Slavnostní předávání maturitních vysvědčení aneb Loučení s absolventy

V úterý 28. května 2024 se konalo v reprezentativních prostorách Městské hudební síně v Hradci Králové slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové.

Slavnostní večer za účasti letošních absolventů, jejich rodičů i dalších příbuzných či jinak blízkých, vedení školy a pedagogického sboru 1.SJG zahájil absolvent 1.SJG David Jandl studentskou hymnou Gaudeamus igitur, na elektrické varhany ho doprovodila profesorka 1.SJG Mgr. Martina Forejtková.

Poté přítomné přivítali naši osvědčení moderátoři – Adéla Kopecká a Dominik Rouchal (oba 3.A). Na začátku uvedli krátké vystoupení Hudebního klubu 1.SJG, vedeného Mgr. Martinou Forejtkovou. K paní profesorce (zpěv, elektrické varhany) a Davidu Jandlovi (zpěv) se následně přidali také Klára Pohnerová (3.G), letošní absolvent Vojtěch Belada (6.G), Kristýna Polednová (4.F), Adam Váňa a Amos Vydra (oba 3.G).

Před vlastním předáváním maturitních vysvědčení zhodnotil výborné výsledky maturitních zkoušek ředitel školy PhDr. Ladislav Bartůška. Ten také popřál absolventům mnoho štěstí a úspěchů do dalšího života.

Potom byl na řadě vrchol celého večera, na který se určitě těšili jak letošní absolventi, tak jejich blízcí nejvíce – předávání maturitních vysvědčení. Ta si převzali pana ředitele a svých třídních učitelů nejprve studenti 4.A, následně 6.F a 6.G.

Slavnostní večer byl ukončen českou hymnou. Zazpíval ji opět David Jandl za doporovodu Mgr. Martiny Forejtkové.

Celou akci jako každoročně připravily ve spolupráci s vedením školy hlavní organizátorky Mgr. Petra Pultarová a Mgr. Michaela Křížková. Jim zdatně sekundovaly naše skvělé hostesky.

Mgr. Jiří Aubris

Že tě nablízku neštěstí

V Divadle Jesličky (ZUŠ Střezina) se opět představí studentky 1.SJG Linda Vítová (5.F) a Mariana Hegerová (3.G) i letošní absolventka Nina Pokorná (4.A). Divadelní večer je tentokrát laděn baladicky. Diváky čeká dvojpředstavení, vycházející z Erbenovy Kytice z pověstí národních: Že tě nablízku neštěstí (režie Monika Janáková) a Divůplodná noc (režie Jana Portyková). Představení se koná v Jesličkách ve čtvrtek 6. června 2024 od 19.30.

V pátek 7. června 2024 od 19.30 můžete v Black boxu Divadla Jesličky opět navštívit představení Julie a Romeo, zajímavou adaptaci Shakespearovy slavné tragédie. V roli Rosaliny účinkuje Mariana Hegerová (3.G). Ta se publiku představí i v sobotu 8. června od 19.30 v Gogolově Revizorovi v roli manželky hejtmana (policejního direktora). K tomu můžeme ještě dodat, že její tři divadelní večery následují hned po nadmíru úspěšné účasti v celostátním kole recitační a dramatické soutěže Čtvrtlístek, kde obsadila vynikající 2. místo.

Mgr. Jiří Aubris

Ilustrační foto pochází z celostátního kola Čtvrtlístku.

Pernštýnská noc

Ve dnech 7. a 8. června 2024 se uskuteční tradiční Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové. I letos na něm budeme mít mezi účinkujícími své zastoupení.

Vojtěch Vrba (4.G) účinkuje s královéhradeckým Kvítkem v pátek 7. června 2024 v Pardubicích na Pernštýnské noci. Kvítek vystoupí ve 20.30 v Pernštýnské ulici a v 21.30 na Pernštýnském náměstí na pódiu před Spolkovým domem, kde vystupuje pravidelně.

Kvítek účinkuje také v sobotu 8. června v Hradci Králové v Klicperových (Žižkových) sadech od 14.00, ale nejstarší tanečníci (Kvítek A) se objeví až večer od 19.00 na Šrámkově statku.

Publikum bude tak moci vidět Kvítek po květnovém pětidenním zájezdu do Maďarska opět u nás.

Mgr. Jiří Aubris

Festival Orlické břehy 2024

Francouzské písně a šansony v podání Nos Dames tentokrát zazní v rámci hudebního festivalu Orlické břehy na Slezské plovárně v Hradci Králové, a to ve čtvrtek 30. května 2024 od 19.00. Jedná se o zahajovací koncert celého festivalu.

Soubor Nos Dames účinkuje v obvyklém složení – profesorka 1.SJG Mgr. Martina Forejtková (zpěv, klavír, akordeon), členka Filharmonie Hradec Králové Mgr. Miriam Otčenášková (housle), absolvent 1.SJG David Jandl (zpěv, perkuse, průvodní slovo) a případně jejich hosté.

Mgr. Jiří Aubris

Toulky Evropou 2024

Třídy 1.F a 1.G pod vedením Mgr. Blanky Žitné připravily letošní Toulky Evropou. A jako vždy to bylo velkolepé!

Nejprve si všichni studenti zvolili určitou evropskou zemi, k níž si pak připravili prezentaci. Následně sami vybrali ty nejzdařilejší projekty, jež byly prezentovány v úterý 7. května 2024.

Celou akci zahájil Marek Hoffmann (1.G), který na trubku zahrál instrumentální verzi Beethovenovy Ódy na radost (4. věta 9. symfonie), již jako evropskou hymnu používá Rada Evropy a často i Evropská unie.

Následně již všechny přítomné přivítaly moderátorky Eliška Hedvičáková (1.G) a Kateřina Luštíková (1.F), které přítomné provázely první polovinou akce. Postupně uváděly jednotlivé prezentace, hudební vystoupení i proslov ředitele školy PhDr. Ladislava Bartůšky a organizátorky Toulek Evropou Mgr. Blanky Žitné.

Ústředním programem byly tři vybrané prezentace – Max Tišer (1.F) představil Švýcarsko, Eliška Hedvičáková (1.G) Norsko a na závěr Amálie Mejstříková (1.G) společně s Lucií Hájkovou (1.F) Bulharsko. Jejich barvité líčení našlo v hojně zastoupeném publiku velmi příznivou odezvu.

Hudební část programu připravila vedoucí Hudebního klubu 1.SJG Mgr. Martina Forejtková. Členové Hudebního klubu Klára Pohnerová a Šimon Divíšek spolu s vedoucí klubu a za jejího doprovodu zazpívali francouzskou píseň Tourdion (v české verzi známou jako Batalion), Kristýna Polednová zazpívala a na kytaru zahrála Imagine Johna Lennona a v záverečné písni se spojili studenti tercií s členy Hudebního klubu 1.SJG a zapívali píseň Halleluja v pěti světových jazycích.

Druhou částí programu, návštěvníky jistě také velmi kvitovanou, byly ochutnávky pokrmů jednotlivých národů – skupinky studentů si připravily stánky věnované jednotlivým evropským zemím, a to včetně speciálních pochoutek. Tato „gastronomická exkurze“ měla také neobyčejný úspěch.

Toulky Evropou byly jako obvykle benefiční. Dobrovolné příspěvky navštěvníků celé akce byly tentokrát věnovány hradeckému útulku pro opuštěné psy.

Mgr. Jiří Aubris