Noc divadel

V sobotu 19. listopadu 2022 se koná opět Noc divadel. A jako vždy se na ní podílejí i naši studenti. Ač nemáme kompletní informace, jistě víme, že výrazně se do Noci divadel zapojí v Divadle Jesličky Veronika Vítková (4.A), kterou čeká spíše divadelní maraton – od čtvrté hodiny odpolední (a se zkouškami a přípravami od poledne) skoro až do jedenácté hodiny noční. A jednoduše lze říci, že hraje téměř ve všem, ač na programu je jmenována až v tom posledním představení.

V Jesličkách lze předpokládat také účast Nely Jelínkové (5.F). O dalších potenciálních účastnících se už musíte přesvědčit sami: stačí vyrazít za divadelním dobrodružstvím…

Připomeňme ještě, že velmi zajímavý program (jedinečné prohlídky, jež se nebudou nikdy opakovat) připravilo i Divadlo DRAK, s nímž PSJG pojí dlouholetá partnerská spolupráce (prohlídky začínají každou celou hodinu od 18.00 do 23.00 – rezervace je zdarma), či Klicperovo divadlo.

Mgr. Jiří Aubris

Kouzlo poezie na PSJG

V říjnu nás svou návštěvou poctil velice vážený host. Nebyl jím nikdo jiný než věhlasný mistr uměleckého přednesu. Stalo se tak v rámci týdne intenzivní výuky českého jazyka a literatury, v němž jsme kromě usilovné přípravy na maturitní zkoušku měli navíc i možnost živého kulturního vstupu v podání Jaroslava Brendla. Tento nesmírně obohacující zážitek nám byl zprostředkován naším nadšeným profesorem češtiny, panem Aubrisem.

V bezesporu náročném maturitním ročníku jsme toto odlehčení vskutku vřele uvítali. Rázem jsme však dostali příležitost uvědomit si, že nabídnutý kulturní program neměl sloužit pouze jen k našemu uvolnění, nýbrž i ke shrnutí vybraných částí literárního učiva poutavou formou. Za tímto účelem nám právě výše zmíněný recitátor přednesl ve svém jedinečném podání básně, a to nejprve ty od věhlasné skupiny prokletých básníků. Posléze následovala také interpretace textů české poezie 2. pol. 20. století.

Dalším přínosem tohoto vystoupení byla i skutečnost, že nás tento umělec, a to zvláště v části věnované prokletým básníkům, zasvětil do nadčasového významu objevování krásy v ošklivosti. Tento úhel pohledu je v současné době velice opomíjen, o čemž svědčí odmítavý přístup většiny lidí ke stinným životním stránkám. Člověk dnešní doby je totiž ovlivněný převládající tendencí, a to nejen na sociálních sítích, věnovat svou pozornost pouze líbivým situacím a prožitkům. Vidět jen to krásné v sobě však nese i řadu úskalí. Především jde o to, že jsou to právě ty nepříjemné okolnosti, které nám poskytují prostor k práci na sobě a osobnímu růstu.

Pan Jaroslav Brendl patří opravdu k mistrům ve svém oboru, o čem svědčí jeho schopnost unikátního hereckého projevu spojená zároveň s jeho galantním přístupem k přítomným dámám. Svým názorným příkladem by se mohl vskutku stát vzorem zdvořilého chování chlapců k dívkám.

Třešničkou na dortu tohoto vystoupení se stala „Soutěž o 7 růží“, v níž byl každý za uvedení správné odpovědi na autorovy otázky odměněn právě touto královnou květin. Zejména tento zážitek v podobě darování květiny dodal tomuto vystoupení jedinečnou slavnostní atmosféru.

Ještě jednou bych na tomto místě ráda poděkovala jednak panu profesoru Aubrisovi za pozvání tohoto herce na naše gymnázium a jednak samotnému přednášejícímu umělci panu Brendlovi. Darované růže sice po čase zvadnou, ale nezapomenutelný dojem přetrvá i nadále.

Karolína Vlčková (4.A)

Veronika Vítková znovu na scéně

Srudentka PSJG Veronika Vítková (4.A) se opět představí v divadle Jesličky, a to hned v několika rolích. Nejprve 17. října 2022 v Nevšedním pondělí. Další představení je na programu v úterý 18. října 2022, kdy se představí ve hře Zčernal Boží svět. Na úterý 1. listopadu 2022 je pak naplánována repríza hry Ptačí žena. Obě divadelní inscenace vznikly v režii absolventky PSJG Terezy Vodochodské.

Představení v Jesličkách začínají v 19.30. Výjimkou bude jen Noc divadel. Ta naplánována na 19. listopad 2022 a na Veroniku se při ní můžeme také těšit.

Mgr. Jiří Aubris

Kytice hlásí derniéru

Studentka PSJG Berta Elisabeth Hochmanová (4.A) se již naposled představí pardubickému publiku v divadelní adaptaci Erbenovy Kytice z pověstí národních. Inscenace, která měla premiéru 23. června 2019 a jejíž reprízy často narušovala vládní opatření, po třech letech dospěla k svému poslednímu uvedení. Derniéra se uskuteční na velkém jevišti Městského divadla v Pardubicích v neděli 9. října 2022 od 16.00.

Berta Elisabeth Hochmanová převzala během času velkou část rolí po absolventce PSJG Kristíně Morávkové, takže ji diváci uvidí nejen jako Dorničku ve Zlatém kolovratu, jak by vyznívalo ze stránek Východočeského divadla v Pardubicích.

Režisér inscenace Zdeněk Rumpík připravil pro diváky nejen klasické divadlo, ale použil i řadu dalších divadelních technik (pohybových scén, sborové recitace, zpěvu či stínohry), a tak se má publikum i tentokrát nač těšit.

Kromě Kytice účinkuje Berta E. Hochmanová také v inscenaci Jako břitva. Na programu je 19. října 2022 od 19.00 a 15. listopadu 2022 od 18.00. A v rámci LAIKu účinkuje stále v Showtime, jejíž nejbližší repríza je naplánována na 7. listopad 2022 od 10.00.

Mgr. Jiří Aubris

Dvě nominace na Thálii pro DRAK

Divadlo DRAK, s nímž PSJG dlouhodobě spolupracuje, získalo dvě nominace na divadelní Cenu Thálie 2022. Odborná porota Herecké asociace v oboru loutkového divadla nominovala herce Jana Popelu za mimořádný výkon v Šípkové Růžence. V širší nominaci je také Dominik Linka za roli krále Oidipa v Antigoně.

V nominaci Dominika Linky čteme:

Dominik Linka hraje Krále Oidipa v Hádu jako prvotřídního baviče a zhýralce, který sype z rukávu pikantní historky z rodinné historie, a to v duchu nefalšované grotesky. Linka jevištně pracuje s předměty (nejčastěji potravinami) a různými loutkářskými principy, v neuvěřitelném tempu a s pořádnou dávkou nadsázky typickou pro lidové rakavičkárny, chrlí do diváků jednu mytologickou morbiditu za druhou.

Slavnostní vyhlášení Cen Thálie se uskuteční 8. října 2022 od 20.00 v Národním divadle v Praze. Vysílat jej bude v přímém přenosu ČT1. Držme našemu partnerskému divadlu palce.

Připomeňme, že obě inscenace režijně připravil a také na scénáři se podílel umělecký šéf divadla DRAK Jakub Vašíček, který právě s Dominikem Linkou vede Dramatický klub PSJG. Milovníci divadelního umění z řad studentů PSJG jsou opravdu v nejlepších rukou.

O úspěchu Šípkové Růženky, resp. jejího režiséra Jakuba Vašíčka, na festivalu v Banja Luce jsme na blogu již informovali.

Mgr. Jiří Aubris