Jaké vlastně bylo kouzlo poesie a šansonu

blogu PSJG jsem se dověděl o významné události, která se měla odehrát v poděbradském Divadle Na Kovárně. Trochu jsem váhal, jelikož jsem do poslední chvíle nevěděl, zdali mám jet sám, ale možnost slyšet krásné tóniny francouzského zpěvu a mistra poesie pana Brendla veškeré zbytky nerozhodnosti smetla se stolu.

Cesta do Poděbrad byla příjemná, a protože jsem před začátkem představení měl času nazbyt, podnikl jsem vnější prohlídku lázeňských budov, při stmívání se prošel lázeňským parčíkem, jenž na mě kvůli podivnosti kolemdoucích s kapucemi i četnosti několika sebevědomých skupinek zanechával pestrý dojem. Dále jsem potmě viděl jezdeckou sochu českého krále a mariánský sloup. I když jsem se díval na mapu, kde je divadlo, nemohl jsem ho najít. Jsem zmatkař. Pustil jsem si odborně navigaci, nebylo totiž nikde pěších místních, a hledal. Chodil jsem tam a zpátky několikrát. Malý vchůdek jsem spatřil až za okrasným křovím přímo u hlavní silnice.

Divadlo je pěkné, poměrně prostě vybavené, avšak onen večer jen sotva z malé části naplněné, což bylo k podivu. Každopádně představení bylo špičkové. Slovem nás provázel pan Brendl. Uchvátil mne jak jeho precisní výběr básní, tak jejich procítěný přednes bez jediného přeřeku či zaváhání s detailní promyšleností výstupu i projevu. Každá báseň dokázala zaujmout trochu jinak. Večer byl proložen taktéž hudbou a zpěvem. To se mi rovněž velice zalíbilo, přestože jsem tomu nerozuměl, přičemž alespoň stručný význam textů nám byl vždy nastíněn předem. Klavír paní Forejtkové, violoncello paní Prokešové a housle paní Otčenáškové spolu se zpěvem (několik písní zpíval také host Nos Dames David Jandl, jenž byl naprosto skvělý) tvořily skutečně bohatý zážitek.

Snad jen, kdybych si lépe uvědomil, že ten den byl věnován polovičce populace, do které já nenáležím, a že i tato akce jí bude asi převážně věnována, nepřipadal bych si možná ze začátku tak rozpačitě. Pozoruhodné také bylo mé obsazení posice nejmladšího diváka v publiku, kde druhý ztrácel na moje prvenství dobrých čtyřicet let. Nicméně jsem si to užil a budu se těšit na další podobnou příležitost.

Vojtěch Andrys (5.F)

Za poskytnutí fotografií děkujeme Mgr. Martině Forejtkové.

Kouzlo poezie a šansonu

V neděli 8. března 2020 od 19.00 se v poděbradském Divadle Na Kovárně uskuteční velkolepé umělecké setkání poezie a francouzského šansonu. Účinkovat bude Jaroslav Brendl (umělecký přednes), který pravidelně navštěvuje naši školu, a šansonové hudební duo (dnes spíše trio) Nos Dames – profesorka PSJG Martina Forejtková (zpěv, klavír, akordeon), Kateřina Prokešová (violoncello, zpěv) a členka Filharmonie Hradec Králové Miriam Otčenášková (housle). A chybět nebude ani již pravidelný host Nos Dames David Jandl (3.F).

Dlouho očekáváné společné vystoupení Mistra Brendla a Nos Dames není ovšem jejich úplnou premiérou, jelikož si už vzájemnou spolupráci vyzkoušeli na koncertě v Hořicích koncem letošního ledna. Kdo tam byl, ten velmi dobře ví, že se má opravdu nač těšit!

Než se vydáte do Poděbrad, můžete si také přečíst rozhovor s Mistrem Brendlem, který o připravovaném komponovaném pořadu ledacos naznačuje.

Mgr. Jiří Aubris

Francouzsko-český večer PSJG

Ve čtvrtek 6. února 2020 se v Knihovně města Hradce Králové konal další z oblíbených Francouzsko-českých večerů PSJG, které naše škola pořádá ve spolupráci s KMHK.

Hlavní část programu připravila s Hudebním klubem PSJG (Markéta Mourková, Veronika Vítková, Jiří Podroužek, Tomáš Žitný, David Jandl) a studenty tercie (Magdalena Říhová, Nina Vítková, František Soukup) Mgr. Martina Forejtková, která účinkující také doprovázela. Jako sólisté se publiku postupně představili David Jandl (3.F), Veronika Vítková (3.F), Markéta Mourková (3.F), Michaela Maňasková (1.F), Tomáš Žitný (2.A) a samozřejmě také Mgr. Martina Forejtková.

Jako obvykle se Francouzsko-českého večera účastnil také Klub mladých recitátorů PSJG (Martin Nosek, Markéta Mourková, Veronika Vítková, Nikola Eva Mádlová, Vojtěch Andrys), takže vedle zpěvu francouzských písní došlo také na česky mluvené slovo. Klub, posilněný režijně i herecky Mgr. Lucií Tlustošovou, připravil několik výstupů ze školského dramatu Jana Amose Komenského “Diogenes kynik znovu naživu”. Představení bylo nazkoušeno v rámci projektu přidružených škol UNESCO jako aktivita související s 350. výročím úmrtí známého pedagoga. V hlavní roli Diogena exceloval Martin Nosek (3.A).

Průvodcem celým večerem byl člen recitačního klubu Vojtěch Andrys (5.F), který se svého úkolu stejně jako loni chopil s taktem i jemným humorem, a přispěl tak výrazně k úspěchu celého večera. Za zprostředkování a připravení (včetně výborného nazvučení sálu) celé akce musíme poděkovat vedoucí referenčního centra Mgr. Petře Landsmannové.

Další snímky z představení lze nalézt na školním Facebooku.

Mgr. Jiří Aubris

Eliška a masopust

V neděli 23. února 2020 se od 10 do 16 hodin na Šrámkově statku v Pileticích koná Masopust na statku. Návštěvníci se mohou těšit na celou škálu lidových zvyků – na maškary, zdobení perníčků, paličkování, výrobky z keramiky, drátování, papírové dekorace, výrobky z korálků a tvoření jednoduchých masopustních masek, na ukázky ze života na vsi, pohádky a samozřejmě také studentku PSJG Elišku Dvořákovou (2.A), bez níž by se masopust na Šrámkově statku snad ani nemohl uskutečnit.

Ještě dodejme, že na Elišku se můžete těšit hned dvakrát – vystupuje s Červánkem a Dupákem.

Mgr. Jiří Aubris

Brněnská premiéra Martina Noska

V pondělí 10. února 2020 od 20.00 se ve Velkém sále ArtBaru Druhý Pád (respektujeme oficiální název) v Brně uskuteční premiéra inscenace Kolaborant. Divadelní hra Natálie Bočkové (zároveň i spolurežisérky představení) se odehrává v roce 1937, tedy v době japonsko-čínské války.

Jedním z herců, kteří se divákům v této inscenaci divákům představí, je student PSJG Martin Nosek (3.A). Pokud vás zajímá, jak se to stalo, že Martin hraje v brněnském divadle, můžete zahájit pátrání. Kdo uspěje, nechť nám pošle příspěvek na náš blog, rádi jej zveřejníme.

ArtBar, resp. divadlo Druhý Pád, se nachází asi 2 km od brněnského hlavního nádraží, stanice Pionýrská (vstup z Kotlářské ulice). Dostanete se tam tramvají č.1 (stanoviště č.2 na druhém tramvajovém ostrůvku), cesta trvá z nádraží asi 6 minut.

Mgr. Jiří Aubris