Benefice pro nejpotřebnější

Ve středu 8. listopadu 2017 se v Hradci Králové uskutečnil benefiční koncert pro domácí hospicovou péči hradecké Oblastní  charity. S francouzskými šansony se publiku představilo duo Nos Dames, tj. profesorka PSJG Martina Forejtková a Kateřina Prokešová. Jako pravidelný host účinkovala Miriam Otčenášková a celý program uváděl jako vždy Adam Prokeš.

Diváci podpořili péči zdravotních sestřiček domácí hospicové péče, které dojíždějí za nemocnými do jejich domovů a které doprovázejí nevyléčitelně nemocné na poslední cestě životem, celkovou částkou 19 827 Kč. Je potěšitelné, že mezi nimi bylo i několik pedagogů PSJG. Opět se ukázalo, že benifiční akce pro potřebné jsou pedagogům a studentům PSJG blízké, stačí si např. připomenout pravidelné benefiční akce našeho dramatického klubu ve prospěch dětské onkologie místní fakultní nemocnice.

Mgr. Jiří Aubris

Komparz Narušitel

V neděli 19. listopadu 2017 se na Velkém náměstí v Hradci Králové sešlo více než 70 lidí, kteří si chtěli zahrát jakožto komparz ve filmu Narušitel, ve scéně po 17. listopadu 1989.

Začalo se natáčet krátce po poledni v ulici Rokitanského. Nedříve scéna z demonstrace, kde lidé byli rozděleni do různých skupin, například studenti, rodiny a skauti. Všichni měli za úkol křičet heslo: „Svobodu!“ A jak to bývá ve filmu, všechno dlouho trvá. Komparz se nesmí dívat do kamery a taky do ní strčit, naopak musí mít oblečení z té doby a prožívat emoce spojené s tou dobou. Našli se i lidé, kteří tento rok pamatovali a zažili jako studenti.

Později odpoledne, když začala být tma, natáčela menší skupinka lidí scénu, kdy se zpívala československá hymna, zapalovaly se svíčky a vlajky vlály. Tato scéna byla velmi emociálně krásná.

Natáčelo se na mnoho kamer z různých úhlů. V podvečer se natáčelo na kameru z té doby, aby byla scéna více realistická.

Natáčení se z naší školy zúčastnil režisér tohoto filmu David Balda (3.A), dále Lenka Rajmontová (5.F), která pracovala ve štábu jako koordinátorka komparzu, v řadách komparzu ve filmu naleznete pedagogy Lucii Tlustošovou a Jiřího Aubrise a studenty Michaelu Roubalovou (5.F), Lukáše Rajmonta (1.F) a Jana Čamra (3.G).

Michaela Roubalová (5.F)

Dva svátky sborového zpěvu

Podzimní koncert špičkového královéhradeckého dětského sboru Jitro, jehož členy jsou také studenti PSJG Anna Klimentová (1.G), Alžběta Medková (3.F), Veronika Neckařová (1.G), Michaela Roubalová (5.F), Kateřina Vukmirovičová (1.G) a Tomáš Žitný (2.G), se uskuteční ve středu 15. listopadu 2017 od 18.00 v sále Filharmonie Hradec Králové. Na programu jsou některé skladby, s nimiž sbor získal hlavní cenu v Žilině na festivalu Voce Magna 2017, i nové skladby, včetně jedné světové premiéry. Dále vystoupí také Jitříčko, Světlušky, Skřivánek A, Skřivánek B a Vlčí máky.

Hned dalšího dne se mohou příznivci sborového zpěvu těšit na další lahůdku – smíšený pěvecký sbor Smetana, jehož dlouholetou členkou je profesorka PSJG Mgr. Jana Pražáková, slaví 95. výročí svého založení. Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se tedy uskuteční v Městské hudební síni od 19.00 slavnostní koncert. Jako sólisté se představí Jana Lesná (soprán), Václav Boštík (tenor) a Leoš Krejčí (bas). Sbor bude řídit Jan Jiráček a na varhany hrát Václav Uhlíř. Na programu jsou Messe Solennelle Charlese Gounoda, písně Zdeňka Lukáše, Leoše Janáčka a dalších autorů.

Mgr. Jiří Aubris

Chcete si zahrát ve filmu?

Již jsme informovali o novém celovečerním filmu Davida Baldy (3.A) Narušitel. V neděli 19. listopadu 2017 se v Hradci Králové bude natáčet scéna Sametová revoluce. A s jejím natáčením souvisí výjimečná příležitost zahrát si ve filmu. Každý, kdo by měl zájem zúčastnit se natáčení této scény, může napsat na adresu
komparz@actoressproduction.cz,
a učiní-li tak dostatečně rychle, má své filmové účinkování skoro jisté.

Bližší podrobnosti o filmu z prostředí vojenských pilotů v 80. letech 20. století najdete také na Facebooku.

Mgr. Jiří Aubris

Žilina Voce Magna 2017

Skutečně vynikajícího úspěchu dosáhl v Žilině královéhradecký sbor Jitro, vedený uměleckým vedoucím a sbormistrem Jiřím Skopalem. Nejenže se umístil v kategorii sborů do 16 let ve zlatém pásmu, ale byl vyhlášen nejen absolutním vítězem své kategorie, ale také absolutním vítězem celého festivalu, a záskal tak hlavní cenu Grand Prix. Následně proto také účinkovalo na večerním Galakoncertu.

Nás může velmi těšit, že „byli u toho“ také studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia Anna Klimentová (1.G), Alžběta Medková (3.F), Veronika Neckařová (1.G), Kateřina Vukmirovičová (1.G), Tomáš Žitný (2.G) a také Michaela Roubalová (5.F).

O slovenské misi Jitra si lze přečíst podrobnou reportáž nebo nahlédnout do fotogalerie, skvělý úspěch mladých královéhradeckých zpěváků zaznamenal i tisk.

Mgr. Jiří Aubris