Krajské kolo SOČ

Ve středu 10. 5. 2023 se konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ).
Gratulujeme všem sedmi našim studentům, kteří se do krajského kola probojovali a ještě se všichni skvěle umístili.

Z 1. míst a postupu do republikového finále, které se koná v červnu v Plzni, se radovali:
Kateřina Veselá v oboru ochrana a tvorba životního prostředí
Adam Beran v oboru fyzika
Štěpán Boudyš v oboru molekulární biologie
Vojtěch Belada v oboru matematika a statistika

Blahopřání patří i Lucii Lipavské za 2. místo v oboru historie, Míše Malé za 3. místo v oboru chemie a Míše Teplé za 3. místo v oboru pedagogika, psychologie a sociologie. 

Mgr. Petra Pultarová, RNDr. Michal Hruška

Sdílejte příspěvek