuteční folklorní festival Chrudimské obžínky. V řadách špičkového chrudimského národopisného souboru Kohoutek se letos publiku představí také studentka PSJG Eliška Dvořáková (2.A).

Zmíněný festival pořádá právě domácí NS Kohoutek. Bohatý program začíná již v pátek 6. září v Michalském parku (Zieglerovy sady – nazvané podle královéhradeckého rodáka, vlasteneckého kněze a národního buditele Josefa Liboslava Ziglera) ve 20.00 koncertem Nezmarů a pokračuje od 21.00 folklorní nocí, při níž Eliška určitě nebude chybět. Návštěvníkům se představí vedle chrudimského Kohoutku také mělničtí Jarošovci, jihlavský Pramínek, Šmykňa z Ostravy a také folklorní soubor Holubička České besedy z chorvatského Daruvaru.

V sobotu čeká návštěvníky celodenní program na Resslově náměstí – jarmark, pohádka, krojovaný průvod městem či taneční veselice, hlavní vystoupení folklorních souborů začíná ve 14.30. Závěrečné rozloučení se pak uskuteční v neděli ráno na Resslově náměstí před kostelem Nanebevzetí P. Marie.

Kdo vyrazí do Chrudimi v sobotu 7. září, může zároveň využít dne otevřených památek, který nabízí také celou škálu výjimečných zážitků.

Mgr. Jiří Aubris

 

Nos Dames září i v září

Duo Nos Dames, tvořené profesorkou PSJG Mgr. Martinou Forejtkovou a Mgr. Kateřinou Prokešovou, se po prázdninovém turné nechystá zahálet ani v září. Další představení se uskuteční v sobotu 7. září 2019 od 17.00 v Hradci Králové na Kavčím plácku v rámci hudebního festivalu hradeckých kapel Hradec sobě! a v sobotu 28. září 2019 od 18.00 v Kulturním domě v Třebechovicích pod Orebem.

Na koncertech opět nebude chybět řada hostů, včetně studentů PSJG. Tak na Kavčím plácku se můžeme těšit na Markétu Mourkovou (3.F), Davida Jandla (3.F), Vojtěcha Beladu (2.F) a snad i Štěpána Boudyše (2.G).

Mgr. Jiří Aubris

Prázdninové turné dua Nos Dames pokračuje

Ovacemi ve stoje skončil premiérový koncert dua Nos Dames ve Fořtu (dnes část městyse Černý Důl). Duo, jež tvoří profesorka PSJG Mgr. Martina Forejtková a Mgr. Kateřina Prokešová, si podobně jako v Kunvaldu pozvalo jen jediného hosta – studenta PSJG Davida Jandla (2.F), který se stal zároveň také moderátorem (a výborným!) vydařeného srpnového večera.

Umělci si pro hojné publikum (je skoro až záhadou, jak to dělají, že mají vždy plno) připravili vskutku zajímavý a barvitý večer plný frankofonních písní. Lidská i umělecká spřízněnost obou hlavních aktérek i jejich hosta doslova strhla publikum, které si nakonec zazpívalo s nimi a jež si potleskem vyžádalo několik přídavků. Spokojeni byli všichni, dokonce i David se usmíval – ono to v té vřelé atmosféře snad ani jinak nešlo.

Další koncert dua Nos Dames se koná ve čtvrtek 29. srpna 2019 v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči, začátek je opět v 18.00. Účast lze jen doporučit, zklamaného jsme odcházet z koncertu Nos Dames ještě nikoho neviděli…

A kdo si už udělá výlet do tohoto malebného kraje, může se cestou zastavit také třeba na hradě Lanšperku (je z něho i krásná vyhlídka do kraje) nebo u známé Horákovy kaple se zázračným pramenem.

Mgr. Jiří Aubris