PRVNÍ tři místa na světě pro 1.SJG a Českou republiku

Šest studentů 1.SJG získalo na mezinárodní soutěži ICYS 2024 v tureckém Izmiru nejcennější medaile – jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Kromě úžasného ocenění jejich práce mezinárodní porotou, která vždy pozitivně hodnotí profesionální způsob obhajoby studentských projektů i posterů, všichni naši studenti vzorně reprezentovali nejen vlastní práci, ale také naše První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové a celou Českou republiku.

V hlavní soutěži téměř 100 studentských projektů ze čtrnácti zemí světa – Brazílie, Ruska, Srbska, Německa, Indonésie, Indie, Maďarska, České republiky, Rumunska, Thajska, Turecka, Slovinska, Singapuru a Gruzie – přesvědčili studenti 1.SJG mezinárodní hodnotící poroty o špičkové kvalitě své práce a převzali následující ocenění:

1. místo a zlatou medaili získal v kategorii Life science Pavel Forman

Název práce: Rozšíření lošákovitých hub v České republice

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., MBÚ AV ČR

2. místo a stříbrnou medaili získal v kategorii Engineering Adam Beran

Název práce: Návrh karoserie cestovního vozu pro slot racing

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška, Mgr. Anežka Macháčková

Odborný konzultant: Ing. Vojtěch Jakubec, EBW – Aerodynamika

3. místo a bronzovou medaili získal v kategorii Life science Richard Fajfr

Název práce: Mikrobiální zatížení žáka na cestě do školy a ve škole

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: MUDr. Miroslav Fajfr, Ph.D.

3. místo a bronzovou medaili získala v kategorii Environmental science Kristýna Polednová

Název práce: Zelená chemie v oboru organických povlaků

Vedoucí práce: Ing. Klára Vydrová

Odborný konzultant: Ing. Miroslav Kohl, Ph.D.

V soutěži hodnocení kvality zpracování a obhajoby posterů převzali studenti 1.SJG následující diplomy:

1. místo v kategorii Life science Pavel Forman

2. místo v kategorii Engineering Adam Beran

3. místo v kategorii Life science Richard Fajfr

Soutěže ICYS se v roce 2024 dále aktivně účastnila studentka 1.SJG Leona El Nakhala a student Miroslav Kočí, kteří – společně s ostatními oceněnými studenty – přiblížili Českou republiku studentkám a studentům dalších třinácti zemí světa.

Soutěž ICYS je mezinárodní konference mladých vědců s dlouhou tradicí. Na soutěži prezentují středoškolští studenti z mnoha zemí světa své nejlepší vědecké projekty. Studenti mohou každoročně soutěžit v šesti soutěžních kategoriích: Physics, Mathematics, Computer Science, Environmental Science, Engineering a Life Science.

Každý stát světa může do soutěže přihlásit maximálně šest studentů. Studenti našeho 1.SJG se soutěže zcela pravidelně úspěšně účastní každoročně již od roku 2008. V tomto roce se soutěže ICYS zúčastnilo za celou Českou republiku šest studentů – všichni jsou studenty našeho 1.SJG.

První den soutěže probíhal ve Vědeckém centru Buca v Izmiru. Studenti obhajovali své postery (Poster presentation). Večer všechny účastníky čekala uvítací večeře, kde měli možnost ochutnat některá turecká jídla. Poté se zapojili do tradičních tureckých tanců a měli možnost prezentovat a propagovat krásy a půvaby České republiky.

Druhý den byl věnován obhajobám projektů, Každý student anglicky prezentoval svůj projekt. Nervozita byla značná. Někteří studenti měli své projekty odprezentovány velmi brzy, a jiní až později během dne. Ti, kteří čekali, trénovali své proslovy a dostávali poslední rady. V každém soutěžícím se mísilo nejen sebevědomí s očekáváním, protože v průběhu dne nebylo možné ani odhadnout, jak porotci zhodnotí jejich práci a průběh obhajoby.

Třetí den soutěže byl již mnohem uvolněnější. Všichni účastníci ICYS navštívili jednu z nejnavštěvovanějších památek celého Turecka, slavný monument, který dodnes nepřestává poutat pozornost návštěvníků z celého světa – starověké a původně řecké město Efesos, jedno z velkoměst iónského Řecka v Malé Asii, které se nacházelo v Lýdii na pobřeží Egejského moře (dnes několik kilometrů od pobřeží v İzmirské provincii asi 50 km jižně od İzmiru).

Až čtvrtý den byly v průběhu oficiálního ceremoniálu vyhlášeny výsledky, které jsou sumarizovány na začátku tohoto příspěvku.

V průběhu celé soutěže vždy naši studenti navazují inspirující kontakty se studenty z jiných zemí, mohou kvalitu svých projektů porovnat s velkým počtem projektů studentů z mnoha jiných zemí světa a také tím rozvíjet své další vědecké, odborné a profesionální znalosti a dovednosti – tolik potřebné při studiu vysokých škol i v profesním životě špičkových vědců České republiky.

Není ani zdaleka neobvyklé, že precizní a kvalitní práci našich studentů oceňují i nejlepší vědecká pracoviště České republiky. Např. Pavel Forman bude uveden jako spoluautor odborného příspěvku, který bude publikován v prestižním vědeckém impaktovaném časopise. Výsledků jeho práce si cení i na pracovišti MBÚ AV ČR. Na Facebookovém účtu Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky je zařazen příspěvek s fotografií Pavla Formana.

RNDr. Michal Hruška s přispěním Mgr. Evy Konderlové

KRAJSKÉ KOLO SOČ 2024

PRVNÍ TŘI PROJEKTY POSTUPUJÍ V ROCE 2024
Z PRVNÍHO MÍSTA V KRAJSKÉM KOLE SOČ
NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU PROJEKTŮ SOČ

V KRAJSKÉM KOLE SOČ dne 7. 5. 2024, které se konalo na Gymnáziu J. K. Tyla, vybojovali studenti 1. SJG: čtyři první místa (z toho 3 s postupem), devět druhých míst (z toho 3 druhá místa s licitací) a jedno páté místo

VELMI GRATULUJEME VŠEM ČTRNÁCTI STUDENTŮM A STUDENTKÁM

ZA ÚSPĚŠNÉ OBHÁJENÍ VŠECH PROJEKTŮ

Na celostátní přehlídku projektů SOČ v Pardubicích postupují z prvního místa:

PAVEL FORMAN

Obor 4. Biologie, geografie a geologie                                                     

Název práce: Rozšíření lošákovitých hub v České republice           

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., MBÚ AV ČR

HANA DOSTÁLKOVÁ

Obor 5. Molekulární biologie                                

Název práce: Buněčný cyklus a jeho synchronizace

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: Mgr. Petr Jošt, Ph.D.

MARIE SLEZÁKOVÁ

Obor 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství                                 

Název práce: Respirační onemocnění u koní          

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: neuveden

První místo – bez postupu na celostátní přehlídku – získala:

SÁRA PETÍKOVÁ

Obor 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby                    

Název práce: Porovnání vyšetřovacích metod Hercula Poirota a slečny Marplové

Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Neugebauerová

Odborný konzultant: neuveden

Druhé místo v KRAJSKÉM KOLE s licitací na celostátní přehlídku SOČ vybojovali:

ADAM BERAN

Obor 2. Fyzika                                                         

Název práce: Návrh karoserie cestovního vozu pro slot racing     

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška, Mgr. Anežka Macháčková

Odborný konzultant: Ing. Vojtěch Jakubec, EBW-Aerodynamika

SARAH SOPHIA KARNET

Obor 6. Zdravotnictví                                 

Název práce: Vliv umělé inteligence v oblasti psychoterapie

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: PaedDr. Irena Jelínková

JAN BROULÍK

Obor 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Název práce: Římské právo se zaměřením na trestní

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Aubris

Odborný konzultant: JUDr. Pavel Kocourek

Postup do celostátního kola SOČ z 2. místa v rámci licitace

Dále v KRAJSKÉM úspěšně soutěžili:

Antonín Vízner

Fajfr Richard

Jakub Procházka

Michala Malá

Miquel Maricel Catalá

Albína Dragounová

Tomáš Kučera

Celkem (včetně našich studentů) soutěžilo v KK SOČ 42 studentů a studentek. Studenti z 1.SJG obhajovali jednu třetinu všech projektů prezentovaných v krajském kole SOČ 2024.

Děkujeme všem odborným konzultantům studentských projektů z externích pracovišť, zejména z Akademie věd České republiky, Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Univerzity Pardubice, Univerzity Hradec Králové aj.

Jmenovité poděkování současně patří vedoucím nejúspěšnějších projektů z PSJG-HK, kterými byli RNDr. Michal Hruška, doc. Ing. Filip Malý, Ph.D., Mgr Petra Pultarová, Mgr. Ondřej Hospodka, Mgr. Jana Pražáková, Mgr. Zuzana Neugebauerová, Mgr. Lucie Tlustošová a Mgr. Jiří Aubris.  Děkujeme také rodičům soutěžících studentů a vedení gymnázia za maximální a trvalou podporu studentských vědeckých aktivit.

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

SOČ je soutěž středoškolských vědeckých projektů vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR). Středoškolská odborná činnost má pro studenty středních škol mnoho významů. Mimo jiné se jedná o prostředek k rozvoji jejich kreativity a schopnosti samostatné vědecké odborné práce. Zkušenosti získané při práci na projektech v průběhu studia jsou později neocenitelné při studiu VŠ a dále v úspěšném profesním životě. Zpracování odborného projektu pomáhá středoškolákům uplatnit a prohloubit své znalosti a dovednosti v konkrétní oblasti zájmu, a získat tak cenné zkušenosti a sebedůvěru. Projekty SOČ jsou v České republice zařazeny do OSMNÁCTI různých oborů.

Nejúspěšnější projekty SOČ vznikají ve spolupráci s vědeckými institucemi České republiky a s pracovišti vysokých škol. Všem vedoucím projektů z 1.SJG a zejména studentkách a studentům, kteří si vybírají témata svých projektů pro příští školní rok a mají zájem na kvalitních projektech SOČ, doporučujeme, aby sami aktivně vyhledávali na internetu dostupné nabídky na spolupráci (např. mezi středoškoláky a VŠ nebo pracovišti AV ČR) a měli šťastnou ruku při výběru externích odborných konzultantů pro své projekty.

Pro školní blog RNDr. Michal Hruška a Mgr. Petra Pultarová

VELMI ÚSPĚŠNÉ VYSTOUPENÍ našich studentů na KRAJSKÉ přehlídce AMAVET v Hradci Králové

Dne 21. března 2024 se studenti našeho 1.SJG zúčastnili 5. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji (zkráceně AMAVET), kterou pořádala Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s., společně s Královéhradeckým krajem, Univerzitou Hradec Králové a dalšími spolupořadateli.


Cílem soutěže AMAVET každoročně je:


   1. Podněcovat co nejvíce starších žáků základních škol a středoškoláků k řešení konkrétních vědeckých a technických projektů, které rozvíjejí tvůrčí schopnosti žáků včetně schopností svoji práci úspěšně prezentovat odborné i široké veřejnosti.


   2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště, laboratoře vysokých škol i firem a ovlivňovat jejich profesní orientaci na vědecké a technické obory.


   3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Studenti soutěžili ve dvou kategoriích:


Kategorie Junior
Navštěvují v době konání krajského kola 6. až 9. ročník základní školy nebo první stupeň víceletých gymnázií. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a navštěvovat školu v Královéhradeckém kraji.


Kategorie Středoškolák
V době konání krajského kola nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a studovat v Královéhradeckém kraji.


Soutěžní projekty studentů:
         Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti vědy a techniky, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi, musí ale být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti.

Podmínky soutěže splnilo z našeho gymnázia celkem 26 studentů. Tito studenti své projekty obhajovali 21. března 2024 v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové před odbornými komisemi, sestavenými z akademických pracovníků Univerzity Hradec Králové a spolupracujících pracovišť. Při posuzování projektů byla využívána kritéria – běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská komise vyhodnotila deset nejlepších finálových řešení.


Konkrétní výsledky 5. ročníku AMAVET


Celkem bylo do soutěže AMAVET přihlášeno 44 projektů.

VŠICHNI STUDENTI 1.SJG vzorně reprezentovali naše gymnázium a uspěli se svými obhajobami na akademické půdě Univerzity Hradec Králové.


Bylo uděleno celkem 5 hlavních cen UHK, tj.: Cena rektora Univerzity Hradec Králové, Cena děkana Pedagogické fakulty, Cena děkana Přírodovědecké fakulty, Cena děkana Filozofické fakulty, Cena děkana Fakulty informatiky a managementu.


Z pěti hlavních cen UHK získali studenti PSJG-HK TŘI hlavní ceny.

Z kategorie AMAVET STŘEDOŠKOLÁK postoupilo na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU do Prahy celkem 10 prací. Mezi DESETI postupujícími projekty (z 1. místa) na celostátní přehlídku v Praze postoupili TŘI práce studentů z 1. SJG.


Nejúspěšnější studentkou z našeho gymnázia na Krajské přehlídce AMAVET byla JUDITA MAISNEROVÁ z 2. A, která získala za svůj projekt DVĚ hlavní ocenění.

Podrobnější informace o nejúspěšnějších projektech


AMAVET Junior – 1. místo – Cena děkana Filozofické fakulty UHK
Jméno studenta: Borkowská Ema, 2. F
Název práce: Česko-polské turistické průsečíky
Vedoucí práce: Mgr. Blanka Žitná
Odborný konzultant: neuveden

AMAVET Junior – 1. místo – Cena děkana Fakulty informatiky a managementu UHK
Jméno studenta: Vít Vojtěch, 2. G
Název práce: Robot hledající světlo
Vedoucí práce: doc. Ing. Malý Filip, Ph.D.
Odborný konzultant: prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.


AMAVET Středoškolák – 1. místo – Cena děkana Pedagogické fakulty UHK
Jméno studenta: Maisnerová Judita, 2. A
Název práce: Postoje adolescentů k elektronickým cigaretám
Vedoucí práce: PhDr. Stanislava Vostřelová
Odborný konzultant: neuveden


AMAVET Středoškolák
1. místo – postup na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU AMAVET V PRAZE

Jméno studenta: Maisnerová Judita, 2. A
Název práce: Postoje adolescentů k elektronickým cigaretám
Vedoucí práce: PhDr. Stanislava Vostřelová
Odborný konzultant: neuveden


AMAVET Středoškolák
1. místo – postup na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU AMAVET V PRAZE

Jméno studenta: Čmedla Vojtěch
Název práce: Vyslání balónu do vyšší vrstvy atmosféry
Vedoucí práce: doc. Ing. Malý Filip Ph.D.
Odborný konzultant: neuveden

AMAVET Středoškolák
1. místo – postup na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU AMAVET V PRAZE

Jméno studenta: Malá Michala, 5. F
Název práce: Izolace obsahových látek z rostliny Cynoglossum officinale
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška
Odborný konzultant: RNDr. Romana Prausová, UHK, Přírodovědecká fakulta; PharmDr. Daniela Suchánková, FF UK Hradec KrálovéKlub projektů 1.SJG v Hradci Králové děkuje všem kolegům a kolegyním za spolupráci při přípravě studentských projektů a přípravu na soutěž AMAVET.


Děkujeme rodičům žáků, kteří podpořili vědecké úsilí svých dětí a pomáhali s úspěšnou realizací posterů, prezentací, obhajob a celých projektů.

Mimořádné úsilí projektům věnovali všichni vedoucí projektů, dále speciálně doc. Ing. Malý Filip Ph.D., který zajišťoval finální korekturu posterů, jejich transport a tisk, a Mgr. Gabriela Letovská, které patří velký dík za to, že všechny postery byly včas připraveny pro soutěž AMAVET.Pro Blog připravil RNDr. Michal Hruška

Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

DESET PRVNÍCH MÍST,
čtyři druhá místa, šest třetích míst a jedno čtvrté místo
vybojovali studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia
Okresním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Antonín Vízner

  1. místo v oboru číslo 1 MATEMATIKA A STATISTIKA

Adam Beran

  1. místo v oboru číslo 2 FYZIKA

Richard Fajfr

  1. místo v oboru číslo 4 BIOLOGIE, GEOGRAFIE A GEOLOGIE

Hana Dostálková

  1. místo v oboru číslo 5 MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Sofia Sarah Karnet

  1. místo v oboru číslo 6 ZDRAVOTNICTVÍ

Marie Slezáková

  1. místo v oboru číslo 7 Zemědělství, potravinářství,

lesní a vodní hospodářství

Jakub Procházka

  1. místo v oboru číslo 8 Ochrana a tvorba životního prostředí

Maricel Miquel Catalá

  1. místo v oboru číslo 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Sára Petíková

  1. místo v oboru číslo 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Jan Broulík

  1. místo v oboru číslo 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

V úterý 12. března 2024 proběhly v Královéhradeckém kraji obhajoby projektů OKRESNÍHO KOLA SOČ. Celkem (včetně našich studentů) soutěžilo v OK SOČ celkem 43 studentů. Postoupit mohlo z OK SOČ do KK SOČ v tomto roce maximálně 28 studentů. Do KRAJSKÉHO KOLA SOČ postupuje 14 (čtrnáct) studentů a studentek z našeho gymnázia, což je polovina postupujících z okresního kola.

Druhá místa v OKRESNÍM kole SOČ obsadili naši neméně úspěšní studenti a studentky:

Pavel Forman

Michala Malá

Albína Dragounová

Tomáš Kučera

Třetí místo získali:

Adam Vítek, Kristýna Kalenská, Kristýna Polednová,

Daniel Tichý, Hübschová Nela, Vítek Adam

Čtvrté místo získala Leona El-Nakhala.

Všem studentům, kteří soutěžili v okresním kole, GRATULUJEME a čtrnácti postupujícím studentům přejeme úspěch v KRAJSKÉM KOLE SOČ, které se bude konat na Gymnáziu J. K. Tyla v úterý 7. května 2024.

Naše nemalé poděkování patří odborným konzultantům studentských projektů z externích pracovišť, zejména z Akademie věd České republiky, Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Univerzity Pardubice, Univerzity Hradec Králové aj.

Jmenovité poděkování současně patří vedoucím nejúspěšnějších projektů z PSJG-HK, kterými byli RNDr. Michal Hruška, doc. Ing. Filip Malý Ph.D., Mgr Petra Pultarová, Mgr. Ondřej Hospodka, Mgr. Jana Pražáková, Mgr. Zuzana Neugebauerová, Mgr. Lucie Tlustošová a Mgr. Jiří Aubris.  Děkujeme také rodičům soutěžících studentů a vedení gymnázia za maximální a trvalou podporu studentských vědeckých aktivit.

Celkový přehled čtrnácti nejlepších – postupujících projektů SOČ

(uspořádáno podle soutěžních oborů)

Obor 1. Matematika a statistika                                                    

Jméno studenta: Antonín Vízner 4. G         

Název práce: Zlatý řez         

Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hospodka       

Odborný konzultant: Ing. Tomáš Vízner 

   

Obor 2. Fyzika                                                         

Jméno studenta: Adam Beran 5. G

Název práce: Návrh karoserie cestovního vozu pro slot racing     

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška, Mgr. Anežka Macháčková

Odborný konzultant: Ing. Vojtěch Jakubec, EBW-Aerodynamika

Obor 4. Biologie, geografie a geologie                                                     

Jméno studenta: Richard Fajfr 4. F

Název práce: Mikrobiální zatížení žáka na cestě do školy a ve škole         

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: MUDr. Miroslav Fajfr, Ph.D.

Obor 4. Biologie, geografie a geologie                                                     

Jméno studenta: Pavel Forman, 4. G

Název práce: Rozšíření lošákovitých hub v České republice           

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: Ph.D. Miroslav Kolařík, MBÚ AV ČR

Obor 5. Molekulární biologie                                

Jméno studenta: Dostálková Hana, 5. F

Název práce: Buněčný cyklus a jeho synchronizace

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: Mgr. Petr Jošt, Ph.D.

Obor 6. Zdravotnictví                                 

Jméno studenta: Karnet Sarah Sophia

Název práce: Vliv umělé inteligence v oblasti psychoterapie

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: PaedDr. Irena Jelínková

Obor 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství                                 

Jméno studenta: Slezáková Marie, 4. F

Název práce: Respirační onemocnění u koní          

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: neuveden

Obor 8. Ochrana a tvorba životního prostředí                

Jméno studenta: Procházka Jakub, 4. F

Název práce: Odpadní politika Hradce Králové

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: Ing. Jakub Kvapil

Obor 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie                           

Jméno studenta: Malá Michala

Název práce: Projektový den na 1. stupni základní školy s tématem léčivé rostliny

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: RNDr. Romana Prausová, UHK, Přírodovědecká fakulta; PharmDr. Daniela Suchánková, FF UK Hradec Králové

Obor 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 

Jméno studenta: Catalá Maricel Miquel

Název práce: Vliv stresu na psychosomatická onemocnění v průběhu života

Vedoucí práce: Mgr. Jana Pražáková

Odborný konzultant: neuveden

Obor 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Jméno studenta: Petíková Sára, 4. F

Název práce: Porovnání vyšetřovacích metod Hercula Poirota a slečny Marplové

Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Neugebauerová

Odborný konzultant: neuveden

Obor 16 Historie

Jméno studenta: Dragounová Albína, 2. A

Název práce: Potomci Magdaleny Grambové z Grambu

Vedoucí práce: Mgr. Lucie Tlustošová

Odborný konzultant: Bohumír Dragoun

Obor 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Jméno studenta: Broulík Jan, 2. A

Název práce: Římské právo se zaměřením na trestní

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Aubris

Odborný konzultant: JUDr. Pavel Kocourek

Obor 18. Informatika

Jméno studenta: Kučera Tomáš, 4. G

Název práce: Procedurální generování a procedurální vyprávění v herním designu

Vedoucí práce: Doc. Ing. Malý Filip Ph.D.

Odborný konzultant: neuveden

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

SOČ je soutěž středoškolských vědeckých projektů vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR). Důležitou roli v celém průběhu soutěže mají spolupracující organizace, mezi které patří nejen střední školy, ale také školy vysoké a výzkumné ústavy včetně pracovišť Akademie věd České republiky.

Na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové mají odborné projekty středoškoláků mnohaletou a velmi úspěšnou tradici. Z místního kola projektových soutěží Tvořivé klávesnice se každoročně nominuje nemalý počet projektů do okresních, krajských i mezinárodních soutěží. Ve školním roce 2023/2024 bylo do OKRESNÍHO KOLA SOČ vybráno 21 projektů, pro AMAVET Junior 12 projektů, pro KRAJSKOU přehlídku AMAVET Středoškolák celkem 14 projektů a pro mezinárodní soutěž ICYS v Turecku 6 projektů.

Středoškolská odborná činnost má pro studenty středních škol mnoho významů. Mimo jiné se jedná o prostředek k rozvoji jejich kreativity a schopnosti samostatné vědecké odborné práce. Zkušenosti získané při práci na projektech v průběhu studia jsou později neocenitelné při studiu VŠ a dále v úspěšném profesním životě. Zpracování odborného projektu pomáhá středoškolákům uplatnit a prohloubit své znalosti a dovednosti v konkrétní oblasti zájmu a získat tak cenné zkušenosti a sebedůvěru. Projekty SOČ jsou v České republice zařazeny do OSMNÁCTI různých oborů.

Nejúspěšnější projekty SOČ vznikají ve spolupráci s vědeckými institucemi České republiky a s pracovišti vysokých škol. Všem vedoucím projektů z 1.SJG a zejména studentkách a studentům, kteří si vybírají témata svých projektů pro příští školní rok a mají zájem na kvalitních projektech SOČ, doporučujeme, aby sami aktivně vyhledávali na internetu dostupné nabídky na spolupráci (např. mezi středoškoláky a VŠ nebo pracovišti AV ČR) a měli šťastnou ruku při výběru externích odborných konzultantů pro své projekty.

RNDr. Michal Hruška a Mgr. Petra Poláčková

Hackathon Astro PI

V polovině listopadu se žáci kvint 1.SJG vydali do pražské hvězdárny na hackathon Astro PI, 24 hodinovou programovací akci, pořádanou Evropskou vesmírnou organizací. 

V pátek kolem poledne jsme vyrazili z hlavního nádraží vlakem přímo do Prahy, kde jsme se ještě před akcí stavili na oběd v americké restauraci.

Kolem čtvrté hodiny jsme podle plánu dorazili na místo. Pořadatelé se nám představili a dovedli nás do sálu, kde se vše odehrávalo. Poté jsme dostali chvíli na usazení.

Začali jsme zpracováním prvního úkolu, jenž se jmenoval Mission zero. Tato mise spočívala v naprogramování do malého počítače, který se nachází na mezinárodní vesmírné stanici (ISS), náš vlastní obrázek na téma flóra a fauna. Ten se tam na jaře na 10 vteřin promítne. Výzvu jsme měli splněnou během hodiny a po dokončení na nás čekalo k večeři zeleninové rizoto.

Dalším úkolem byla Mission Space Lab, ve které šlo o vypočítání rychlosti ISS, pomocí fotografií, vlhkosti, tepla atd., a následně ho naprogramovat do programu Pyathon. Toto zadání bylo podstatně náročnější. Všechny týmy celý večer věnovaly přemýšlení nad tímto výpočtem. Večerka byla v jedenáct hodin večer, avšak někteří z nás pracovali až do rána. Spali jsme na karimatkách ve spacácích rozmístěni po celém sále. 

Ráno jsme měli čerstvé pečivo. Po snídaní jsme celé dopoledne dokončovali náš výpočet. K obědu se podával výborný kuřecí řízek s bramborovou kaší. Odpoledne nám bylo ukázáno, jak pracovat v programu Pyathon, abychom mohli misi dotáhnout do konce. To nás zaměstnalo natolik, že než jsme se nadáli, celý hackathon končil a šli jsme domů.

Projekt Mission Space Lab ale ještě není zdaleka u konce, žáci mají na vypracování čas do února.

Kristýna Svobodová a Denisa Velnerová (3.F)