Noc vědců aneb Zábava je věda a věda je zábava!

Univerzita Hradec Králové, s níž PSJG dlouhodobě spolupracuje, pořádá další ročník populární Noci vědců. Jednotlivé fakulty připravily rozmanitý program. Na své si přijdou zájemci o počítačové technologie či o astronomii, připraveny jsou pokusy s roboty, různé hlavolamy, deskové hry atp. atp. Chybět nebudou ani přednášky. Kombinace zábavy a poučení každoročně přiláká množství návštěvníků.

Vše se koná v hlavní univerzitní budově v pátek 27. září 2019 od 17.00 do 23.00. Nabídka jednotlivých programů je opravdu nesmírně pestrá. Vstup zdarma.

Mgr. Jiří Aubris

Středoškolák roku 2019

Významného úspěch dosáhl student PSJG Martin Osowski (5.F). V soutěži Středoškolák roku se mu podařilo ve velké konkurenci 160 studentů českých středních škol postoupit mezi 68 finalistů a koncem června v Praze převzal od poroty čestné uznání.

Získání tohoto ocenění bylo završením Martinovy vědecké práce v tomto školním roce. Připomeňme, že ve Studentské odborné činnosti (SOČ) v oboru biologie s prací Možnosti využití anellovirů jako biomarkeru imunitního systému vyhrál nejprve okresní a poté i krajské kolo a postoupil až do kola celostátního! Dodejme, že vedoucím jeho práce byl RNDr. Michal Hruška a externí konzultantkou RNDr. Martina Saláková, Ph.D., z Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV).

Mgr. Jiří Aubris

Konference českých nadějí

Dne 5. června 2019 se v Brně na Univerzitním kampusu v Bohunicích uskutečnila Konference českých nadějí, kterou jsem navštívila společně s Michaelou Hejnovou (4-F) a Nikolou Mádlovou (4.G).

Je ráno a my přicházíme ke kampusu. Hned na první pohled nás budova školy překvapí svou velikostí. Po vstupu vybíháme po schodech do prvního patra, kde na nás již čekají dobrovolníci s malými dárky v podobě brožurek, bloků a tužek a také s kartičkami s našimi jmény.

Po dopolední části programu, kde se nám představili hlavní hvězdy konference: Jan Sláma, který si připravil prezentaci na téma 10 failů za každým úspěchem, Tereza Gistrová, která mluvila o své stáži v rámci chemie, a Oliver Laryea, africký princ, který si připravil povídání tak, aby každý získal motivaci začít s něčím novým. Nejzajímavější na této konferenci byl fakt, že každý, kdo s něčím vystoupil, byl buď ve věku středoškoláka, nebo v prvním ročníku na vysoké, avšak své velké plány začali plnit již na střední.

Po obědě, který jsme měli možnost dostat bezplatně v menze vedle školy, jsme se vrátili na univerzitu na první část odpoledního programu. Tím byly stánky různých organizací. Představili se nám například AFS, Bioskop, Butono, Czechitas, Dobrokáva, Reknihy, nebo Prezentiáda.

Druhá polovina odpoledního programu byla rozdělena do několika sekcí, které probíhaly současně, do přírodovědné, technické, fyzikální, matematické a informatické, humanitní a podnikatelské. V každé ze sekcí předneslo svou přednášku 6 zajímavých osobností z řad středoškoláků. Ať už založili organizaci proti šikaně, zkoumali klíšťata, zaměřili se na vývoj dětského vyprávění, nebo přišli se svou vlastní firmou na batohy, vždy měli co říci a motivovali ostatní, aby se k nim přidali a splnili si i oni svůj velký sen. Vždyť nic není nemožné.

Po ukončení akce a předání květin jsme se vydali domů, plní nových zkušeností, myšlenek na nové zážitky a ve velmi dobré náladě.

Nic není nemožné a vše se vyřeší tou nejméně očekávanou cestou.

Příští rok na shledanou!

Markéta Jančová (2.A)

Už jste si přečetli časopis Živa?

Kdo se jen trochu zabývá biologií, jistě ví, že časopis Živa vydává s podporou Akademie věd České republiky Nakladatelství Academia. A přestože jde o časopis popularizační, příspěvky procházejí odbornými recenzemi, než může dojít k jejich zařazení. Publikovat v Živě, tj. časopise, který vznikl díky Matici české již v roce 1853, je tedy jistě záležitostí prestižní.

Kam tím míříme? Kdo se začetl do posledního čísla Živy (č.4/2018), už jistě ví. Letošní absolventka PSJG Tereza Kozáková (bývalá 6.F) v tomto čísle otiskla příspěvek Interakce modrého světla a hormonu auxinu v růstu rostlin, v němž popisuje výsledky své badatelské práce, kterou podnikla ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, resp. její Laboratoří růstových regulátorů (Prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.). V středoškolské odborné činnosti (SOČ) s touto odbornou prací vyhrála okresní i krajské kolo a na na Mezinárodní konferenci mladých vědců (The International Conference of Young Scientists – ICYS) v německém Stuttgartu získala stříbrnou medaili. Na PSJG byl vedoucím její práce RNDr. Michal Hruška.

V uvedeném čísle časopisu Živa vyšel také zajímavý rozhovor s Terezou Kozákovou, v němž líčí své zapojení do projektu Badatel, resp. svou vědeckou práci i svůj výhled do budoucnosti.

Mgr. Jiří Aubris

LOS v Běstvině

Již řadu let se začátkem července koná Letní odborné soustředění mladých chemiků a biologů v Běstvině (LOS v Běstvině), kam postupují nejúspěšnější účastníci krajských kol chemické a biologické olympiády. Letos se uskutečnilo 30. června – 14. července. Z naší školy se na Běstvinu stejně jako v předchozích letech probojovala studentka Kateřina Pražáková (5.G).

LOS Běstvina probíhá tradičně v areálu spravovaném Národním institutem dětí a mládeže (NIDM). Hlavním vedoucím je doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., z katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Mladým chemikům a biologům se zde věnují významní čeští vědci. Kromě přednášek, práce v laboratořích či různých odborných úkolů se zúčastnění věnují také sportovním aktivitám (např. tradiční turnaj ve stolním tenise) a je pro ně připravena i zajímavá táborová hra.

Zajímavé je, že řada účastníků zůstává Běstvině věrná i v době vysokoškolského života, kdy se na letní soustředění vrací jako vedoucí jednotlivých oddílů.

Mgr. Jiří Aubris