Krajské kolo SOČ

Ve středu 10. 5. 2023 se konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ).
Gratulujeme všem sedmi našim studentům, kteří se do krajského kola probojovali a ještě se všichni skvěle umístili.

Z 1. míst a postupu do republikového finále, které se koná v červnu v Plzni, se radovali:
Kateřina Veselá v oboru ochrana a tvorba životního prostředí
Adam Beran v oboru fyzika
Štěpán Boudyš v oboru molekulární biologie
Vojtěch Belada v oboru matematika a statistika

Blahopřání patří i Lucii Lipavské za 2. místo v oboru historie, Míše Malé za 3. místo v oboru chemie a Míše Teplé za 3. místo v oboru pedagogika, psychologie a sociologie. 

Mgr. Petra Pultarová, RNDr. Michal Hruška

Okresní kolo SOČ

Ve čvrtek 23. 3. 2023 se konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Hostitelskou školou jako každý rok bylo GJKT.

14 studentů PSJG se pustilo do obhajob v oborech matematika, fyzika, chemie, biologie, molekulární biologie, ochrana a tvorba životního prostředí, zdravotnictví, pedagogika a psychologie, historie.

Radovat se mohlo 7 studentů PSJG, kteří postoupili do krajského kola. Velká gratulace.

Čeká nás něco málo úprav a opět tréninky obhajob. KK SOČ se koná
10. 5. 2023.

Mgr. Petra Pultarová

AMAVET JUNIOR 2023

PĚT Z ŠESTI HLAVNÍCH CEN

v krajském kole – IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji – AMAVET JUNIOR 2023 – získali studenti druhého ročníku Prvního soukromého jazykového gymnázia.

Dne 23. března 2023 se studenti 1.SJG v Hradci Králové s postery svých odborných soutěžních projektů zúčastnili krajského kola soutěže AMAVET. Soutěž, které se mohou účastnit žáci všech škol Královéhradeckého kraje, probíhala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Práce našich studentů hodnotily odborné komise složené z akademických pracovníků Univerzity Hradec Králové a dalších vysokých škol Královéhradeckého kraje. Soutěž zahájil náměstek Královéhradeckého hejtmana pro oblast školství a sportu Arnošt Štěpánek. Ceny studentům předávali děkani jednotlivých fakult a prorektor UHK.

Děkujeme všem, kteří se na úspěchu našich studentů podíleli. Zejména děkujeme za podporu žáků odborným konzultantům, rodičům a vedoucím odborných projektů. Přestože vyhrát nemohli všichni, práce žádného našeho studenta se neztratila. Velkou pozornost získali také ostatní studentské projekty, např. elektrická kytara Štěpána Rejchy (2. F), který několika krátkými hudebními ukázkami celou krajskou soutěž AMAVET 2023 zahájil.

1. Cenu rektoraUniverzity Hradec Králové získala:
Alena BARTOŠOVÁ (2. F)
Název práce: Mikrobiologická zátěž domácnosti se zvířaty a bez nich
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

1. Cenu děkanaPřírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové získala:
Justýna JANSOVÁ (2. G)
Název práce: Smrtelná duální epidemie současnosti — tuberkulóza a HIV
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

1. Cenu děkana Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové získala:
Anežka HODKOVÁ (2. F)
Název práce: Vzpomínky mých prarodičů aneb historie mé rodiny v čase
Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Pleskotová

1. Cenu děkanaPedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové získala
Sofie Rambousková (2. G)
Název práce: Jak napsat úspěšnou knihu
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Neugebauerová

1. místo v krajském kole IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti
a mládež v Královéhradeckém kraji – AMAVET JUNIOR 2023 – získala:
Alena BARTOŠOVÁ (2. F)
1. místo je spojeno s právem účasti na týdenní stáži v zahraničí (FRANCIE)
Název práce: Mikrobiologická zátěž domácnosti se zvířaty a bez nich
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

2. místo v krajském kole IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti
a mládež v Královéhradeckém kraji – AMAVETJUNIOR 2023 – získala:
Justýna JANSOVÁ (2. G)
Název práce: Smrtelná duální epidemie současnosti — tuberkulóza a HIV
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

3. místo v krajském kole IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti
a mládež v Královéhradeckém kraji – AMAVETJUNIOR 2023 – získala:
Lucie Beránková (2. F)
Název práce: Měření v termice a termodynamice
Vedoucí práce: Bc. Tomáš Macháček

AMAVET – speciální ocenění
Rejcha Štěpán (2.F)
Název práce: Elektrické kytary – vše o nich (téměř)
Vedoucí práce: Mgr. Martina Forejtková

Za Klub projektů 1.SJG v Hradci Králové RNDr. Michal Hruška

Společnice matematika

V Mladé frontě DNES vyšel 6. března 2023 zajímavý, téměř celostránkový rozhovor s nedávným absolventem Prvního soukromého jazykového gymnázia Vojtěchem Kloudem. Je věnovaný především matematice a jeho vztahu k ní, ale zmiňuje se také o naší škole a zvláště o svém vítězství v mezinárodní vědecké soutěži BYSCC v Pekingu (o ní mimochodem hovořil také v Českém rozhlase).

Zajímavé a pro mnohé překvapivé jistě bude, že Vojta zmiňuje, jak těžko hledal svůj osobní pozitivní vztah k matematice, a nalezl jej vlastně až na 1.SJG. Ačkoli čtenáře našeho blogu to zase až tak nepřekvapí, neboť mnohé z toho Vojta zmínil či naznačil již v interview, jež nám poskytl nedlouho po završení středoškolského studia.

Celý rozhovor si můžete přečíst na hlavní školní nástěnce.

Mgr. Jiří Aubris

Slavnostní večer 1.SJG v Petrofu

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 uspořádalo První soukromé jazykové gymnázium slavnostní večer v Petrof Gallery. Vyhlašovaly se na něm výsledky soutěže Basic Lingua, tedy soutěže v anglickém jazyce pro děti ze základních škol, a následně pak byli oceněni nejúspěšnější studenti 1.SJG za roky 2021 a 2022. Tato akce se konala po letech covidových opatření, navíc prvně v krásných prostorách Petrof Gallery. I to bylo symbolické, protože se tak stalo právě ve školním roce, v němž si První soukromé jazykové gymnázium připomíná 30. výročí svého založení.

Slavnostní večer zahájil Hudební klub Prvního soukromého jazykového gymnázia. Vedoucí klubu Mgr. Martina Forejtková a student David Jandl (6.G) zazpívali a zahráli píseň Mais la vie, s níž zvítězili v kategorii Skupina na Mezinárodní frankofonní pěvecké soutěži v Moldávii v březnu 2022.

Po hudebním úvodu, který zúčastněné příjemně naladil, všechny přivítal moderátor celého večera Dominik Linka, herec divadla DRAK a také vedoucí Dramatického klubu 1.SJG. Nejvzácnější hosty, kteří přijali pozvání ředitele Prvního soukromého jazykového gymnázia PhDr. Ladislava Bartůšky s chotí, představil i jmenovitě.

Celou akci pak svým projevem zahájil právě ředitel Prvního soukromého jazykového gymnázia PhDr. Ladislav Bartůška, který poblahopřál jak oceněným žákům v soutěži BASIC LINGUA, tak nejúspěšnějším studentům 1.SJG. Připomněl také 30 let trvání 1.SJG a vyjmenoval aspoň v hrubých rysech úspěchy našeho gymnázia, aby oceněným nastínil, co všechno lze vykonat za pouhá tři desetiletí. Všem oceněným popřál, aby i oni si splnili své sny a nebáli se vysokých cílů. „Sám bych si přál, aby vás dosavadní úspěchy vedly na další cestu, abyste se nezalekli překážek a dosáhli toho, čeho můžete. A pokud možno, ještě o kousek víc,“ dodal na závěr svého projevu.

Poté následovalo vyhlášení výsledků soutěže BASIC LINGUA, resp. předávání ocenění deseti nejúspěšnějším účastníkům ústředního kola v obou kategoriích. Ceny předávaly ředitelka pobočky Cambridge Center Frýdek-Místek Mgr. Monika Siuda Korbelová a garantka soutěže Mgr. Eva Konderlová z Prvního soukromého jazykového gymnázia. Nemůžeme zde zmínit všech deset úspěšných soutěžících, tak aspoň uveďme, že vítězkou I. kategorie (žáci ZŠ do 7. třídy) se stala Kaira Bouldjedien a vítězem II. kategorie (žáci ZŠ do 9. třídy) Mikuláš Jan Novotný.

Po žácích základních škol byli oceněni i jejich vyučující, kterým věcné ceny předala ředitelka Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce Mgr. Martina Bělková. Ta také první část slavnostního večera zakončila krátkým projevem.

Mezi oběma částmi večera zazněla opět hudba. Bývalý student 1.SJG Nicolas Karnet zahrál Polonézu As dur Fréderika Chopina. Jeho procítěná interpretace působivé Chopinovy hudby přinesla divákům a posluchačům nevšední hudební zážitek.

Po zhruba sedmi minutách vlády harmonických tónů již mohl herec a moderátor Dominik Linka na pódium pozvat nejúspěšnější studenty Prvního soukromého jazykového gymnázia za roky 2021 (kdy slavnostní vyhlášení nemohlo proběhnout) a 2022.

Nemůžeme zde vyjmenovat všechny jednotlivé úspěchy, tak alespoň zmiňme obecné hodnocení, jak je přednesl moderátor celého večera: „Řada studentů našeho gymnázia úspěšně reprezentovala školu v jazykových soutěžích v anglickém, francouzském, španělském či německém jazyce, v předmětových olympiádách v humanitních i přírodovědných disciplínách. Studenti se účastnili národních i mezinárodních projektových soutěží a konferencí a dalších aktivit, jako jsou Středoškolská odborná činnost (SOČ), Mezinárodní soutěž mladých vědců ICYS (aisys), AMAVET či České hlavičky.“ A dodejme, že ani tento výčet není a ani nemůže být kompletní.

Ocenění převzali (v abecedním pořadí – v závorce uvádíme alespoň ty nejvýznamnější úspěchy) Bára Beránková (krajské kolo soutěže ve španělském jazyce – 1. místo), Štěpán Boudyš (SOČ – okresní kolo 1. místo, krajské kolo 2. místo), Adéla Černohousová (Expo science Amavet – cena děkana Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové), Richard Fajfr (KK Expo science Amavet – hlavní cena spojená s účastí na zahraniční odborné stáži ve Francii), Kristýna Halamková (vítězka celostátního výběru firmy Microsoft – roční stáž v Microsoft Student Training Centre), David Jandl (2. místo v celostátní soutěži v interpretaci frankofonní písně Ostrava 2022; 2. místo na Mezinárodní pěvecké soutěži v interpretaci cizojazyčných písní v Moldávii, 1. místo na Mezinárodní frankofonní pěvecké online soutěži v Moldávii Chantons, amis), Justýna Jansová (soutěž ve francouzském jazyce – KK 1. místo, celostátní kolo 3. místo), trojice studentů Adam Jošt, Vojtěch Mikeš a Radovan Sedlák (The European Astro Pi Challenge – soutěž družstev pořádaná Evropskou vesmírnou agenturou – 1. místo v ČR), Jasmína Kačerová (KK SOČ – 1. místo), Kristýna Kalenská (OK olympiády v českém jazyce – 1. místo; OK fyzikální olympiády – 2. místo), Anežka Motáková (KK SOČ – 1. místo), Magdalena Říhová (soutěž v anglickém jazyce – OK 1. místo, KK 2. místo; soutěž ve francouzském jazyce – KK 2. místo), Antonín Vízner (matematická olympiáda – OK 1. místo), Karolína Vlčková (soutěž v německém jazyce – OK i KK 1. místo).

Na závěr přišlo na řadu ocenění tří nejúspěšnějších studentů, resp. absolventů 1.SJG. Vojtěch Kloud získal s odbornou prací Rozšíření derivace pomocí teorie stability Cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2021, když v oboru matematika obsadil 1. místo. V roce 2022 získal s anglickou verzí této práce zlatou medaili ve finále mezinárodní středoškolské odborné soutěže pořádané v Pekingu (The Beijing Youth Science Creation Competition).

Nikola Eva Mádlová získala s odbornou prací Hledání nových ligandů k objasnění farmakotoxikologických aspektů myšího konstitutivního androstanového receptoru Cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2021, když v oboru zdravotnictví obsadila 1. místo. S touto prací získala dále v kategorii Life Science také zlatou medaili na Mezinárodní soutěži mladých vědců ICYS 2021 Bělehrad. Za odbornou práci Syntéza potenciálních antituberkulotik získala v kategorii Středoškolský student Cenu Učené společnosti České republiky za rok 2021. S touto vědeckou prací také úspěšně reprezentovala Českou republiku na Mezinárodní přehlídce Expo-Sciences Luxembourg.

Tibor Malinský získal s odbornou prací Syntéza azaftalocyaninů a studium jejich supramolekulárních interakcí v kategorii Life Science stříbrnou medaili na Mezinárodní soutěži mladých vědců ICYS 2021 Bělehrad. Za tuto vědeckou práci rovněž získal Cenu Učené společnosti České republiky za rok 2021 v kategorii Středoškolský student.

Ocenění našim studentům a absolventům předali proděkanka Farmaceutické fakulty Karlovy univerzity prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., a děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové docent RNDr. Jan Kříž, Ph.D., tedy představitelé vysokých škol, s nimiž 1.SJG dlouhodobě spolupracuje (konzultanti odborných prací, využití vědeckých laboratoří aj.).

Na závěr vyhlašování nejúspěšnějších studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia promluvila proděkanka Farmaceutické fakulty Karlovy univerzity prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., a primátorka statutárního města Hradec Králové Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

Potom ještě jednou moderátor Dominik Linka poblahopřál oceněným a zároveň jménem vedení Prvního soukromého jazykového gymnázia všechny přítomné pozval na pohoštění.

My musíme ještě v samém závěru vyslovit uznání organizačnímu týmu 1.SJG v čele s profesorkami Mgr. Petrou Pultarovou, Mgr. Michaelou Křížkovou, Mgr. Janou Pražákovou a Mgr. Evou Konderlovou, kterým se povedlo ve spolupráci s vedením školy připravit vše do poslední maličkosti, aby slavnostní večer proběhl na profesionální úrovni. Uznání samozřejmě patří také všem studentům školy, kteří se zapojili do příprav, zvl. našim skvělým hosteskám.

Mgr. Jiří Aubris