Od vědy až po atletiku

Dalším úspěšným absolventem PSJG, který naší redakci poskytl rozhovor, je Vojtěch Kloud (loňská 6.G). Vojta se věnuje především matematice, ale je také českým reprezentantem ve skoku o tyči, hraje na klavír… O tom všem i o mnohém dalším jsme si několik (velmi příjemně strávených) hodin povídali.

Výčet Vojtových úspěchů, byť neúplný, docela bere dech. Jeho nejvýznamnější úspěchy mají svůj počátek ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ). V roce 2019 v ní vyhrál okresní i krajské kolo a v celostátním byl druhý.

Odbornou komisí hodnotitelů soutěže SOČ byl navíc nominován do Kalifornie na největší, nejprestižnější a nejtěžší mezinárodní vědeckou konferenci středoškolských studentů na světě The International Science and Engineering Fair 2020 (ISEF).

Tento ročník se však nakonec ze známých důvodů nekonal.  V roce 2020 však Vojta získal ještě cenu Učené společnosti České republiky (šlo o nejúspěšnější ročník PSJG, kdy tři z celkových deseti cen získali studenti našeho gymnázia!).

Významná ocenění sbíral Vojta také v roce 2021, kdy vyhrál v oboru matematika a statistika nejen krajské, ale tentokrát i celostátní kolo SOČ a v Českých hlavičkách obsadil výborné 3. místo.

V lehké atletice (skok o tyči, víceboj) na mistrovstvích České republiky Vojta získal již sedm medailí, z toho dvě zlaté, stal se českým reprezentantem a zúčastnil se letos i juniorského mistrovství Evropy.

Během středoškolského studia jste dosáhl tolika úspěchů, že je docela náročné jen vyjmenovat ty nejdůležitější z nich. Měl jste už nějakou takovou představu, čeho byste chtěl dosáhnout, když jste nastupoval na PSJG?

Ne, neměl. Přišlo to až na začátku studia, kdy mě váš kolega Mgr. Jakub Sviták uvedl do tajů matematiky, a vždy, když mě zajímal nějaký matematický koncept, se mi věnoval a vysvětloval mi vše, co mě zajímalo. Moc si vážím toho, co pro mě dělal.

Pokud vím, již v 1. ročníku (tedy na nižším gymnáziu) jste se účastnil Prezentiády, a velmi úspěšně.

Je pravda, že na tento úspěch, pokud tak tomu chcete říkat, jsem už skoro zapomněl. Pamatuji si, že s mou kamarádkou Nikolou Mádlovou jsme se při přípravě prezentace výborně bavili. Tehdy jsem se v krajském kole ještě docela bál mluvit a při samotné prezentaci jsem byl docela nervózní, tak mě překvapilo, že jsme skončili druzí.

Potom přišly další a zjevně významnější soutěže. Začal jste zřejmě nejprve na škole naší Tvořivou klávesnicí. Jak byla pro vás důležitá?

Myslím si, že dost. Bylo to poprvé, kdy jsem šel ve škole nad rámec požadovaných znalostí. V průběhu tvořivé klávesnice jsem se naučil sám se učit matematice a psát odbornou práci. Samotná práce se mi samozřejmě zpětně zdá být jak po matematické stránce, tak v prezentaci výsledků na nízké úrovni. Ale každý někde začíná a bez této první práce bych se nedostal k těm dalším.

Potom následovala SOČ. Ta vás posunula asi hodně vysoko, nebo ne?

Určitě ano. Konkrétně až na mezinárodní soutěž Intel ISEF, která se měla konat v Kalifornii v květnu 2020. Tady šlo o první práci, kdy jsem spolupracoval s někým z university. Při první práci to byl doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D., z Univerzity Hradec Králové. Kontakt mi zprostředkoval můj táta, když viděl můj skutečný zájem o matematiku. Pan docent nám vyšel vstříc a nakonec z toho nebyla jen spolupráce na mém projektu, ale i příjemně strávené večery u tabulí popsaných vzorci a matematickými větami. Opravdu rád na tyto časy vzpomínám a jsem panu docentovi vděčný, že se mi i přes svou časovou vytíženost takto intensivně věnoval.

Z vaší spolupráce s doc. Bednaříkem vzešla práce s názvem Optimalizace délky křivek v rovině. Ta vám přinesla první skutečně velké úspěchy.

Ano, především 2. místo v celostátní přehlídce SOČ v prvním oboru, jímž je právě matematika. Bylo to ještě prezenčně, v Opavě v roce 2019. V první řadě jsem se zde seznámil s mnoha zajímavými lidmi, kteří měli podobný zájem o matematiku jako já. Také mám hezké vzpomínky na samotné vyhlášení výsledků, při kterém jsem do poslední chvíle nevěděl, jak jsem se umístil. To je vlastně úplně jiné než vyhlašování vítězů v atletice, kdy apriori víte, jak jste se umístil.

Mrzelo vás asi hodně, že se nakonec Intel Isef v Kalifornii nekonal. Vždyť jde o zcela prestižní mezinárodní soutěž mladých vědců, kde v porotě zasedají i nositelé Nobelových cen.

Samozřejmě mi to bylo velmi líto, a to z několika důvodů. Chtěl jsem se podívat do Kalifornie a také navázat kontakt se zahraničními univerzitami, neboť jsem tehdy uvažoval o studiu v zahraničí. Měl jsem již hotový poster, veškeré potřebné dokumenty, a nakonec z toho všeho nebylo nic.

Ale od vědecké práce v matematice vás to zjevně neodradilo.

Je to tak. V průběhu karantény jsem se začal věnovat komplexní analýze a také se v tomto období začala rodit myšlenka mé další práce. Svůj námět jsem našel v časopise Rozhledy matematicko-fyzikální, v němž jsem sám publikoval dva příspěvky.

Čím se zabývala vaše další práce?

Rozšířením derivace pomocí teorie stability. Tato práce byla oproti té předchozí mnohem abstraktnější a podle mně i zajímavější. Dává do souvislosti teorii stability, komplexní analýzu a zlomkový kalkulus. I přes relativní abstrakci konceptu, s nímž jsem pracoval, nachází tento aparát užitečné aplikace v oblasti fyziky, neboť např. k modelování tlumených oscilátorů můžeme použít právě zlomkovou diferenciální rovnici.

Práce vám přinesla opět řadu ocenění a otevřela vám cestu k dalším vědeckým kontaktům.

Ano, s prací jsem tentokrát celostátní přehlídku SOČ vyhrál, čímž jsem si splnil svůj určitý sen. S touto prací jsem byl i na Českých hlavičkách a získal zde 3. místo. Díky 1. místu v SOČ jsem získal možnost se nominovat na zahraniční soutěže. Před měsícem jsem se tedy nominoval na soutěž Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC), která by se měla uskutečnit v Pekingu.

Jak jste získal ocenění Učené společnosti ČR?

To jsem získal ještě za svou první práci v SOČ, ale diplom mi dorazil teprve nedávno, protože osobní předávání bylo loni přesunuto a následně zrušeno. Je to škoda, že předání neproběhla prezenčně, ale i tak mě udělení opravdu potěšilo.

Doba vašeho středoškolského studia vypršela. Co chystáte dál?

Z myšlenky zahraničního studia sešlo nejen kvůli zrušenému ISEFu, ale i z řady osobních důvodů. Rozhodl jsem se proto nastoupit na školu, která je v matematice považována za jednu z nejlepších v Evropě, tedy na Matematicko-fyzikálni fakultu Univerzity Karlovy.

Co vás nejvíce láká na tamním studiu?

Jedním z důvodů je možnost výběru z mnoha zajímavých specializovaných matematických oborů. Další motivací je setkání s vrstevníky, kteří mají podobné zájmy jako já a se kterými mohu sdílet své nadšení pro matematiku.

Skoro na závěr otázka z jiného soudku. Kromě studia a vědeckého bádání se dlouhodobě věnujete také lehké atletice, přesně tedy skoku o tyči. V létě jste reprezentoval Českou republiku i na mistrovství Evropy juniorů. Jaká byla vaše cesta ke sportu a zvlášť k této značně náročné disciplíně?

Ke skoku o tyči jsem se dostal kvůli tomu, že jsem měl závodit v kategorii staršího žactva ve víceboji, jehož je skok o tyči součástí. Tyto první závody dopadly relativně úspěšně, hned na druhých závodech jsem skočil 3 metry a postupně jsem se začal specializovat právě na skok o tyči. K prvnímu titulu mistra České republiky jsem se dostal v roce 2019 v kategorii dorostenců, když jsem skočil 463 centimetrů.

Jaký je váš dosavadní osobní rekord ve skoku o tyči?

Je to 505 cm. Na začátku uplynulé sezóny bych kvůli zdravotním problémům, které mě provázely celou halovou sezónou, vůbec neřekl, že se na tuto výšku vůbec dostanu. O 5 metrech jsem začal přemýšlet po tom, co se mi podařilo získat můj druhý titul mistra ČR, tentokrát v kategorii juniorů, s výkonem 495 cm. Týden na to se konalo ve Zlíně mistrovství ČR mužů a žen. Měl jsem zde ideální podmínky, čehož jsem patřičně využil, a přes 505 cm jsem se přenesl hned na první pokus. Byl jsem z toho opravdu nadšený, neboť to pro mě znamenalo nejen 4. místo v kategorii mužů, ale i splnění nominačního kritéria na juniorské mistrovství Evropy.

Jak vzpomínáte na tyto závody?

Kromě skočeného základu 480 cm na třetí pokus jsem si odvezl spoustu užitečných zkušeností, jelikož se jednalo o moje první větší reprezentační závody.

Odcházíte studovat do Prahy. Jak to uděláte s atletikou?

Dosud jsem trénoval v oddíle TJ Sokol Hradec Králové, kde se mi věnoval trenér Mgr. Vítězslav Perun. Nyní budu přecházet do pražské Dukly. Tam budu trénovat pod vedením Boleslava Patery, jehož odchovanci mají výborné výsledky, a proto se těším, kam to spolu budeme schopni dotáhnout.

A úplně na konec se musím zeptat na vaše umělecké zájmy. Jste přece také velmi dobrý recitátor, vyhrál jste např. v roce 2018 školní kolo Wolkrova Prostějova v II. kategorii.

Do této soutěže jsem šel s dadaistickou básní a spíše mě zajímalo, jak daleko se s přednesem této absurdity dostanu. Zdálo se mi to skoro neslušné vůči těm, kteří soutěž brali zcela vážně, ale můj odlehčený projev porotu zjevně zaujal. Dostal jsem se až na krajské kolo Wolkrova Prostějova.

Věnujete se ještě uměleckému přednesu a dala vám recitace také něco do života?

Uměleckému přednesu se už nevěnuji, ale získané dovednosti využívám např. k poutavé prezentaci svých vědeckých prací. To je často stejně důležité, ne-li důležitější, než samotný výsledek práce. Ovšem umění se úplně nevyhýbám, ostatně sám hraji na klavír a velmi rád poslouchám klasickou hudbu, primárně Chopinovy skladby a Rachmaninovy klavírní koncerty.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů jak na vysoké škole, tak ve sportu.

Mgr. Jiří Aubris

Fotogalerie: 1. medaile Intel ISEF, 2. Vojta Kloud a jeho poster na SOČ 2019, 3. Vojta s Nikolou Evou Mádlovou a jejich postery na SOČ 2021, 4. Vojta na MČR ve skoku o tyči v Kladně, 5. Vojta slaví svůj titul spolu se svým tátou MUDr. Martinem Kloudem, 6. Vojta oslavuje triumf se svým trenérem Mgr. Vítězslavem Perunem.

Jeden ze dvou autorů velmi úspěšné učebnice učí již 22 let biologii a matematice na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové

V letních měsících tohoto roku bylo vytištěno a z nakladatelství Fortuna distribuováno z Prahy do celé České republiky 6. vydání velmi úspěšné učebnice BIOLOGIE ČLOVĚKA pro gymnázia. Jedním ze dvou autorů této učebnice je učitel Prvního soukromého jazykového gymnázia RNDr. Michal Hruška.

Některé knihy nebo učebnice mohou mít jepičí život. Zcela jinak je tomu s učebnicí biologie člověka. Na prvním vydání knihy pracovali prof. RNDr. Ivan Novotný a RNDr. Michal Hruška od roku 1990. První vydání se na trhu objevilo až v roce 1995. Všech šest vydání učebnice BIOLOGIE ČLOVĚKA čítá v současnosti desítky tisíc výtisků, které jsou již 27 let dostupné téměř na každé střední škole a také na mnoha vysokých školách. Novému 6. vydání přejeme, aby našlo mnoho žáků a studentů, kteří chtějí rozvíjet své znalosti anatomie a fyziologie lidského těla, stejně jako žáci a studenti vyšších ročníků středních i vysokých škol v celém minulém více než čtvrt století.

MHL39

Česká hlavička 2021

Dvě třetí místa v soutěži Česká hlavička získali v roce 2021 studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia

Dvacátého srpna letošního roku obhájili naši studenti Nikola Eva MÁDLOVÁ a Vojtěch KLOUD své odborné projekty a získali třetí místa v kategoriích GENUS a UNIVERSUM soutěže Česká hlavička.

Není obvyklé, aby se odborné studentské projekty studentů jedné školy v průběhu tří po sobě jdoucích let umístily v soutěži Česká hlavička na prvních třech místech mezi nejlepšími projekty středoškoláků České republiky. Děkujeme tímto našim studentům, kteří prokázali mimořádné nadání a schopnosti a úspěšně obhájili své projekty.

Nikola Eva Mádlová
Vojtěch Kloud

Přehled prací studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové, které se umístily na prvních třech místech v soutěži Česká hlavička ROK 2021

Nikola Eva Mádlová – 3. místo v kategorii GENUS

Název práce: HLEDÁNÍ NOVÝCH LIGANDŮ K OBJASNĚNÍ FARMAKOTOXIKOLOGICKÝCH ASPEKTŮ MYŠÍHO KONSTITUTIVNÍHO ANDROSTANOVÉHO RECEPTORU

Odborný konzultant: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.; Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Vojtěch Kloud – 3. místo v kategorii UNIVERSUM

Název práce: Rozšíření derivace pomocí teorie stability

Odborný konzultant: RNDr. Daniel Cameron Campbell, Ph.D.; Univerzita Hradec Králové

Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hospodka

ROK 2020

Nikola Eva Mádlová – 2. místo v kategorii GENUS

Název práce: Syntéza potenciální antituberkulotik

Odborný konzultant: Ing. Galina Karabanovich, Ph.D.; Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška; RNDr. Zdeněk Martinec, CSc.

ROK 2019

Tibor Malinský – 1. místo v kategorii GENUS (LAUREÁT hlavní ceny)

Název práce: Syntéza azaftalocyaninů a studium jejich supramolekulárních interakcí

Odborný konzultant: Prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.; Mgr. Jiří Demuth; Farmaceutická fakulta v  Hradci Králové, Univerzita Karlova

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Markéta Šimková – 2. místo v kategorii GENUS

Název práce: Stanovení ledvinné toxicity inhibitorů BRAF in vitro

Odborný konzultant: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.; RNDr. Jana Maixnerová, Ph.D.; Katedra farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzita Karlova

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Helena Petráňová – 3. místo v kategorii VEOLIA

Název práce: Analýza glyfosátu nejen v Roundup Ready rostlinách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Odborný konzultant: PharmDr. Rudolf Andrýs, Ph.D.; Univerzita Hradec Králové

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Do soutěže Česká hlavička přihlašují studenty ředitelé středních škol z celé České republiky. Podmínkou přihlášení je velmi kvalitní odborný studentský projekt s praktickou experimentální částí. Každoročně soutěží více než sto studentů celkem v šesti kategoriích.

O kvalitě přihlášených projektů v soutěži Česká hlavička rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 7 dalších členů. Ze všech projektů středoškoláků z celé České republiky jsou nejprve vybrány tři nejlepší práce. Po ústní obhajobě před komisí je následně určeno výsledné pořadí prvních tří prací v každé kategorii. V živém televizním přenosu jsou poté představeni laureáti (1. místa) z každé kategorie, zpravidla za přítomnosti studentů, kteří obsadili druhá a třetí místa, a také rodinných příslušníků nebo ředitelů škol a učitelů.

Informace o soutěžních kategoriích, v kterých se studenti PSJG-HK umístili v letošním roce

Kategorie GENUS „Příroda kolem nás“

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd.

Kategorie UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK

Cena se uděluje za experimentální či teoretické práce, studie a projekty v oblasti fyziky nebo matematiky s přesahem k možným aplikacím.

Více naleznete na internetových stránkách této soutěže.

Úspěch v soutěži je vysoce hodnocen vysokými školami. Např. MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA Univerzity Karlovy má stanoveno: Pro všechny otevírané studijní programy je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u uchazečů, kteří se umístili do třetího místa v jedné z  kategorií soutěže Česká hlavička, kterou vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT z. ú. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Za Klub projektů PSJG-HK RNDr. Michal Hruška


Per aspera ad astra!

K rozhovoru jsme si tentokrát pozvali letošní absolventku Nikolu Evu Mádlovou (6.G). Určitě ne náhodou. Nikola toho za šest let na PSJG stihla tolik, kolik toho málokdo stihne za celý život. Uveďme si jen takový stručný přehled. Letos se stala vítězkou krajského i celostátního kola SOČ (obor 6 – zdravotnictví), obdržela Cenu Učené společnosti ČR (těchto ocenění se uděluje ročně jen 10), již v dubnu získala na Mezinárodní konferenci mladých vědců ICYS 2021 zlatou medaili (nejvyšší možné mezinárodní ocenění – jež získala již po druhé) a k tomu ještě ocenění za nejlepší poster. Vedle toho stihla získat ještě jazykový certifikát v němčině na úrovni C1 na základě Testu DaF (ten je určený pro budoucí studenty na zahraničních vysokých školách) a v angličtině na úrovni C2 v rámci CPE, jež je považována za nejnáročnější zkoušku z anglického jazyka.

Loni také vyhrála krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a v celostátním obsadila 2. místo (obor 3 – chemie). V dubnu 2019 v malajském Kuala Lumpuru na Mezinárodní konferenci mladých vědců (ICYS) se stala vítězkou kategorie přírodních věd, když získala zlatou medaili (svou první). Krátce předtím vyhrála krajské kolo soutěže Asociace pro mládež, vědu a techniku Amavet (obor biochemie) a v celostátním kole (koná se v prostorách Akademie věd České republiky) obsadila 7. místos právem účasti na 40. ročníku Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC), jenž proběhl virtuálně v loňském roce, kde získala stříbrnou medaili v oboru Biochemistry and Molecular Biology. Jen pro zajímavost třeba ještě dodejme, že těsně předtím se účastnila i krajského kola recitační a dramatické soutěže Čtvrtlístek, odkud si odvezla pomyslnou bronzovou medaili, nebo že v roce 2018 vyhrála okresní i krajské kolo soutěže ve hře na saxofon. Umění jí tedy rozhodně také není cizí, ale i o tom bude třeba ještě řeč.

Během šesti let studia na PSJG jste dosáhla všech možných úspěchů, jichž středoškolský student vůbec může dosáhnout. Když jste k nám nastupovala, napadlo vás, co všechno se vám může na střední škole podařit?

Když jsem nastupovala na naše gymnázium, tak jsem si zpočátku ani nebyla vědoma, jak lze z hlediska mimoškolních aktivit strávit středoškolská léta. Pamatuji si, jak jsem v chodbě narazila na foto s delegací studentů, kteří jeli prezentovat své vědecké projekty na ICYS do Indie, a říkala jsem si: „Páni, to není možné!“ Stejně tak, když jsem slyšela prezentovat Natálii Živnou odborný projekt čínské delegaci. Momentálně mám za sebou 2 úspěšné ročníky ICYS a další aktivity. Pravdou je, že mé cíle se neustále transformovaly a díky nabytým zkušenostem rovněž dosahovaly nových výšin. Za své životní krédo považuji: „Všechno je jen hypotéza, dokud to experimentálně neověříte.“ Ve vědecké komunitě je to sice automatický fakt, ale když to přenesete na své osobní cíle, získáte užitečnou instrukci, jak udržet své aktivity rozmanité a poutavé. Důležité je nebát se snít a najít rozumnou cestu, jak svých snů dosáhnout.

Který z uvedených projektů byl pro Vás osobně nejdůležitější?

Myslím, že žádný z mých projektů nelze označit za nejdůležitější, jelikož každý z nich měl pro mě velký přínos, co se týká rozvoje dovedností. S každou aktivitou jsem se posunula o level výš jako ve videohře. Čím více zkušeností, tím složitější výzvu jsem si stanovila. Když víte, že můžete být lepší, tak být dobrá není dost dobré. Na druhou stranu je ale důležité poznamenat, že vydat ze sebe to nejlepší neznamená zničit si své psychické či fyzické zdraví. Paradoxně, čím těžší výzvě jsem čelila, tím více jsem odpočívala. Bylo to tím, že jsem své úkoly zvládala podstatně rychleji, a tudíž jsem si mohla dovolit věnovat větší podíl času oddechu. Samozřejmě v určitých fázích, obzvlášť když bylo třeba se naučit něco úplně nového, jsem musela zatnout zuby a dřít. Nicméně právě takové fáze bylo důležité vykompenzovat odpočinkem a zachovat rovnováhu.

Já osobně si myslím, že nejdůležitější je začít. Kdo vás přivedl k vědecké práci? Vzpomínáte si ještě?

Od začátku studia ZŠ jsem inklinovala k přírodním vědám. Na gymnáziu se mi ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou University Karlovy (Faf UK) postupně otevřely dveře do fascinujícího světa výzkumu. Vědecká práce pro mě představuje ohromné dobrodružství. Kromě toho mě naučila preciznosti a odhalila sílu v kreativním rozvoji mých vědomostí. Svou první odbornou práci s názvem Insulin jako lék jsem napsala již ve druhém ročníku šestiletého gymnázia pod vedením RNDr. L. Schmutzerové, Ph.D. Díky kvalitě vypracování a osobní motivaci jsem o 2 roky později dostala prostřednictvím své konzultantky nabídku podílet se na odborném projektu Syntéza potenciálních antituberkulotik ve spolupráci s Katedrou organické a bioorganické chemie Faf UK. Zde jsem se seznámila s Ing. Galinou Karabanovich, Ph.D., která mě naučila základy práce v organické laboratoři, ukázala mi hlubokou podstatu teoretické rešerše a zejména mi předala svou fascinaci světem organické chemie, což ve mně vzbudilo zájem o výzkum. V maturitním ročníku jsem se pod vedením prof. PharmDr. Petra Pávka, Ph.D., na Katedře farmakologie a toxikologie Faf UK intenzivně věnovala práci na svém třetím odborném projektu s názvem Hledání nových ligandů k objasnění farmako-toxikologických aspektů myšího konstitutivního androstanového receptoru, což mi zejména dodalo sebedůvěru v samostatném uvažování a odhalilo půvab biochemie a zejména proteinů, což je téma, které má potenciál na to mě bavit celý život. Nicméně za neustálý rozvoj své vědecké práce v průběhu svých středoškolských let vděčím RNDr. M. Hruškovi. Jeho ochota vždy pomoci je skvělá, i když jsem mu poslala materiály ke kontrole v neděli ve 2 ráno, v pondělí v 9 jsem už v mailu našla důkladně zkontrolovaný soubor s podnětnými návrhy na vylepšení. Je mi ctí, že jsem s ním v době svých středoškolských studií mohla spolupracovat.

ona to bude také určitě záležitost správné motivace, ne?

To beze sporu. Řekla bych, že kdyby RNDr. Hruška zvolil kariéru motivačního řečníka, určitě by finančně nestrádal. Dokáže identifikovat talent každého studenta a zvolit správný individuální přístup, který v něm probudí zájem o jeho rozvoj. Do ničeho vás nenutí, spíš je to záležitost inspirace, která vytváří velmi příjemné a zdravé pracovní prostředí a chuť aktualizovat svůj potenciál bořením svých limitů.

Říká se, že se musí sejít na jedné straně skutečný talent opatřený pevnou vůlí a na druhé špičkový pedagog, aby se děly velké věci. Také se říká, že se výrazné osobnosti přitahují. A to by mělo platit i do budoucna. Řekl bych, že nebudete mít starosti s tím, kde pokračovat jak ve studiu, tak ve vědecké práci.

V rámci mého budoucího studia jsem se rozhodla rozvíjet na Lekářské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kam jdu studovat obor Všeobecné lékařství v kombinaci s pregraduálním programem pro motivované studenty s rozšířenou vědeckou průpravou (P-PooL). Zvolila jsem LF MUNI zejména z toho důvodu, že bych v průběhu studia vysoké školy velmi ráda prováděla vědeckou a výzkumnou činnost v prostředí s vědou na špičkové úrovni. LF MUNI představuje nejdynamičtěji se rozvíjející lékařskou fakultu ve střední Evropě, což dokazuje i nově postavené simulační centrum SIMU. Navíc fakt, že jsem se na tuto školu dostala nejen za výborný průměr, ale zejména za bonifikace v podobě úspěchů na světových i tuzemských projektových soutěžích, indikuje zájem této univerzity o podporu studentů se zaměřením na vědeckou činnost. V rámci mé budoucí vědecké práce mám zájem především o biochemii, molekulární biologii a proteinové inženýrství. Právě proto jsem navázala spolupráci s Loschmidtovými laboratořemi, které se na toto odvětví přírodních věd specializují.

Věnujete se také popularizaci vědy, resp. práci s mládeží. Jak jste se k tomu dostala? Není přece obvyklé, aby se středoškoláci věnovali vědecké průpravě dětí a mládeže.

Jak jsem již naznačila, baví mě nové výzvy. Ráda se označuji za nadšence učení na plný úvazek. Má motivace a entuziasmus objevovat nové věci a porozumět jim je důvodem, proč mě věda tolik baví a považuji ji de facto za svůj koníček. Proto jsem se rozhodla svou fascinaci světem přírodních věd předávat dětem a jako správný zástupce generace Z si za tímto účelem na internetu vyhledala „vědecké kurzy pro děti Hradec Králové“. Zaujala mě společnost Veselá věda, kam jsem poslala svůj životopis a od ledna 2020 zde začala pracovat jako lektorka vědeckých kroužků. Tato role spočívala v organizaci kroužků pro děti (nejčastěji prvňáčky až třeťáky) se zaměřením na přírodovědné experimenty, které se konaly každý týden. V létě jsem se navíc také zcela samostatně ujala organizace příměstského tábora, což byl zocelující zážitek. Já jsem jedináček, takže jsem vlastně nikdy neměla možnost se starat o mladšího sourozence. Právě proto pro mě byla tahle aktivita tolik obohacující. Nejprve jsem se strašně bála, že mě děti nebudou poslouchat a něco se jim stane, později jsem ale zjistila, že když se nastaví pravidla, tak děti jsou schopny je dodržovat a můžeme si pak společně užít spoustu zábavy, zatímco se seznamujeme s úžasným světem přírodních věd.

Ale abychom nemluvili „jen“ o vaší vědecké činnosti. Vím, že jste se také věnovala hudbě, hrála jste např. v Regiobandu či v saxofonovém kvartetu Sax frappé a vystupovala na koncertech pořádaných PSJG, účastnila se i recitačních soutěží. Hudba teď asi musela ustoupit trochu do ústraní…

Máte pravdu, ačkoli se múzickým uměním nevěnuji do tak velké míry jako předtím, než jsem se začala věnovat vědě, tak jsem na ně rozhodně nezanevřela. Pravdou je, že i hudba mi předala cenné zkušenosti, které jsem uplatnila při zpracovávání odborných projektů. Jednou z nich bylo například zjištění, že hranice dokonalosti neexistuje. Hon za bezchybností při sólové hře na saxofon vedl k tomu, že jsem nebyla nikdy stoprocentně spokojená se svým výkonem, obzvlášť při improvizaci, kde mě to i jistým způsobem svazovalo. Naučila jsem se ale hrát jen pro radost a jsem šťastnější. Hraní v souboru mělo také své kouzlo, což mi upřímně docela schází, ale jsem otevřena budoucím příležitostem.

Děkujeme za rozhovor a přejeme, abyste byla stejně (nebo snad ještě víc!) úspěšná i v době vysokoškolských studií a život si osladila i hudbou, která povznáší přece i vědecké kapacity.

Mgr. Jiří Aubris

FYZIKÁLNÍ PALETA

Fyzika je krásný předmět v tom, že spoustu pokusů si mohou žáci vyzkoušet sami doma. Kvůli obohacení výuky fyziky jsme se rozhodli vytvořit projekt Fyzikální paleta, ve kterém si žáci mohli vybrat několik úkolů a ty zpracovat podle zadání. Projekt se týkal terciánů a kvartánů, terciáni vybírali z devatenácti domácích experimentů, pěti příkladů a tří článků, kvartáni vybírali ze čtrnácti experimentů, jedenácti příkladů, pěti článků a jedné úvahy. Cílem obou ročníků bylo si poskládat z výběru alespoň dvanáct bodů a zpracovat pokusy tak, aby bylo jasné, co si z nich odnáší. K nahlédnutí je pouze výběr pokusů od žáků.

Bc. Anežka Hovorková