KAPRADÍ 2022

23. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje zabývajících se ekologickou výchovou se uskutečnilo v reprezentativních prostorách regionální centrály ČSOB v Hradci Králové.

Letos opět organizátoři zvolili zajímavé téma: Klima jako místní problém.

V praktických dílnách jsme se mohli, my učitelé, dozvědět např. jak sledovat klimatické změny v přímém přenosu s využitím satelitních snímků ve výuce, jak zapojit mladou generaci do obnovy krajiny nebo jak chladit přehřátá města.

Mgr. Petra Pultarová

Cena vévody z Edinburghu

Nedávná absolventka našeho gymnázia Nikola Eva Mádlová převzala koncem září 2022 Cenu vévody z Edinburghu ve zlaté úrovni. Rozhovor s ní i s představitelem této mezinárodní soutěže v České republice si můžete poslechnout, pokud vám v přímém vysílání unikl, i ze záznamu České televize (čas 50:10).

Mezinárodní Cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award – DofE) je jedno z nejprestižnějších světových ocenění určených pro mládež. Za 60 let své existence se rozšířila do více než 140 zemí. Cena klade důraz na fakt, že ne všechno učení probíhá ve třídě. Účastí na aktivitách DofE si mladí lidé rozšiřují obzory a rozvíjí osobní a mezilidské dovednosti, které později uplatní v rámci své kariéry a práci v týmu.

Cena vévody z Edinburghu se plní ve třech úrovních náročnosti – bronzové, stříbrné a zlaté – a každá z nich by měla účastníky motivovat k posouvání vlastních hranic. Navzdory tomu neobsahuje plnění úkolů v rámci Ceny vévody z Edinburghu soutěživé prvky. Po dokončení každé úrovně jsou studenti odměnění prestižní cenou, která je celosvětově uznávaná jak univerzitami, tak zaměstnavateli.

Cílem DofE je komplexní rozvoj mladých lidí, ať už pracují individuálně, či v týmu, aby úspěšně naplánovali, dokončili a vyhodnotili své aktivity v oblastech rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice.

Projekt je určen studentům ve věku od 14 do 24 let, takže to pro studenty PSJG je docela výzva. Kdo se vydá ve stopách Nikoly E. Mádlové?

Mgr. Jiří Aubris

Dodejme ještě, že kdo čte náš blog častěji, určitě se o Nikole již mnohé dozvěděl. Zadáte-li si její jméno do vyhledávače, objeví se vám pět stránek s příspěvky, jeden zajímavější než druhý – od vědy a výzkumu přes práci s mládeží až k hudbě a uměleckému přednesu. Ale pokud chcete zvolit jen jeden příspěvek, doporučil bych rozhovor s příznačným názvem Per aspera ad astra.

Za zajímavý tip a odkaz na televizní vysílání děkujeme emeritní profesorce PSJG Mgr. Květě Bendlové.

Již jste si zahráli ve Specialistech?

Ve 176. epizodě seriálu Specialisté (s názvem Malinková) si zahrála i naše absolventka Helena Petráňová. Její role vysokoškolské studentky je vskutku příznačná, protože takovou studentkou opravdu je.

176. díl seriálu Specialsté vysílala stanice Nova 5. a 7. září 2022, zhlédnout jej lze na téže stanici ještě v pondělí 12. září od 10.35. Na první fotografii ji naleznete v 3. řadě vlevo v modré mikině a brýlích, na druhém snímku je na stejném místě (řada je to ovšem vlastně čtvrtá), jen poněkud rozostřená.

Pro Helenu Petráňovou je to samozřejmě jen malý exkurs do světa filmu. Jinak se stále věnuje vědecké práci. Naprosto jistě má na co navazovat. V roce 2019 obsadila s prací Analýza glyfosátu nejen v Roundup Ready rostlinách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie 3. místo v soutěži Česká hlavička, v roce 2020 získala prestižní cenu Učené společnosti České republiky, v roce 2021 se svými spolužáky z PSJG obsadila 2. místo za Kulturní videoprezentaci České republiky na Mezinárodní konference mladých vědců ICYS (International Conference of Young Scientists) v Srbsku, s prací Optimalizace disoluční zkoušky pro různé lékové formy tadalafilu, ibuprofenu a apremilastu měřené pomocí UV – VIS spektrometrie postoupila v roce 2020 do celostátního kola SOČ, a to jsme zmínili jen část jejích úspěchů.

Mgr. Jiří Aubris

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ našich maturantů 2021

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ našich maturantů 2021
za vědecké odborné práce
Dne 9. 12. 2021 se konalo v Praze
v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České republiky, v.v.i.,
online předávání
CEN NADAČNÍHO FONDU JAROSLAVA HEYROVSKÉHO za rok 2021.


Cenami NF J. Heyrovského za rok 2021 bylo celkem odměněno 10 středoškolských studentů za vítězství ve studentských předmětových soutěžích a dalších 6 studentů za nejúspěšnější tvůrčí práce SOČ, prezentované na celostátní přehlídce. Mezi šesti nejlépe hodnocenými a oceněnými pracemi z celé České republiky za rok 2021 jsou DVĚ práce našich maturantů.
Oceněnými laureáty (za 1. místa v daném oboru v roce 2021)
jsou dva studenti z maturitního ročníku 2021
z Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové:


Eva Nikola MÁDLOVÁ – za práci v oboru ZDRAVOTNICTVÍ
Vojtěch KLOUD – za práci v oboru MATEMATIKA

Slavnostní předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

organizoval

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

za podpory

Národního pedagogického institutu České republiky

Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České republiky, V. V. I.,

a sponzorů

Více informací na:

http://www.njh.cz/on-line-stream-ceny-nfjh-2021/65232995/laureati_2021_promitani.pdf

a také: http://www.njh.cz/

RNDr. Michal Hruška

The European Astro Pi Challenge 2021/22

Ve dnech 11. a 12. 10. proběhl přípravný camp pro družstva z celé České republiky, kteří se chtějí zúčastnit soutěže The European Astro Pi Challenge 2021/22.

Součástí přípravy byla i celorepubliková soutěž družstev o nejlepší projekt. Družstvo našeho gymnázia ve sloužení Adam Jošt, Vojtěch Mikeš ze 3.F a Radovan Sedlák ze 3.G zvítězilo a obdrželo oficiální nášivku Evropské vesmírné agentury, kterou mají na svém oblečení kosmonauté, kteří létají na ISS. Družstvo ve složení Hugo Korcina a Matouš Buriánek ze 3.G obsadilo druhé místo.

Dalším krokem bylo přeložení návrhu projektu do anglického jazyka a odeslání do centra Evropské vesmírné agentury. Z našeho gymnázia se účastní 4 družstva. Již zmiňovaná družstva chlapců ještě doplňují dvě družstva dívek. V současné době čekáme na vyjádření komise z ESA, zda naše projekty budou na základě anotací zařazeny do letošní soutěže The European Astro Pi Challenge.

Mgr. Blanka Žitná