Hackathon Astro PI

V polovině listopadu se žáci kvint 1.SJG vydali do pražské hvězdárny na hackathon Astro PI, 24 hodinovou programovací akci, pořádanou Evropskou vesmírnou organizací. 

V pátek kolem poledne jsme vyrazili z hlavního nádraží vlakem přímo do Prahy, kde jsme se ještě před akcí stavili na oběd v americké restauraci.

Kolem čtvrté hodiny jsme podle plánu dorazili na místo. Pořadatelé se nám představili a dovedli nás do sálu, kde se vše odehrávalo. Poté jsme dostali chvíli na usazení.

Začali jsme zpracováním prvního úkolu, jenž se jmenoval Mission zero. Tato mise spočívala v naprogramování do malého počítače, který se nachází na mezinárodní vesmírné stanici (ISS), náš vlastní obrázek na téma flóra a fauna. Ten se tam na jaře na 10 vteřin promítne. Výzvu jsme měli splněnou během hodiny a po dokončení na nás čekalo k večeři zeleninové rizoto.

Dalším úkolem byla Mission Space Lab, ve které šlo o vypočítání rychlosti ISS, pomocí fotografií, vlhkosti, tepla atd., a následně ho naprogramovat do programu Pyathon. Toto zadání bylo podstatně náročnější. Všechny týmy celý večer věnovaly přemýšlení nad tímto výpočtem. Večerka byla v jedenáct hodin večer, avšak někteří z nás pracovali až do rána. Spali jsme na karimatkách ve spacácích rozmístěni po celém sále. 

Ráno jsme měli čerstvé pečivo. Po snídaní jsme celé dopoledne dokončovali náš výpočet. K obědu se podával výborný kuřecí řízek s bramborovou kaší. Odpoledne nám bylo ukázáno, jak pracovat v programu Pyathon, abychom mohli misi dotáhnout do konce. To nás zaměstnalo natolik, že než jsme se nadáli, celý hackathon končil a šli jsme domů.

Projekt Mission Space Lab ale ještě není zdaleka u konce, žáci mají na vypracování čas do února.

Kristýna Svobodová a Denisa Velnerová (3.F)

Setkání vítězů krajských a celostátních kol předmětových soutěží s představiteli Královéhradeckého kraje

Dne 3. října 2023 proběhlo setkání vítězů krajských a celostátních kol předmětových soutěží s představiteli Královéhradeckého kraje. Studenti byli oceněni za své vynikající výsledky v soutěžích v loňském školním roce a zároveň mohli sdílet své zkušenosti s představiteli kraje. Ceny si převzali vítězové krajských kol a ti, kteří se umístili na 1. až 5. místě v celorepublikovém kole.

Pozvánku na toto setkání dostalo i několik studentů našeho gymnázia. Vítěz krajského kola soutěže v anglickém jazyce a držitel 2. místa v kole celostátním Josef Zimla (současná 2.F), vítězka krajského kola olympiády v českém jazyce Adéla Kopecká (3.A) a dále vítězové krajského kola SOČ v různých kategoriích Kateřina Veselá (6.F), Vojtěch Belada (6.G), Adam Beran (5.G) a Štěpán Boudyš (6.F).

Ocenění za precizní přípravu soutěží převzali také jejich hlavní organizátoři. Z 1.SJG byly oceněny Mgr. Eva Konderlová (soutěž v anglickém jazyce), Ing. Markéta Pancířová (soutěž ve španělském jazyce), Mgr. Kateřina Pleskotová (soutěž v německém jazyce) a Mgr. Lea Urbanová (soutěž v ruském jazyce).

Ceny zúčastněným předali představitelé Královéhradeckého kraje.

Ing. Markéta Pancířová

Krajské kolo SOČ

Ve středu 10. 5. 2023 se konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ).
Gratulujeme všem sedmi našim studentům, kteří se do krajského kola probojovali a ještě se všichni skvěle umístili.

Z 1. míst a postupu do republikového finále, které se koná v červnu v Plzni, se radovali:
Kateřina Veselá v oboru ochrana a tvorba životního prostředí
Adam Beran v oboru fyzika
Štěpán Boudyš v oboru molekulární biologie
Vojtěch Belada v oboru matematika a statistika

Blahopřání patří i Lucii Lipavské za 2. místo v oboru historie, Míše Malé za 3. místo v oboru chemie a Míše Teplé za 3. místo v oboru pedagogika, psychologie a sociologie. 

Mgr. Petra Pultarová, RNDr. Michal Hruška

Okresní kolo SOČ

Ve čvrtek 23. 3. 2023 se konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Hostitelskou školou jako každý rok bylo GJKT.

14 studentů PSJG se pustilo do obhajob v oborech matematika, fyzika, chemie, biologie, molekulární biologie, ochrana a tvorba životního prostředí, zdravotnictví, pedagogika a psychologie, historie.

Radovat se mohlo 7 studentů PSJG, kteří postoupili do krajského kola. Velká gratulace.

Čeká nás něco málo úprav a opět tréninky obhajob. KK SOČ se koná
10. 5. 2023.

Mgr. Petra Pultarová

AMAVET JUNIOR 2023

PĚT Z ŠESTI HLAVNÍCH CEN

v krajském kole – IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji – AMAVET JUNIOR 2023 – získali studenti druhého ročníku Prvního soukromého jazykového gymnázia.

Dne 23. března 2023 se studenti 1.SJG v Hradci Králové s postery svých odborných soutěžních projektů zúčastnili krajského kola soutěže AMAVET. Soutěž, které se mohou účastnit žáci všech škol Královéhradeckého kraje, probíhala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Práce našich studentů hodnotily odborné komise složené z akademických pracovníků Univerzity Hradec Králové a dalších vysokých škol Královéhradeckého kraje. Soutěž zahájil náměstek Královéhradeckého hejtmana pro oblast školství a sportu Arnošt Štěpánek. Ceny studentům předávali děkani jednotlivých fakult a prorektor UHK.

Děkujeme všem, kteří se na úspěchu našich studentů podíleli. Zejména děkujeme za podporu žáků odborným konzultantům, rodičům a vedoucím odborných projektů. Přestože vyhrát nemohli všichni, práce žádného našeho studenta se neztratila. Velkou pozornost získali také ostatní studentské projekty, např. elektrická kytara Štěpána Rejchy (2. F), který několika krátkými hudebními ukázkami celou krajskou soutěž AMAVET 2023 zahájil.

1. Cenu rektoraUniverzity Hradec Králové získala:
Alena BARTOŠOVÁ (2. F)
Název práce: Mikrobiologická zátěž domácnosti se zvířaty a bez nich
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

1. Cenu děkanaPřírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové získala:
Justýna JANSOVÁ (2. G)
Název práce: Smrtelná duální epidemie současnosti — tuberkulóza a HIV
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

1. Cenu děkana Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové získala:
Anežka HODKOVÁ (2. F)
Název práce: Vzpomínky mých prarodičů aneb historie mé rodiny v čase
Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Pleskotová

1. Cenu děkanaPedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové získala
Sofie Rambousková (2. G)
Název práce: Jak napsat úspěšnou knihu
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Neugebauerová

1. místo v krajském kole IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti
a mládež v Královéhradeckém kraji – AMAVET JUNIOR 2023 – získala:
Alena BARTOŠOVÁ (2. F)
1. místo je spojeno s právem účasti na týdenní stáži v zahraničí (FRANCIE)
Název práce: Mikrobiologická zátěž domácnosti se zvířaty a bez nich
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

2. místo v krajském kole IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti
a mládež v Královéhradeckém kraji – AMAVETJUNIOR 2023 – získala:
Justýna JANSOVÁ (2. G)
Název práce: Smrtelná duální epidemie současnosti — tuberkulóza a HIV
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

3. místo v krajském kole IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti
a mládež v Královéhradeckém kraji – AMAVETJUNIOR 2023 – získala:
Lucie Beránková (2. F)
Název práce: Měření v termice a termodynamice
Vedoucí práce: Bc. Tomáš Macháček

AMAVET – speciální ocenění
Rejcha Štěpán (2.F)
Název práce: Elektrické kytary – vše o nich (téměř)
Vedoucí práce: Mgr. Martina Forejtková

Za Klub projektů 1.SJG v Hradci Králové RNDr. Michal Hruška