Královéhradecký kraj ocenil 20 významných osobností regionu

Jsem pyšný na to, že v našem kraji žijí nebo z našeho kraje pocházejí takové osobnosti, které svým úsilím, oddaností a nadšením, ale i každodenní prací a svým životem výrazně přispěly k rozvoji našeho regionu a přináší pozitivní změny a naději do životů nás všech. Bylo mi ctí vyjádřit jim naši hlubokou úctu a vděk.

Tak zněla slova hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka na slavnostním večeru v Petrof Gallery, na němž byla 16. dubna 2024 předána ocenění významným osobnostem Královéhradeckého kraje a mezi nimi také řediteli Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové PhDr. Ladislavu Bartůškovi.

Dvacet oceněných z desítek návrhů vybrala krajská rada a následně schválili zastupitelé našeho kraje.

Další podrobnosti lze nalézt na stránkách Královéhradeckého kraje. O galavečeru informoval také Hradecký deník, krátké video naleznete na Youtube.

Řediteli naší školy k významnému ocenění gratulujeme!

redakce blogu 1.SJG

Sdílejte příspěvek

Kde je vražda, napsala

V Divadle Jesličky (ZUŠ Střezina) je ve středu 17. dubna 2024 od 19.30 na programu detektivní hra Davida Štandery Kde je vražda, napsala. V režii Moniky Janákové se představí publiku také dvě studentky Prvního soukromého jazykového gymnázia Linda Vítová (5.F) a Nina Pokorná (4.A). Přijďte se podívat, bude to velkolepé!

Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách Divadla Jesličky. Derniéra se koná 3. června 2024, takže kdo nestihl premiéru ani reprízu, má ještě šanci.

Mgr. Jiří Aubris

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici fotografie z představení, použili jsme ilustrační foto z loňského studijního pobytu v Austrálii a z konference Středoškolská Technika (StreTech) 2022.

Sdílejte příspěvek

Pod kloboukem BTV

Naše studentka Eliška Hedvičáková (1.G) divadelně zcela jistě nezahálí. Kromě sólové recitace (okresní kolo Dětské scény) se věnuje především divadelnímu umění. Diváci ji mohou v blízké době vidět v rámci programu ZUŠ Chlumec nad Cidlinou na DIV SE (Divadelním setkání) v sobotu 13. dubna 2024 od 15.45 v Divadle Jesličky v inscenaci Pod kloboukem BTV. Dvacetiminutové představení vychází z povídky Kala Čapka.

Eliška se ovšem v Divadle Jesličky představí už dnes (11. dubna 2024) v místní inscenaci (Ne)všední čtvrtek a Vaše káva, pane režisére! Režii hedebně-literárního večera (1. polovina představení) i autorské hry má Monika Janáková.

Mgr. Jiří Aubris

Ilustrační snímek pochází z inscenace Trable šerifa Míši, se kterou Eliščin soubor postoupil na loňskou Loutkářskou Chrudim.

Sdílejte příspěvek

VELMI ÚSPĚŠNÉ VYSTOUPENÍ našich studentů na KRAJSKÉ přehlídce AMAVET v Hradci Králové

Dne 21. března 2024 se studenti našeho 1.SJG zúčastnili 5. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji (zkráceně AMAVET), kterou pořádala Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s., společně s Královéhradeckým krajem, Univerzitou Hradec Králové a dalšími spolupořadateli.


Cílem soutěže AMAVET každoročně je:


   1. Podněcovat co nejvíce starších žáků základních škol a středoškoláků k řešení konkrétních vědeckých a technických projektů, které rozvíjejí tvůrčí schopnosti žáků včetně schopností svoji práci úspěšně prezentovat odborné i široké veřejnosti.


   2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště, laboratoře vysokých škol i firem a ovlivňovat jejich profesní orientaci na vědecké a technické obory.


   3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Studenti soutěžili ve dvou kategoriích:


Kategorie Junior
Navštěvují v době konání krajského kola 6. až 9. ročník základní školy nebo první stupeň víceletých gymnázií. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a navštěvovat školu v Královéhradeckém kraji.


Kategorie Středoškolák
V době konání krajského kola nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a studovat v Královéhradeckém kraji.


Soutěžní projekty studentů:
         Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti vědy a techniky, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi, musí ale být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti.

Podmínky soutěže splnilo z našeho gymnázia celkem 26 studentů. Tito studenti své projekty obhajovali 21. března 2024 v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové před odbornými komisemi, sestavenými z akademických pracovníků Univerzity Hradec Králové a spolupracujících pracovišť. Při posuzování projektů byla využívána kritéria – běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská komise vyhodnotila deset nejlepších finálových řešení.


Konkrétní výsledky 5. ročníku AMAVET


Celkem bylo do soutěže AMAVET přihlášeno 44 projektů.

VŠICHNI STUDENTI 1.SJG vzorně reprezentovali naše gymnázium a uspěli se svými obhajobami na akademické půdě Univerzity Hradec Králové.


Bylo uděleno celkem 5 hlavních cen UHK, tj.: Cena rektora Univerzity Hradec Králové, Cena děkana Pedagogické fakulty, Cena děkana Přírodovědecké fakulty, Cena děkana Filozofické fakulty, Cena děkana Fakulty informatiky a managementu.


Z pěti hlavních cen UHK získali studenti PSJG-HK TŘI hlavní ceny.

Z kategorie AMAVET STŘEDOŠKOLÁK postoupilo na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU do Prahy celkem 10 prací. Mezi DESETI postupujícími projekty (z 1. místa) na celostátní přehlídku v Praze postoupili TŘI práce studentů z 1. SJG.


Nejúspěšnější studentkou z našeho gymnázia na Krajské přehlídce AMAVET byla JUDITA MAISNEROVÁ z 2. A, která získala za svůj projekt DVĚ hlavní ocenění.

Podrobnější informace o nejúspěšnějších projektech


AMAVET Junior – 1. místo – Cena děkana Filozofické fakulty UHK
Jméno studenta: Borkowská Ema, 2. F
Název práce: Česko-polské turistické průsečíky
Vedoucí práce: Mgr. Blanka Žitná
Odborný konzultant: neuveden

AMAVET Junior – 1. místo – Cena děkana Fakulty informatiky a managementu UHK
Jméno studenta: Vít Vojtěch, 2. G
Název práce: Robot hledající světlo
Vedoucí práce: doc. Ing. Malý Filip, Ph.D.
Odborný konzultant: prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.


AMAVET Středoškolák – 1. místo – Cena děkana Pedagogické fakulty UHK
Jméno studenta: Maisnerová Judita, 2. A
Název práce: Postoje adolescentů k elektronickým cigaretám
Vedoucí práce: PhDr. Stanislava Vostřelová
Odborný konzultant: neuveden


AMAVET Středoškolák
1. místo – postup na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU AMAVET V PRAZE

Jméno studenta: Maisnerová Judita, 2. A
Název práce: Postoje adolescentů k elektronickým cigaretám
Vedoucí práce: PhDr. Stanislava Vostřelová
Odborný konzultant: neuveden


AMAVET Středoškolák
1. místo – postup na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU AMAVET V PRAZE

Jméno studenta: Čmedla Vojtěch
Název práce: Vyslání balónu do vyšší vrstvy atmosféry
Vedoucí práce: doc. Ing. Malý Filip Ph.D.
Odborný konzultant: neuveden

AMAVET Středoškolák
1. místo – postup na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU AMAVET V PRAZE

Jméno studenta: Malá Michala, 5. F
Název práce: Izolace obsahových látek z rostliny Cynoglossum officinale
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška
Odborný konzultant: RNDr. Romana Prausová, UHK, Přírodovědecká fakulta; PharmDr. Daniela Suchánková, FF UK Hradec KrálovéKlub projektů 1.SJG v Hradci Králové děkuje všem kolegům a kolegyním za spolupráci při přípravě studentských projektů a přípravu na soutěž AMAVET.


Děkujeme rodičům žáků, kteří podpořili vědecké úsilí svých dětí a pomáhali s úspěšnou realizací posterů, prezentací, obhajob a celých projektů.

Mimořádné úsilí projektům věnovali všichni vedoucí projektů, dále speciálně doc. Ing. Malý Filip Ph.D., který zajišťoval finální korekturu posterů, jejich transport a tisk, a Mgr. Gabriela Letovská, které patří velký dík za to, že všechny postery byly včas připraveny pro soutěž AMAVET.Pro Blog připravil RNDr. Michal Hruška

Sdílejte příspěvek

Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

DESET PRVNÍCH MÍST,
čtyři druhá místa, šest třetích míst a jedno čtvrté místo
vybojovali studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia
Okresním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Antonín Vízner

  1. místo v oboru číslo 1 MATEMATIKA A STATISTIKA

Adam Beran

  1. místo v oboru číslo 2 FYZIKA

Richard Fajfr

  1. místo v oboru číslo 4 BIOLOGIE, GEOGRAFIE A GEOLOGIE

Hana Dostálková

  1. místo v oboru číslo 5 MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Sofia Sarah Karnet

  1. místo v oboru číslo 6 ZDRAVOTNICTVÍ

Marie Slezáková

  1. místo v oboru číslo 7 Zemědělství, potravinářství,

lesní a vodní hospodářství

Jakub Procházka

  1. místo v oboru číslo 8 Ochrana a tvorba životního prostředí

Maricel Miquel Catalá

  1. místo v oboru číslo 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Sára Petíková

  1. místo v oboru číslo 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Jan Broulík

  1. místo v oboru číslo 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

V úterý 12. března 2024 proběhly v Královéhradeckém kraji obhajoby projektů OKRESNÍHO KOLA SOČ. Celkem (včetně našich studentů) soutěžilo v OK SOČ celkem 43 studentů. Postoupit mohlo z OK SOČ do KK SOČ v tomto roce maximálně 28 studentů. Do KRAJSKÉHO KOLA SOČ postupuje 14 (čtrnáct) studentů a studentek z našeho gymnázia, což je polovina postupujících z okresního kola.

Druhá místa v OKRESNÍM kole SOČ obsadili naši neméně úspěšní studenti a studentky:

Pavel Forman

Michala Malá

Albína Dragounová

Tomáš Kučera

Třetí místo získali:

Adam Vítek, Kristýna Kalenská, Kristýna Polednová,

Daniel Tichý, Hübschová Nela, Vítek Adam

Čtvrté místo získala Leona El-Nakhala.

Všem studentům, kteří soutěžili v okresním kole, GRATULUJEME a čtrnácti postupujícím studentům přejeme úspěch v KRAJSKÉM KOLE SOČ, které se bude konat na Gymnáziu J. K. Tyla v úterý 7. května 2024.

Naše nemalé poděkování patří odborným konzultantům studentských projektů z externích pracovišť, zejména z Akademie věd České republiky, Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Univerzity Pardubice, Univerzity Hradec Králové aj.

Jmenovité poděkování současně patří vedoucím nejúspěšnějších projektů z PSJG-HK, kterými byli RNDr. Michal Hruška, doc. Ing. Filip Malý Ph.D., Mgr Petra Pultarová, Mgr. Ondřej Hospodka, Mgr. Jana Pražáková, Mgr. Zuzana Neugebauerová, Mgr. Lucie Tlustošová a Mgr. Jiří Aubris.  Děkujeme také rodičům soutěžících studentů a vedení gymnázia za maximální a trvalou podporu studentských vědeckých aktivit.

Celkový přehled čtrnácti nejlepších – postupujících projektů SOČ

(uspořádáno podle soutěžních oborů)

Obor 1. Matematika a statistika                                                    

Jméno studenta: Antonín Vízner 4. G         

Název práce: Zlatý řez         

Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hospodka       

Odborný konzultant: Ing. Tomáš Vízner 

   

Obor 2. Fyzika                                                         

Jméno studenta: Adam Beran 5. G

Název práce: Návrh karoserie cestovního vozu pro slot racing     

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška, Mgr. Anežka Macháčková

Odborný konzultant: Ing. Vojtěch Jakubec, EBW-Aerodynamika

Obor 4. Biologie, geografie a geologie                                                     

Jméno studenta: Richard Fajfr 4. F

Název práce: Mikrobiální zatížení žáka na cestě do školy a ve škole         

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: MUDr. Miroslav Fajfr, Ph.D.

Obor 4. Biologie, geografie a geologie                                                     

Jméno studenta: Pavel Forman, 4. G

Název práce: Rozšíření lošákovitých hub v České republice           

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: Ph.D. Miroslav Kolařík, MBÚ AV ČR

Obor 5. Molekulární biologie                                

Jméno studenta: Dostálková Hana, 5. F

Název práce: Buněčný cyklus a jeho synchronizace

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: Mgr. Petr Jošt, Ph.D.

Obor 6. Zdravotnictví                                 

Jméno studenta: Karnet Sarah Sophia

Název práce: Vliv umělé inteligence v oblasti psychoterapie

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: PaedDr. Irena Jelínková

Obor 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství                                 

Jméno studenta: Slezáková Marie, 4. F

Název práce: Respirační onemocnění u koní          

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: neuveden

Obor 8. Ochrana a tvorba životního prostředí                

Jméno studenta: Procházka Jakub, 4. F

Název práce: Odpadní politika Hradce Králové

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: Ing. Jakub Kvapil

Obor 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie                           

Jméno studenta: Malá Michala

Název práce: Projektový den na 1. stupni základní školy s tématem léčivé rostliny

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: RNDr. Romana Prausová, UHK, Přírodovědecká fakulta; PharmDr. Daniela Suchánková, FF UK Hradec Králové

Obor 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 

Jméno studenta: Catalá Maricel Miquel

Název práce: Vliv stresu na psychosomatická onemocnění v průběhu života

Vedoucí práce: Mgr. Jana Pražáková

Odborný konzultant: neuveden

Obor 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Jméno studenta: Petíková Sára, 4. F

Název práce: Porovnání vyšetřovacích metod Hercula Poirota a slečny Marplové

Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Neugebauerová

Odborný konzultant: neuveden

Obor 16 Historie

Jméno studenta: Dragounová Albína, 2. A

Název práce: Potomci Magdaleny Grambové z Grambu

Vedoucí práce: Mgr. Lucie Tlustošová

Odborný konzultant: Bohumír Dragoun

Obor 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Jméno studenta: Broulík Jan, 2. A

Název práce: Římské právo se zaměřením na trestní

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Aubris

Odborný konzultant: JUDr. Pavel Kocourek

Obor 18. Informatika

Jméno studenta: Kučera Tomáš, 4. G

Název práce: Procedurální generování a procedurální vyprávění v herním designu

Vedoucí práce: Doc. Ing. Malý Filip Ph.D.

Odborný konzultant: neuveden

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

SOČ je soutěž středoškolských vědeckých projektů vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR). Důležitou roli v celém průběhu soutěže mají spolupracující organizace, mezi které patří nejen střední školy, ale také školy vysoké a výzkumné ústavy včetně pracovišť Akademie věd České republiky.

Na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové mají odborné projekty středoškoláků mnohaletou a velmi úspěšnou tradici. Z místního kola projektových soutěží Tvořivé klávesnice se každoročně nominuje nemalý počet projektů do okresních, krajských i mezinárodních soutěží. Ve školním roce 2023/2024 bylo do OKRESNÍHO KOLA SOČ vybráno 21 projektů, pro AMAVET Junior 12 projektů, pro KRAJSKOU přehlídku AMAVET Středoškolák celkem 14 projektů a pro mezinárodní soutěž ICYS v Turecku 6 projektů.

Středoškolská odborná činnost má pro studenty středních škol mnoho významů. Mimo jiné se jedná o prostředek k rozvoji jejich kreativity a schopnosti samostatné vědecké odborné práce. Zkušenosti získané při práci na projektech v průběhu studia jsou později neocenitelné při studiu VŠ a dále v úspěšném profesním životě. Zpracování odborného projektu pomáhá středoškolákům uplatnit a prohloubit své znalosti a dovednosti v konkrétní oblasti zájmu a získat tak cenné zkušenosti a sebedůvěru. Projekty SOČ jsou v České republice zařazeny do OSMNÁCTI různých oborů.

Nejúspěšnější projekty SOČ vznikají ve spolupráci s vědeckými institucemi České republiky a s pracovišti vysokých škol. Všem vedoucím projektů z 1.SJG a zejména studentkách a studentům, kteří si vybírají témata svých projektů pro příští školní rok a mají zájem na kvalitních projektech SOČ, doporučujeme, aby sami aktivně vyhledávali na internetu dostupné nabídky na spolupráci (např. mezi středoškoláky a VŠ nebo pracovišti AV ČR) a měli šťastnou ruku při výběru externích odborných konzultantů pro své projekty.

RNDr. Michal Hruška a Mgr. Petra Poláčková

Sdílejte příspěvek