Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

DESET PRVNÍCH MÍST,
čtyři druhá místa, šest třetích míst a jedno čtvrté místo
vybojovali studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia
Okresním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Antonín Vízner

  1. místo v oboru číslo 1 MATEMATIKA A STATISTIKA

Adam Beran

  1. místo v oboru číslo 2 FYZIKA

Richard Fajfr

  1. místo v oboru číslo 4 BIOLOGIE, GEOGRAFIE A GEOLOGIE

Hana Dostálková

  1. místo v oboru číslo 5 MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Sofia Sarah Karnet

  1. místo v oboru číslo 6 ZDRAVOTNICTVÍ

Marie Slezáková

  1. místo v oboru číslo 7 Zemědělství, potravinářství,

lesní a vodní hospodářství

Jakub Procházka

  1. místo v oboru číslo 8 Ochrana a tvorba životního prostředí

Maricel Miquel Catalá

  1. místo v oboru číslo 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Sára Petíková

  1. místo v oboru číslo 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Jan Broulík

  1. místo v oboru číslo 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

V úterý 12. března 2024 proběhly v Královéhradeckém kraji obhajoby projektů OKRESNÍHO KOLA SOČ. Celkem (včetně našich studentů) soutěžilo v OK SOČ celkem 43 studentů. Postoupit mohlo z OK SOČ do KK SOČ v tomto roce maximálně 28 studentů. Do KRAJSKÉHO KOLA SOČ postupuje 14 (čtrnáct) studentů a studentek z našeho gymnázia, což je polovina postupujících z okresního kola.

Druhá místa v OKRESNÍM kole SOČ obsadili naši neméně úspěšní studenti a studentky:

Pavel Forman

Michala Malá

Albína Dragounová

Tomáš Kučera

Třetí místo získali:

Adam Vítek, Kristýna Kalenská, Kristýna Polednová,

Daniel Tichý, Hübschová Nela, Vítek Adam

Čtvrté místo získala Leona El-Nakhala.

Všem studentům, kteří soutěžili v okresním kole, GRATULUJEME a čtrnácti postupujícím studentům přejeme úspěch v KRAJSKÉM KOLE SOČ, které se bude konat na Gymnáziu J. K. Tyla v úterý 7. května 2024.

Naše nemalé poděkování patří odborným konzultantům studentských projektů z externích pracovišť, zejména z Akademie věd České republiky, Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Univerzity Pardubice, Univerzity Hradec Králové aj.

Jmenovité poděkování současně patří vedoucím nejúspěšnějších projektů z PSJG-HK, kterými byli RNDr. Michal Hruška, doc. Ing. Filip Malý Ph.D., Mgr Petra Pultarová, Mgr. Ondřej Hospodka, Mgr. Jana Pražáková, Mgr. Zuzana Neugebauerová, Mgr. Lucie Tlustošová a Mgr. Jiří Aubris.  Děkujeme také rodičům soutěžících studentů a vedení gymnázia za maximální a trvalou podporu studentských vědeckých aktivit.

Celkový přehled čtrnácti nejlepších – postupujících projektů SOČ

(uspořádáno podle soutěžních oborů)

Obor 1. Matematika a statistika                                                    

Jméno studenta: Antonín Vízner 4. G         

Název práce: Zlatý řez         

Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hospodka       

Odborný konzultant: Ing. Tomáš Vízner 

   

Obor 2. Fyzika                                                         

Jméno studenta: Adam Beran 5. G

Název práce: Návrh karoserie cestovního vozu pro slot racing     

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška, Mgr. Anežka Macháčková

Odborný konzultant: Ing. Vojtěch Jakubec, EBW-Aerodynamika

Obor 4. Biologie, geografie a geologie                                                     

Jméno studenta: Richard Fajfr 4. F

Název práce: Mikrobiální zatížení žáka na cestě do školy a ve škole         

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: MUDr. Miroslav Fajfr, Ph.D.

Obor 4. Biologie, geografie a geologie                                                     

Jméno studenta: Pavel Forman, 4. G

Název práce: Rozšíření lošákovitých hub v České republice           

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: Ph.D. Miroslav Kolařík, MBÚ AV ČR

Obor 5. Molekulární biologie                                

Jméno studenta: Dostálková Hana, 5. F

Název práce: Buněčný cyklus a jeho synchronizace

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: Mgr. Petr Jošt, Ph.D.

Obor 6. Zdravotnictví                                 

Jméno studenta: Karnet Sarah Sophia

Název práce: Vliv umělé inteligence v oblasti psychoterapie

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: PaedDr. Irena Jelínková

Obor 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství                                 

Jméno studenta: Slezáková Marie, 4. F

Název práce: Respirační onemocnění u koní          

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: neuveden

Obor 8. Ochrana a tvorba životního prostředí                

Jméno studenta: Procházka Jakub, 4. F

Název práce: Odpadní politika Hradce Králové

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: Ing. Jakub Kvapil

Obor 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie                           

Jméno studenta: Malá Michala

Název práce: Projektový den na 1. stupni základní školy s tématem léčivé rostliny

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: RNDr. Romana Prausová, UHK, Přírodovědecká fakulta; PharmDr. Daniela Suchánková, FF UK Hradec Králové

Obor 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 

Jméno studenta: Catalá Maricel Miquel

Název práce: Vliv stresu na psychosomatická onemocnění v průběhu života

Vedoucí práce: Mgr. Jana Pražáková

Odborný konzultant: neuveden

Obor 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Jméno studenta: Petíková Sára, 4. F

Název práce: Porovnání vyšetřovacích metod Hercula Poirota a slečny Marplové

Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Neugebauerová

Odborný konzultant: neuveden

Obor 16 Historie

Jméno studenta: Dragounová Albína, 2. A

Název práce: Potomci Magdaleny Grambové z Grambu

Vedoucí práce: Mgr. Lucie Tlustošová

Odborný konzultant: Bohumír Dragoun

Obor 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Jméno studenta: Broulík Jan, 2. A

Název práce: Římské právo se zaměřením na trestní

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Aubris

Odborný konzultant: JUDr. Pavel Kocourek

Obor 18. Informatika

Jméno studenta: Kučera Tomáš, 4. G

Název práce: Procedurální generování a procedurální vyprávění v herním designu

Vedoucí práce: Doc. Ing. Malý Filip Ph.D.

Odborný konzultant: neuveden

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

SOČ je soutěž středoškolských vědeckých projektů vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR). Důležitou roli v celém průběhu soutěže mají spolupracující organizace, mezi které patří nejen střední školy, ale také školy vysoké a výzkumné ústavy včetně pracovišť Akademie věd České republiky.

Na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové mají odborné projekty středoškoláků mnohaletou a velmi úspěšnou tradici. Z místního kola projektových soutěží Tvořivé klávesnice se každoročně nominuje nemalý počet projektů do okresních, krajských i mezinárodních soutěží. Ve školním roce 2023/2024 bylo do OKRESNÍHO KOLA SOČ vybráno 21 projektů, pro AMAVET Junior 12 projektů, pro KRAJSKOU přehlídku AMAVET Středoškolák celkem 14 projektů a pro mezinárodní soutěž ICYS v Turecku 6 projektů.

Středoškolská odborná činnost má pro studenty středních škol mnoho významů. Mimo jiné se jedná o prostředek k rozvoji jejich kreativity a schopnosti samostatné vědecké odborné práce. Zkušenosti získané při práci na projektech v průběhu studia jsou později neocenitelné při studiu VŠ a dále v úspěšném profesním životě. Zpracování odborného projektu pomáhá středoškolákům uplatnit a prohloubit své znalosti a dovednosti v konkrétní oblasti zájmu a získat tak cenné zkušenosti a sebedůvěru. Projekty SOČ jsou v České republice zařazeny do OSMNÁCTI různých oborů.

Nejúspěšnější projekty SOČ vznikají ve spolupráci s vědeckými institucemi České republiky a s pracovišti vysokých škol. Všem vedoucím projektů z 1.SJG a zejména studentkách a studentům, kteří si vybírají témata svých projektů pro příští školní rok a mají zájem na kvalitních projektech SOČ, doporučujeme, aby sami aktivně vyhledávali na internetu dostupné nabídky na spolupráci (např. mezi středoškoláky a VŠ nebo pracovišti AV ČR) a měli šťastnou ruku při výběru externích odborných konzultantů pro své projekty.

RNDr. Michal Hruška a Mgr. Petra Poláčková

Sdílejte příspěvek