Dny evropského dědictví v Hradci Králové

Akce v rámci letošních Dnů evropského dědictví se v Hradci Králové uskuteční převážně v neděli 15. září, a to s podtitulem Procházka po hradeckých budovách pro kulturu aneb jeviště, která znamenají svět. Není divu: letošní národní téma zní Památky a zábava. Veřejnost bude moci nahlédnout nejen do různých kulturních sálů, ale také do jejich zázemí. Přístupná bude řada velmi zajímavých objektů, navíc zdarma.

K nejzajímavějším bude určitě patřit prohlídka divadla DRAK, s nímž PSJG dlouhodobě spolupracuje a v němž také působí náš Dramatický klub. Návštěvníci budou moci nahlédnout i tam, kam se dokonce ani členové výše zminěného klubu běžně nedostanou. V DRAKu pro ně budou mezi 10. a 15. hodinou připravené komentované prohlídky, diváci si budou moci prohlédnout hlavní budovu a Labyrint pěkně „od sklepa až po půdu“.

Přístupné bude také Klicperovo divadlo, s nímž dlouhodobě spolupracuje náš Klub divadelního diváka. Zde se prohlídky budou konat od 13 do 17 hodin.

Přístupné budou i další královéhradecké umělecké scény – Filharmonie Hradec Králové (13.00 – 15.00, s ukázkami hry na varhany), Adalbertinum (13.00 – 18.00, komentovaná prohlídka v 16.00) a Bio Centrál (14.30 – 19.00, jako jediné bude přístupné i v sobotu 14.9., a to od 10.00 do 19.00).

Mgr. Jiří Aubris

Chrudimské obžínky

Ve dnech 6. – 8. září 2019 se v Chrudimi uskuteční folklorní festival Chrudimské obžínky. V řadách špičkového chrudimského národopisného souboru Kohoutek se letos publiku představí také studentka PSJG Eliška Dvořáková (2.A).

Zmíněný festival pořádá právě domácí NS Kohoutek. Bohatý program začíná již v pátek 6. září v Michalském parku (Zieglerovy sady – nazvané podle královéhradeckého rodáka, vlasteneckého kněze a národního buditele Josefa Liboslava Ziglera) ve 20.00 koncertem Nezmarů a pokračuje od 21.00 folklorní nocí, při níž Eliška určitě nebude chybět. Návštěvníkům se představí vedle chrudimského Kohoutku také mělničtí Jarošovci, jihlavský Pramínek, Šmykňa z Ostravy a také folklorní soubor Holubička České besedy z chorvatského Daruvaru.

V sobotu čeká návštěvníky celodenní program na Resslově náměstí – jarmark, pohádka, krojovaný průvod městem či taneční veselice, hlavní vystoupení folklorních souborů začíná ve 14.30. Závěrečné rozloučení se pak uskuteční v neděli ráno na Resslově náměstí před kostelem Nanebevzetí P. Marie.

Kdo vyrazí do Chrudimi v sobotu 7. září, může zároveň využít dne otevřených památek, který nabízí také celou škálu výjimečných zážitků.

Mgr. Jiří Aubris

 

Zahájení Loutkářské Chrudimi

Již se vám někdy dostalo cti zahajovat Loutkářskou Chrudim? Odpověď je předvídatelná, pro spoustu kumštýřů je životním zážitkem, pokud mají možnost si jen jedenkrát na celostátním kole Loutkářské Chrudimi zahrát. Ale kdybyste doopravdy chtěli vědět, jaké to je, nemusíte chodit daleko. Stačí se zeptat studentky PSJG Elišky Dvořákové (3.F). Tedy pokud vám o tom bude chtít vyprávět, což není vůbec jisté…

Letos čest zahájit svátek amatérského loutkového divadla připadla na chrudimský národopisný soubor Kohoutek, jehož členkou Eliška právě je. A i pro špičkový soubor, jakým Kohoutek určitě je, taková čest není něčím všedním, a tak si připravil pro loutkáře vskutku nevšední program, nazvaný Milej pane, umřel soused.

Vystoupení Kohoutku se vlastně skládalo ze tří částí („tři kusy, které obvykle na festivalech neděláme“), z nichž zjevně nejpůsobivější byla ta, po níž pojmenovali celé vystoupení (v pořadí však překvapivě druhá). Černý humor loutkářům zjevně nechybí, a tak Kohoutek sklidil skutečný aplaus. Mistrně podaná „funusní humorka“ si jasně získala zaplněný sál chrudimského divadla.

Fascinující byl i úvodní „normalizační“ folklór 70. a 80. let minulého století. Ale Kohoutek s bravurou zvládá i takové věci a ještě s obrovskou dávkou humoru a nápaditosti. Na závěr si pak připravil (jejich vlastními slovy) „lehce pohoršlivý výběr“ písní „lechtivých, ale o to autentičtějších“ Nesahej mi na kolínka, kde Kohoutek možná trochu podcenil loutkářské publikum, ale po strhující funusní humorce už měl diváky jasně na své straně.

Zapomenout nesmíme ani na fascinující akordeonové předěly mezi jednotlivými čísly, kdy soubor měnil kostýmy.

Eliška tedy (kdyby Vám třeba nechtěla odpovědět) zahajovala nadmíru úspěšně!

Mgr. Jiří Aubris

Kytice očima scénáristky

V neděli 23. června 2019 se ve Východočeském divadle Pardubice uskutečnila premiéra hry Kytice. Scénář na motivy Erbenovy slavné básnické sbírky napsala (stejně jako u předchozí hry Ještě se potkáme) Kristýna Plešková a režijně se nastudování chopil herec VČD Zdeněk Rumpík.

Naše pozornost ovšem směřovala především na Kristínu Morávkovou (4.A), jež se publiku představila v roli Štěpánky, resp. v Lilii a Dceřině kletbě. Na PSJG je Kristínka známá především jako vynikající moderátorka, ale kdo sleduje její uměleckou dráhu podrobněji, ví, že je také neméně dobrou herečkou (zvl. připomeňme její roli v muzikálu dramatického klubu PSJG Bídníci) a recitátorkou (např. postup do celostátního kola Čtvrtlístku).

Kristínka i v pardubickém Mladém divadelním studiu LAIK ukazuje, co je její hlavní divadelní předností: dokáže promyslet a prožít svou postavu a úspornými, ale o to působivějšími divadelními prostředky ji představit divákům. Stačí jí k tomu často jen jediný krátký pohled, malé jakoby zaváhání, několik málo slov či pouhá zámlka. Vedle hloubky její osobnosti ovšem hraje velmi důležitou roli také její pečlivost a pracovitost – bez nich ani talent nepostačí. Před jejím výkonem lze jen smeknout, zvláště když si uvědomíme, že se na premiéru chystala paralelně s přípravou na maturitní zkoušku.

Litovat snad lze jen toho, že Kristínka nedostala více hereckého prostoru, což je ovšem u zhruba třicetičlenného souboru značně obtížné. I tak je pro ni i  ostatní dané představení určitě velkou školou – Zdeněk Rumpík jim pokytl skoro až učebnicovou divadelní průpravu, včetně pohybových scén, sborové recitace, zpěvu, stínohry atp. Zázemí profesionálního divadla je v tomto směru vskutku nenahraditelné.

Pro diváka může být trochu oříškem text hry. Není ovšem snadné psát divadelní scénář pro studentský soubor, na druhou stranu vlastní text divákovi přináší některé problémy, často zásadní. Tím hlavním je vlastní základní princip založený na učiteli, který spolu se svými žáky promýšlí řadu příběhů ze života, a tyto zážitky pak přetavuje do básní. Je ovšem působivý, ale u těch, kteří vědí, že Kytici z pověstí národních napsal Karel Jaromír Erben, působí určitý zmatek – jaký je vlastně vztah mezi postavou učitele a K. J. Erbenem? Podobně řadu nejasností přináší závěrečná svatba, v ní skrytý morální apel vyznívá značně prvoplánově a nepřesvědčivě.

Závěrem popřejme Kristínce Morávkové řadu dalších divadelních rolí – ať už v Pardubicích, nebo jinde (hlavně někde!). Vysokoškolské studium pohlcuje mnoho času, ale byla by velká škola pro paní Thálii, kdyby jí odlákalo bytost tak zajímavou a talentovanou.

Mgr. Jiří Aubris

Bronzová Míša

Dalšího výborného úspěchu dosáhla ve stepu studentka PSJG Michaela Hejnová (4.F). A šlo zároveň o nejlepší výsledek stepařů z Fidgety Feet při ZUŠ Střezina. Formace dospělých, jejíž členkou a choreografkou Míša je, na červnovém mistrovství Evropy ve stepu obsadila skvělé 3. místo. Míše se podařilo ještě vybojovat 4. místo v kategorii malá skupina a na ME se prezentovala i v duetu a jako sólistka.

Kdo neviděl její vystoupení v Praze na mistrovství Evropy, může se přijít podívat v neděli 23. června 2019 do Aldisu, kde úspěšné choreografie určitě také budou k vidění. Představení začíná v 19.00.

Mgr. Jiří Aubris