Chodíte rádi na koncerty?

Pokud ano, můžete zajít např. na některý z koncertů studentského orchestru Regioband. Na alt saxofon v něm hraje od loňského září studentka PSJG Nikola Mádlová (2.G), která kromě Regiobandu hraje ještě na tenor saxofon v saxofonovém kvartetu Sax frappé, které se věnuje jazzové a swingové hudbě.

Regioband do konce roku plánuje zatím dvacet koncertů, takže si každý snadno může najít termín, který mu bude vyhovovat. Zvláště za letní pohody může být posezení při populárních skladbách v interpretaci tohoto sympatického hudebního souboru neobyčejně příjemnou relaxací.

Snímky pocházejí z prosince loňského roku (Svatomartinské trhy v Novém Bydžově 2016).

Mgr. Jiří Aubris

 

Mája v GALA

V pondělí 29. května 2017 se od 18.00 koná v Ebenově síni Regiocentra Nový pivovar na Pivovarském náměstí slavnostní koncert Střezina GALA. Mezi účinkujícími se představí také naše studentka (vlastně již úspěšná absolventka) Magdaléna Hladíková (6.F). Pro tuto vynikající houslistku bude koncert zřejmě rozloučením s místní základní uměleckou školou.

Mgr. Jiří Aubris

Francouzský večer ve Smiřicích

V zámecké kapli Zjevení Páně ve Smiřicích se koná v sobotu 27. května 2017 od 19.00 koncert dua Nos dames. Opět zazní francouzské šansony a vůbec frankofonní písně v podání profesorky PSJG Mgr. Martiny Forejtkové a Mgr. Kateřiny Prokešové. Jako host vystoupí také studentka PSJG Tereza Košťálová (4.A).

Koncert se koná u příležitosti 15. výročí znovuotevření kaple. Vstupné je dobrovolné.

Mgr. Jiří Aubris

koncert

Světová premiéra s José Curou a studentkami PSJG

Co může představovat vysněnou metu českého muzikanta? Účinkovat ve Smetanově síni Obecního domu v Praze? Vystupovat společně se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK či Pražským filharmonickým sborem? Koncertovat se sólisty světového formátu či pod taktovkou výjimečného dirigenta? Účastnit se světové premiéry díla světově uznávaného skladatele? To všechno najednou? Myslíte, že je to nemožné? A to zas ne. Ale pokud snad nevíte, jak na to, zeptejte studentek PSJG Kateřiny Pavlové (6.F), Michaely Roubalové (4.F) či Alžběty Medkové (2.F). Jim se to povedlo ještě v době středoškolských studií.

Světová premiéra oratoria Ecce Homo operního pěvce, dirigenta a hudebního skladatele José Cury se uskutečnila ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 8. března 2017, druhý koncert se pak konal příštího dne. Na programu byly kromě zmíněného oratoria v první části koncertu, již José Cura sám dirigoval, ještě Gymnopédie Erika Satie a Chrámová okna Ottorina Respighiho.

Zajímavé je, že oratorium Ecce Homo vzniklo již v roce 1989, takže na pražskou světovou premiéru čekalo téměř 30 let. José Cura se ke své skladbě vrátil v roce 2016 a následně ji revidoval. K jejímu nastudování přizval dirigenta Maria de Rose, sólisty Lucii Silkenovou (soprán), Sylvu Čmugrovou (alt), Aleše Voráčka (tenor) a Jaromíra Noska (bas). Sám se ujal tenorového partu ústřední postavy oratoria, tedy Ježíše Krista, a to s takovým nasazením a tak procítěně, že publikum zcela přirozeně strhával do víru tónů své monumentální skladby.

Sólisty doprovodil Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Pražský filharmonický sbor a Královéhradecký dětský sbor Jitro, jehož členkami jsou výše zmíněné studentky naší školy. O zcela výjimečnou spolupráci tohoto sboru s José Curou se samozřejmě zasloužil v první řadě sbormistr Jitra Jiří Skopal.

Potěšitelné je i to, že naše škola měla své zastoupení i v hledišti Smetanovy síně Obecního domu. Kdo se zúčastnil, jistě cesty do Prahy nelitoval. Koncert to byl skutečně výjimečný a ovace publika nebraly konce.

Výjimečnou hudební událost zaznamenala i Česká televize. Konstatování José Cury, že Královéhradecký dětský sbor Jitro je nejlepší na světě, potěší asi každého hradeckého patriota.

Ve fotogalerii sboru Jitro lze nalézt snímky jak ze zkoušek v Hradci Králové i Praze, tak z koncertu v Obecním domě v Praze.

Mgr. Jiří Aubris

Duo Nos Dames v Českém rozhlase

Profesorka francouzštiny na PSJG Mgr. Martina Forejtková se jakožto členka dua Nos Dames představila také posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Zazpívala jim živě jeden z šansonů Edith Piaf a vyprávěla spolu s Adamem Prokešem o duu Nos Dames a svém vztahu k francouzským písním. Rozhovor si lze poslechnout i ze záznamu.

Na snímky z představení se lze podívat na stránkách Knihovny města Hradce Králové a také na jejich facebookovém profilu, kde lze nalézt i krátké video z koncertu.

Mgr. Jiří Aubris