LOS v Běstvině

Již řadu let se začátkem července koná Letní odborné soustředění mladých chemiků a biologů v Běstvině (LOS v Běstvině), kam postupují nejúspěšnější účastníci krajských kol chemické a biologické olympiády. Letos se uskutečnilo 30. června – 14. července. Z naší školy se na Běstvinu stejně jako v předchozích letech probojovala studentka Kateřina Pražáková (5.G).

LOS Běstvina probíhá tradičně v areálu spravovaném Národním institutem dětí a mládeže (NIDM). Hlavním vedoucím je doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., z katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Mladým chemikům a biologům se zde věnují významní čeští vědci. Kromě přednášek, práce v laboratořích či různých odborných úkolů se zúčastnění věnují také sportovním aktivitám (např. tradiční turnaj ve stolním tenise) a je pro ně připravena i zajímavá táborová hra.

Zajímavé je, že řada účastníků zůstává Běstvině věrná i v době vysokoškolského života, kdy se na letní soustředění vrací jako vedoucí jednotlivých oddílů.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek