Klub mladých recitátorů ve školním roce 2022 – 2023

Klub mladých recitátorů 1.SJG se po éře vládních restrikcí, ač ne snadno, pustil v tomto školním roce do nové práce. Tentokrát jsme se soustředili především na recitační soutěže, ale zkusili jsme si také moderování a nechybela ani prezentace recitátorů v rámci Zahradní slavnosti 1.SJG.

Nejústěšnější recitátorkou 1.SJG byla letos Mariana Hegerová (2.G). Podařil se jí vskutku husarský kousek, když přes školní, okresní a krajské kolo postoupila na (již nesoutežní) celostátní přehlídku recitátorů Dětská scéna. To se před ní v posledních letech podařilo pouze Veronice Vítkové (4.A). Mariana tak zúročila i svou dlouholetou průpravu v Divadle Jesličky (Mgr. Jana Portyková). Přejme jí, aby podobně jako Veronika byla úspěšná v příštím roce v rámci Wolkrova Prostějova či Čtvrtlístku. Má k tomu všechny předpoklady.

Mariana však nebyla jedinou recitátorkou 1.SJG, která se představila v ústředním kole recitační soutěže. V celostátním kole Čtvrtlístku jsme měli letos dokonce dvojí zastoupení – Michalu Malou (4.F) v kategorii dramatizace a Barboru Šubovou (5.G) v kategorii recitace. Naše gymnázium tak i po deváté, co je Čtvrtlístek soutěží celostátní, mělo v Děčíně své zastoupení. Nejúspěšnějším recitátorem 1.SJG na Čtvrtlístku ovšem zůstává Jan Čamr, který si ještě v dobách předcovidových z Děčína odvezl pomyslnou stříbrnou medaili.

Michala Malá a Barbora Šubová se také zúčastnily krajského kola recitační soutěže Wolkrův Prostějov. První jmenovaná zde získala dokonce čestné uznání poroty, jež je určitě velkým příslibem do dalších let. Nejúspěšnější naší účastnicí Wolkrova Prostějova ovšem zůstává Veronika Vítková, která do Prostějova postoupila hned dvakrát (2021 a 2022).

Klub mladých recitátorů 1.SJG se věnuje také moderování, a to ne jen cvičně, ale jeho členové také uvádějí některé akce naší školy. Tak si letos zkusila moderování při vyhlašování výsledků Tvořivé klávesnice Michala Malá spolu s Denisou Zdeňkou Horákovou (5.F), jež obětavě zaskočila za nečekaně onemocnivšího druhého moderátora (pro průvodkyni zámku v Hrádku u Nechanic to ovšem nebyl nejmenší problém).

Náš klub se zúčastnil i Zahradní slavnosti 1.SJG, konané u příležitosti oslav 30 let trvání našeho gymnázia. Již výše zmíněný Jan Čamr zde přednesl texty, s nimiž v roce 2019 vyhrál regionální kolo Čtvrtlístku a v celostátním získal v Děčíně 2. místo. Přidal se i Ondřej Mejstřík (4.G), který recitoval nejen česky, ale také anglicky. Ondřej se účastnil letos i školního kola recitačních soutěží a získal velmi pěkné 3. místo.

Letos se KMR nepustil do vlastního vystoupení ani neúčinkoval na akci Hudebního klubu 1.SJG (zde bylo nejpatrnější, jak obtížně se obnovují umělecké aktivity po dvouleté přestávce), tak snad příště, pokud nám tedy zůstanou normální časy. V tomto směru máme nač navazovat, ještě jako sekce Klubu mladých literátů 1.SJG jsme se v roce 2017 zúčastnili dokonce AUDIMAFORu.

Mgr. Jiří Aubris

Klapity klap 2023

Stepařský taneční soubor Fidgety Feet při ZUŠ Střezina si připravil své obvyklé závěrečné vystoupení. Koná se v pátek 16. června 2023 od 19.00 v KC Aldis. Diváci se mohou těšit na řadu absolventek 1.SJG, např. na Moniku Kottovou, Nelu Žďárkovou a Michaelu Hejnovou, ale také na naše současné studentky Denisu Velnerovou (2.F), Helenu Schánělovou (2.G) a Samar Soppe (2.F), která se věnuje scénickému tanci.

Na programu jsou mimo jiné i úspěšné choreografie z mistrovství Evropy, resp. ty, jež hradečtí stepaři chystají na mistrovství světa (25. – 29. září 2023 v Riese), včetně „bronzové“ choreografie z ME, kterou pro formaci dospělých Phoenix připravila právě absolventka 1.SJG Michaela Hejnová. Kromě ní se v této velmi úspěšné choreografii ze studentek či absolventek naší školy představí také Monika Kottová a Denisa Velnerová.

Mgr. Jiří Aubris

Absolventský koncert Gmajor6

V pondělí 12. června 2023 se od 18.00 ve Společenském sále pardubické radnice (Pernštýnské nám. 1) koná absolventský koncert seskupení Gmajor6, jehož členkou je také letošní abslventka 1.SJG Berta Elisabeth Hochmanová (4.A).

Berta E. Hochmanová má velmi široké umělecké zájmy. Vedle hudby se výrazně věnuje divadlu. Léta působila v Mladém divadelním studiu LAIK při Východočeském divadle Pardubice (Výlet, Ještě se potkáme, Kytice, hlavní role v muzikálu Showtime) a získala i angažmá ve Východočeském divadle Pardubice (inscenace Jako břitva). V současné době má zase úplně nové (zahraniční) plány, ale ty nebudeme vyzrazovat…

Mgr. Jiří Aubris

Pernštýnská noc

Počátkem června se koná Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové. Jako každoročně se jej s Kvítkem účastní student 1.SJG Vojtěch Vrba (3.F) a s chrudimským Kohoutkem také naše nedávná absolventka Eliška Dvořáková.

Vše začíná v pátek 2. června 2023 v 19.00 v Pardubicích na Pernštýnské noci. FS Kvítek se představí na Pernštýnském náměstí na pódiu u Spolkového domu (býv. Občanská záložna) ve 21.00, vystoupení NS Kohoutek začíná tamtéž ve 23.00.

V Hradci Králové se oba soubory představí v Klicperových sadech (od r. 1971 se jim po umístění sochy Jana Žižky říká také Žižkovy sady – tento název dostaly na počest 50. výročí založení KSČ). Pódium bývá umístěno poblíž Adalbertina. Kvítek by měl účinkovat v bloku dětských folklorních souborů mezi 14. a 15. hodinou, Kohoutek mezi 15. a 16. hodinou.

Mgr. Jiří Aubris

Snímek pochází z minulého ročníku festivalu.