Vlak Lemkin

Na hodině dějepisu se paní profesorka Tlustošová zmínila o možnosti účasti na vzdělávací akci vlak Lemkin, která se uskutečnila od 20. 10. do 25. 10. 2023 na hlavním nádraží v Hradci Králové. Výstava byla o Rafaelu Lemkinovi, židovskému právníkovi z Polska, který byl narozen v roce 1900. Promítání bylo rozděleno na tři části, které se odehrávaly ve třech vagónech.

V první části filmu jsme se dozvěděli o Lemkinově dětství. Strávil ho na venkově ve vesnici Ozelisko, kde žil v nájmu s rodinou svého strýce. Během Velké války, když Němci obsadili Polsko, Lemkin se začal zajímat o dějiny a ničení národnostních, náboženských a rasových skupin. Když se dozvěděl o tom, co se stalo v Turecku s Armény, bylo mu jasné, že musí zasáhnout. Již v mládí mu došlo, že aby mohl prosadit trestání genocidy, musí být vlivný a mít dobré známosti, a proto jako student vydal několik knih, zúčastňoval se na různých konferencích a po studiu pracoval na polském trestním zákoníku.

Prohlídka pokračovala do druhého vagónu, kde nás čekalo další promítání o jeho výpravě, když Němci napadli Polsko, a musel se dát na útěk. To se mu povedlo překročením hranic s Litvou a později jeho cesta pokračovala do Švédska. Ze Švédska se poté rozhodl odcestovat do USA.

Video v posledním vagónu bylo o Lemkinově cestě v USA, když zjistil, že u státníků se svým cílem upozornit na to, co se děje v Evropě, neuspěje. Rozhodl se tedy zaměřit na civilní obyvatele, u kterých se však také s pochopením nesetkal. Proto napsal knihu, kde koncipoval, co je genocida.

V roce 1946 shromáždění OSN zařadilo genocidu na seznam válečných zločinů.

Denisa Velnerová a Kristýna Svobodová (3.F)

Francouzské klasické šansony

Na svatého Martina, tedy 11. listopadu 2023, se od 15.30 v Masarykově domě Lázní Velichovek koná další koncert souboru Nos Dames. Publikum se může těšit na šansony Édith Piaf, Charlese Aznavoura, Jacquese Brela či Yvese Montanda či další skladby frankofonní scény, např. zpěvaček Zaz a Wende Snijders a rapera Stromae.

Jako obvykle se publikum může těšit na profesorku 1.SJG Mgr. Martinu Forejtkovou (zpěv, klavír, akordeon), členku Filharmonie Hradec Králové Mgr. Miriam Otčenáškovou (housle) a letošního absolventa 1.SJG Davida Jandla (zpěv, rytmické nástroje, průvodní slovo).

Po velmi úspěšném (vyprodaném) koncertu ve Filharmonii Hradec Králové (9. 11. 2023) mají diváci a posluchači možnost vidět Nos Dames zase v docela jiném prostředí – v největším lázeňském velichovském domě. A kdo má více času, může využít i dalších akcí svatomartinských lázeňských oslav.

Mgr. Jiří Aubris

Slavnostní koncert Jitra

Slavnostní koncert k 50. výročí založení Královéhradeckého dětského sboru Jitro se uskuteční 18. listopadu 2023 od 17.00 v KC ALDIS. Účinkují všechna oddělení sboru, tedy Broučci, Světlušky, Skřivánek A i B, Vlčí máky, Jitříčko, Jitro a také sbor absolventů. Uměleckým vedoucím sboru je od roku 1977 (tedy 46 let!) prof. PhDr. Jiří Skopal, jedna z nejvýznamnějších kulturních osobností nejen našeho regionu.

Z našich studentů se můžeme těšit na Lucii Lipavskou (4.A), Jindřicha Pecinu (4.G) a Magdalenu Pokornou (1.G). Z absolventů 1.SJG zpívali v nedávných dobách v Jitru např. Anna Klimentová, Kateřina Vukmirovićová, Alžběta Medková, Eliška Emmerová, Tomáš Žitný, Michaela Roubalová či Kateřina Pavlová, tak se určitě můžeme těšit i na některé z nich (v Jitru či sboru absolventů).

Kromě slavnostního výročního koncertu se Jitro představí publiku také 6. listopadu 2023 od 19.00 v aule Boromea. V listopadu a prosinci čeká Jitro ještě pravidelné japonské turné a Jitříčko zájezd do Francie.

Mgr. Jiří Aubris

Francouzský večer Nos Dames

Další z oblíbených koncertů souboru Nos Dames se tentokrát koná opět v Hradci Králové. Po Petrof Café čeká hradecké publikum opět lukrativní prostor – kavárna Bon Accord Café ve Filharmonii Hradec Králové. Francouzské šansony tam zazní 9. listopadu 2023 od 19.30.

Účinkují jako obvykle profesorka 1.SJG Mgr. Martina Forejtková (zpěv, klavír, akordeon), členka Filharmonie Hradec Králové Mgr. Miriam Otčenášková (housle) a absolvent 1.SJG David Jandl (zpěv, rytmické nástroje, průvodní slovo).

Vstupenky (již jen několik posledních) si lze opatřit přes stránky Filharmonie (včetně emailové rezervace) nebo klasicky přes HK Point. Úspěch beznadějně vyprodaného koncertu v Petrofu je jistě příslibem i pro ten ve Filharmonii.

Mgr. Jiří Aubris

Francouzský večer plný šansonů

Další z populárních francouzských večerů souboru Nos Dames se koná ve čtvrtek 12. října 2023 od 18.00 v PETROF Café (Kavárenský koncert).

Účinkují profesorka 1.SJG Mgr. Martina Forejtková (zpěv, klavír, akordeon), členka Filharmonie Hradec Králové Mgr. Miriam Otčenášková (housle) a letošní absolvent našeho gymnázia David Jandl (zpěv, rytmické nástroje, průvodní slovo). Na programu jsou samozřejmě francouzské šansony.

Mgr. Jiří Aubris

Snímek pochází z koncertu Nos Dames na nádvoří zámku v Častolovicích (Hradozámecká noc).