Přívítání čínských studentů

Začátkem prosince k nám zavítali studenti a jejich pedagogové z partnerské střední školy ze Šanghaje. Slavnostním program zahájily obě státní hymny a nechybělo ani tradiční uvítání chlebem a solí. Čínské hosty také čínsky pozdravili studenti, kteří se na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu věnují studiu čínštiny.

Slavnostní projevy přednesli ředitel PSJG PhDr. Ladislav Bartůška a zástupce ředitele Administration School Shanghai Jianwen ZOU.

Kulturní program připravili studenti PSJG pod vedením Mgr. Martiny Forejtkové a Mgr. Květy Bendlové. Jako první vystoupil Nicolas Karnet (3.F), který na klavír zahrál skladbu Paula de Senneville Balada pro Adélku. Dále píseň Hallo zpěvačky Adele zazpívala Tereza Košťálová (4.A). Studenti kvinty Prvního jazykového gymnázia zatančili tradiční český tanec – polku Škoda lásky a členové hudebního klubu a nižšího gymnázia zazpívali českou národní píseň Ach, synku, synku, na klavír je doprovodila Bohumila Krečmerová (6.F). Kulturní program si připravili také čínští hosté.

Společné setkání bylo ukončeno studentskou hymnou Gaudeamus igitur, již na trubku zahrál Lukáš Turek (6.F). Účastníci projektu pak ještě na školní zahradě zasadili symbolický strom přátelství.

Celým programem provázela nová moderátorská dvojice Diana Holá (3.A) a Adam Sündermann (1.A). Oba zvládli svůj úkol na jedničku.

Celou akci přiblíží také malá fotogalerie.

Mgr. Jiří Aubris

 

Pět jazyků na pódiu aneb „It sounds bright, your voice and mind“

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 se devět studentů z našeho gymnázia (Kaya M. Z., Jančová M., Nosek M., Červená K., Žitný T., Dvořáková E., Mádlová N., Velichová S.) zúčastnilo soutěže Pět jazyků na pódiu, která se konala na půdě Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích.

Do této soutěže mohli být nominováni žáci 8. a 9. tříd a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Královehradeckého a Pardubického kraje. Klání poté probíhalo v anglickém, španělském, francouzském, ruském a německém jazyce, a to vždy ve dvou kategoriích – zpěv a mluvené slovo.

Ocenění jsme si přivezli hned tři, a to první místo v kategorii Ruský jazyk – zpěv: Tomáš Žitný (1. G), také první místo v kategorii Francouzský jazyk – mluvené slovo: Eliška Dvořáková (1. F) s textem od Voženílkové Pauline a druhé místo v kategorii Německý jazyk – zpěv: Nikola Mádlová, Kateřina Červená, Simona Velichová.

Veškeré naše výkony hodnotili tři porotci a jeden z nich byl vždy rodilým mluvčím v daném jazyku. Všichni účinkující odvedli skvělou práci. Ti, co se neumístili, získali krásný den strávený s kouzlem jazyků a vzpomínkou na celý život.

Markéta Jančová (2.F)

PSJG v České televizi

Jednou z výjimečností našeho Prvního soukromého jazykového gymnázia je možnost studovat v rámci středoškolského vzdělávání také čínštinu, a to i v rámci základní nabídky povinně volitelných cizích jazyků. V souvislosti s návštěvou čínských studentů a jejich pedagogů z Administration School Shanghai si toho všimla také Česká televize. V rámci pořadu Události v regionech na ČT1 informovala o dění na PSJG v pátek 9. prosince 2016. Celý pořad je dostupný i na internetu (nechcete-li zhlédnout všechny příspěvky, pak reportáž z PSJG začíná v čase 23:42).

Mgr. Jiří Aubris

Narozeniny PSJG

Ve středu 5. října 2016 v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové proběhl slavnostní koncert k 25. výročí založení našeho gymnázia.

Steně jako v případě loňského vánočního koncertu účinkoval komorní soubor Praga Camerata, jehož uměleckým vedoucím je Pavel Hůla, který se před čtvrt stoletím účastnil jakožto primárius Kocianova kvarteta i koncertu pořádaného u příležitosti založení naší školy.

V úvodu slavnostního večera promluvil ředitel školy PhDr. Ladislav Bartůška, který hovořil o založení i současnosti školy, vystoupili také významní partneři PSJG, kteří popřáli škole mnoho úspěchů do dalších let, a za absolventy i současné studenty promluvila a řediteli školy poděkovala loňská absolventka Sabina Kuldová.

Samotný koncert byl velice vydařený a zajímavý. Během večera zazněly skladby různých skladatelů od W. A. Mozarta až po českého Leoše Janáčka. Velmi zajímavou a pro mě nečekanou vložkou bylo sólo varhanistky Jiřiny Dvořákové-Marešové, která bravurně zahrála skladbu Toccata a Fuga d moll J. S. Bacha.

Anežka Netušilová (5.F)

Máme nové studenty…

1. září 2016 se již tradičně sešli studenti nových tříd spolu se svými blízkými a samozřejmě také s pedagogy PSJG v Městské hudební síni – na programu bylo slavnostní skládání slibu nových studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové.

Slavnostní odpoledne bylo zahájeno studentskou hymnou Gaudeamus igitur, poté moderátorská dvojice Laura Mečavová (3.F) a Marek Karlovský (5.F) předala slovo řediteli školy PhDr. Ladislavu Bartůškovi. Po krátkém hudebním vystoupení pak následoval vlastní studentský slib, který postupně skládali studenti a studentky nových tříd (1.F, 1.G a 1.A) a dvě nové studentky 3.F.

Novým studentům můžeme jen popřát, aby po šesti, resp. čtyřech letech mohli převzít na témže místě maturitní vysvědčení s tak výbornými výsledky jako letošní absolventi – anebo třeba s ještě lepšími…

Mgr. Jiří Aubris