DÍLNA O PŘEDNESU aneb Příprava recitačního vystoupení v praxi

Klub mladých recitátorů PSJG funguje i nouzovém stavu. V sobotu 20. února 2021 vysla i svého zástupce na Dílnu o přednesu, pořádanou královéhradeckým Impulsem. Seminář vedla MgA. Emilie Zámečníková, dlouholetá pedagožka ZUŠ Střezina (Divadla Jesličky) i DAMU či pardubické konzervatoře, držitelka Ceny ministra kultury za celoživotní přínos v oblasti uměleckého přednesu, neprofesionálního divadla a dramatické výchovy dětí a mládeže.

Přestože šlo o seminář uspořádaný online, účast byla opravdu hojná (účastníci nakonec museli být rozděleni do dvou skupin) a program tak zajímavý, že dílna neskončila v plánovaném čase (20.30), ale pokračovala skoro do půl desáté večerní. Oproti původnímu záměru šlo o dílnu dokonce mezinárodní.

Otázkou ovšem zůstává, kdy bude zase možné normálně pokračovat v uměleckých aktivitách, nejen slovesných. Dětská scéna se zatím přesouvá na duben, Wolkrův Prostějov na květen a Čtvrlístek letos proběhne online (uzávěrka již 26. února 2021!).

Mgr. Jiří Aubris

Noc divadel 2020

Vzhledem k tomu, že jsou divadla zavřená, dalo by se očekávat, že aktivita našeho klubu divadelního diváka bude skomírat, omezí se jen na poslech rozhlasových her a sem tam na zhlédnutí filmu v televizi. Ale zdání klame, jak se říká, a platí to i v tomto případě. Dokonce by bylo možné říci, že činnost klubu nebyla z hlediska programu nikdy tak nabitá jako posledních dobou.

Koncem listopadu se pravidelně koná Noc divadel a náš klub zpravidla zavítá do DRAKu, popř. i Klicperova divadla či Filharmonie Hradec Králové. Tentokrát ovšem byl náš program výrazně bohatší. Návštěvu DRAKu jsme si ovšemže ujít nenechali (včetně výstavy a záznamu z Noci divadel 2018), ale podívali jsme se také do Naivního divadla Liberec a kromě prohlídky jeho „tajných“ zákoutí také zhlédli představení Pouť krkonošská. Velmi zajímavá byla také prohlídka Divadla na Vinohradech a plzeňského Divadla Alfa, kde jsme stihli (aspoň někteří) zhlédnout Pohádky ovčí babičky.

Ale ani tím náš letošní divadelní program nekončí. Využili jsme tip, který jsme dostali od paní profesorky Mgr. Lucie Tlustošové, na Pražský divadelní festival německého jazyka (právě probíhá) a chystáme se také na významnou loutkářskou přehlídku Přelet nad loutkářským hnízdem (uskuteční se o příštím víkendu – od 11. do 13. prosince 2020), kde půjde skutečně o živou kulturu, protože představení budou přenášena v přímém přenosu. Účast je vskutku více než slibná – DRAK Hradec Králové, Naivní divadlo Liberec, Alfa Plzeň, Buchty a loutky Praha, ZUŠ Jaroměř atd. Mrzet může jen absence Bažantovy loutkářské družiny z Poniklé.

Klub divadelního diváka PSJG možná není příliš velký počtem svých členů, ale nouzi o divadelní aktivity nemá. Nechcete se přidat?

Mgr. Jiří Aubris

Čtvrtlístek 2021

Jubilejní X. ročník recitační a dramatické soutěže Čtvrtlístek se uskuteční!

Pro milovníky recitace a divadla jistě radostná zpráva, zvl. po loňsku, kdy pouť našich recitátorů prvně od doby, kdy se stal Čtvrtlístek soutěží celostátní, skončila ne v Děčíně na ústředním, ale již v kole školním – na jaře nouzový stav znemožnil konání jak krajského, tak celostátního kola a nikam se nejelo.

Jelikož se situace pro pořádání uměleckých soutěží nevyvíjí ani v tomto školním roce příznivě, přinese jubilejní ročník zásadní změnu: soutěž se bude konat on-line. Zvláště pro ty, kteří se účastnili předchozích ročníků, jde o změnu jistě nemilou, vždyť právě vzájemné setkání jak ve Vrchlabí, tak především v Děčíně, přátelská atmosféra, výborné interpretační výkony a úžasné přijetí ze strany organizátorů bylo tím, co dávalo Čtvrtlístku jeho neopakovatelnost. Ale jak uvádějí sami organizátoři: je to stále lepší než nic.

Soutěž je určena pro studenty vyššího gymnázia (kvinty až oktávy) a jako vždy má dvě kategorie:

A) – kategorie jednotlivců – recitace – jeden text prozaický a jeden text básnický
B) – kategorie jednotlivců nebo dvojic – dramatizace textů – dva dramatické texty (nebo zdramatizovanou prózu)

Obě nahrané ukázky je zapotřebí odeslat spolu s přihláškou do pátku 26. února 2021, takže času není nazbyt…

Patronát nad memoriálem letos převzali herečtí kolegové Rostislava Čtvrtlíka Jan Potměšil a Radek Valenta. Tak se snažte!

Mgr. Jiří Aubris

Fotografie pocházejí z předchozích ročníků z celostátního kola v Děčíně (některé snímky jsou z divadla, jiné ze zámku). Vidět na nich můžete Jana Čamra, Nelu Hrobařovou, Rafaela Acuy, Kristínu Morávkovou a Sabinu Kuldovou (ostatní naši „děčínští“ účastníci nechť, prosím, prominou).

DRAK na doma

Světoznámé loutkové divadlo DRAK, s nímž naše gymnázium dlouhodobě spolupracuje, připravilo navzdory nouzovému stavu pro své diváky na 17. listopad 2020 i dny následující zajímavý program. Takže členové našeho dramatického klubu se mohou místo truchlení, že v DRAKu už zase (jako na jaře) nemohou zkoušet, podívat třeba na představení Zeď, kterou zase část členů klubu divadelního diváka letos stihla navštívit přímo v Labyrintu. Představení bude divákům přístupné po celý 17. listopad (tedy od půlnoci do půlnoci).

Od 17. do 30. listopadu 2020 bude virtuálně zpřístupněna výstava A neříkej to ve škole. A na celý 21. listopad 2020 připravil DRAK noc divadel – tentokrát jako vzpomínku z dřívějšího ročníku (2018), kdy divadlo nebylo zakázaným prostorem.

Vše zmíněné bude možné nalézt na Youtube kanálu divadla DRAK, na jejich Facebooku či na „dračích“ stránkách.

Mgr. Jiří Aubris

Mezinárodní cena pro režiséra Dramatického klubu PSJG

Režisér divadla DRAK, jež se řadí mezi nejlepší světové loutkářské soubory, a zároveň také Dramatického klubu PSJG Jakub Vašíček získal další významné ocenění. Na Mezinárodním festivalu divadla pro děti Banja Luka 2020 v Bosně a Hercegovině byl oceněn za nejlepší režii. Šlo o maňáskovou grotesku Šípková Růženka, která je jedním z dokladů toho, že DRAK nemá jen slavnou minulost, ale také současnost. Doufejme, že nejen Šípková Růženka bude co nejdříve opět přinášet radost také hradeckým divákům, a to nejen dětem.

Členové našeho Dramatického klubu, který působí právě ve spolupráci s divadlem DRAK, mají opravdu ideální umělecké vedení. Lze jen doufat, že co nejdříve klub plně obnoví svou činnost, tj. že po skončení nouzového stavu bude moci opět využívat naprosto výjimečného uměleckého zázemí. Není to ostatně dávno, co právě Dramatický klub PSJG získal ocenění Talent královéhradecké kultury.

Mgr. Jiří Aubris