Konference českých nadějí

Dne 5. června 2019 se v Brně na Univerzitním kampusu v Bohunicích uskutečnila Konference českých nadějí, kterou jsem navštívila společně s Michaelou Hejnovou (4-F) a Nikolou Mádlovou (4.G).

Je ráno a my přicházíme ke kampusu. Hned na první pohled nás budova školy překvapí svou velikostí. Po vstupu vybíháme po schodech do prvního patra, kde na nás již čekají dobrovolníci s malými dárky v podobě brožurek, bloků a tužek a také s kartičkami s našimi jmény.

Po dopolední části programu, kde se nám představili hlavní hvězdy konference: Jan Sláma, který si připravil prezentaci na téma 10 failů za každým úspěchem, Tereza Gistrová, která mluvila o své stáži v rámci chemie, a Oliver Laryea, africký princ, který si připravil povídání tak, aby každý získal motivaci začít s něčím novým. Nejzajímavější na této konferenci byl fakt, že každý, kdo s něčím vystoupil, byl buď ve věku středoškoláka, nebo v prvním ročníku na vysoké, avšak své velké plány začali plnit již na střední.

Po obědě, který jsme měli možnost dostat bezplatně v menze vedle školy, jsme se vrátili na univerzitu na první část odpoledního programu. Tím byly stánky různých organizací. Představili se nám například AFS, Bioskop, Butono, Czechitas, Dobrokáva, Reknihy, nebo Prezentiáda.

Druhá polovina odpoledního programu byla rozdělena do několika sekcí, které probíhaly současně, do přírodovědné, technické, fyzikální, matematické a informatické, humanitní a podnikatelské. V každé ze sekcí předneslo svou přednášku 6 zajímavých osobností z řad středoškoláků. Ať už založili organizaci proti šikaně, zkoumali klíšťata, zaměřili se na vývoj dětského vyprávění, nebo přišli se svou vlastní firmou na batohy, vždy měli co říci a motivovali ostatní, aby se k nim přidali a splnili si i oni svůj velký sen. Vždyť nic není nemožné.

Po ukončení akce a předání květin jsme se vydali domů, plní nových zkušeností, myšlenek na nové zážitky a ve velmi dobré náladě.

Nic není nemožné a vše se vyřeší tou nejméně očekávanou cestou.

Příští rok na shledanou!

Markéta Jančová (2.A)

Už jste si přečetli časopis Živa?

Kdo se jen trochu zabývá biologií, jistě ví, že časopis Živa vydává s podporou Akademie věd České republiky Nakladatelství Academia. A přestože jde o časopis popularizační, příspěvky procházejí odbornými recenzemi, než může dojít k jejich zařazení. Publikovat v Živě, tj. časopise, který vznikl díky Matici české již v roce 1853, je tedy jistě záležitostí prestižní.

Kam tím míříme? Kdo se začetl do posledního čísla Živy (č.4/2018), už jistě ví. Letošní absolventka PSJG Tereza Kozáková (bývalá 6.F) v tomto čísle otiskla příspěvek Interakce modrého světla a hormonu auxinu v růstu rostlin, v němž popisuje výsledky své badatelské práce, kterou podnikla ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, resp. její Laboratoří růstových regulátorů (Prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.). V středoškolské odborné činnosti (SOČ) s touto odbornou prací vyhrála okresní i krajské kolo a na na Mezinárodní konferenci mladých vědců (The International Conference of Young Scientists – ICYS) v německém Stuttgartu získala stříbrnou medaili. Na PSJG byl vedoucím její práce RNDr. Michal Hruška.

V uvedeném čísle časopisu Živa vyšel také zajímavý rozhovor s Terezou Kozákovou, v němž líčí své zapojení do projektu Badatel, resp. svou vědeckou práci i svůj výhled do budoucnosti.

Mgr. Jiří Aubris

LOS v Běstvině

Již řadu let se začátkem července koná Letní odborné soustředění mladých chemiků a biologů v Běstvině (LOS v Běstvině), kam postupují nejúspěšnější účastníci krajských kol chemické a biologické olympiády. Letos se uskutečnilo 30. června – 14. července. Z naší školy se na Běstvinu stejně jako v předchozích letech probojovala studentka Kateřina Pražáková (5.G).

LOS Běstvina probíhá tradičně v areálu spravovaném Národním institutem dětí a mládeže (NIDM). Hlavním vedoucím je doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., z katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Mladým chemikům a biologům se zde věnují významní čeští vědci. Kromě přednášek, práce v laboratořích či různých odborných úkolů se zúčastnění věnují také sportovním aktivitám (např. tradiční turnaj ve stolním tenise) a je pro ně připravena i zajímavá táborová hra.

Zajímavé je, že řada účastníků zůstává Běstvině věrná i v době vysokoškolského života, kdy se na letní soustředění vrací jako vedoucí jednotlivých oddílů.

Mgr. Jiří Aubris

ICYS 2018 – Bělehrad, Srbsko

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 v brzkých ranních hodinách se pětice studentů PSJG (Lenka Rajmontová, Markéta Šimková, Daniel Šimek, Ondřej Ivančak a Filip Solař) v doprovodu Mgr. Jakuba Svitáka vydali na cestu do Bělehradu, hlavního města Srbska. Účelem této výpravy byla týden trvající účast na již 25. ročníku Mezinárodní konference mladých vědců (ICYS), vědecké soutěže pro talentované středoškoláky, kteří musí přesvědčit odbornou porotu o tom, že právě jejich výzkumný projekt je dostatečně odborný, inovativní a užitečný, aby mohl být oceněn medailí. V tomto roce se konference zúčastnilo přibližně 180 studentů reprezentujících celkem 29 zemí z celého světa, kteří soutěžili v 6 vědeckých kategoriích: Matematika, Fyzika, Strojírenství, Výpočetní technika, Ochrana životního prostředí a Life Science, která zahrnuje biologii, biochemii, medicínu atp.

Projekt Lenky Rajmontové se týkal vývoje aplikace pro mobilní telefony, která má vést k dokonalejší péči o městskou zeleň díky její vylepšené evidenci – kategorie Ochrana životního prostředí. Markéta Šimková prováděla výzkum v oblasti vývoje léků proti nervovým plynům často používaným například při teroristických útocích v Sýrii – kategorie Life Science. Daniel Šimek se zabýval tvorbou anaglyfů (obrázků, které se jeví jako trojrozměrné při použití speciálních brýlí) pro edukační účely – kategorie Výpočetní technika. Ondřej Ivančak pátral po účinných a ekologicky vhodných způsobech, jak z vody odstraňovat textilní barviva – kategorie Ochrana životního prostředí. Filip Solař se zabýval gelovou dozimetrií, jakožto účinným nástrojem v radioterapii – kategorie Fyzika.

Co se týče samotné úspěšnosti našeho týmu v soutěži, Ondřej Ivančak a Filip Solař získali čestné ocenění. Oběma čestně oceněným studentům patří velká gratulace. Při obrovské konkurenci, která na této soutěži panuje, se jedná o skutečný úspěch. Zbývajícím třem reprezentantům naší školy děkujeme za vynaložené úsilí.

ICYS 2019 bude pořádán v Kuala Lumpur, hlavním městě Malajsie, což je mimochodem jedna z opakovaně se účastnících a velmi úspěšných zemí na ICYS. Možná, že zrovna vám se naskytne možnost zúčastnit se a výborně se umístit.

 

Mgr. Jakub Sviták

Četli jste už Žurnál Univerzity Palackého v Olomouci?

Pokud ne, měli byste to napravit. Alespoň v případě článku, který zde vyšel o naší studentce Tereze Kozákové (5.F), která spolupráci s prof. RNDr. Martinem Fellnerem, Ph.D., z Laboratoře růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přetavila na stříbrnou medaili na Mezinárodní konferenci mladých vědců (ICYS) ve Stuttgartu (viz příspěvek v Aktualitách).

Mgr. Jiří Aubris