Vyhlášení výsledků Tvořivé klávesnice objektivem Vojtěcha Bartela

V úterý 1. března 2016 se uskutečnilo za velkého zájmu jak rodičů a dalších příbuzných studentů, tak pedagogů PSJG slavnostní vyhlášení výsledků I. kategorie (kvarta) soutěže Tvořivá klávesnice. Na snímcích, které pořídil Vojtěch Bartel (2.F), můžeme vidět jak studenty, kteří se do soutěže zapojili (tedy z třídy 2.F), tak účinkující, kteří se postarali o kulturní program (Mgr. Martina Forejtková, Michaela Roubalová, Tereza Košťálová). A samozřejmě také moderátory (Marii Vycpálkovou a Ryana Lenihana).

Výsledky podle jednotlivých oborů

Biologie (14 projektů):
1. Markéta Šimková (Způsob života a možnost ochrany karetky novoguinejské)
2. Zuzana Riegerová (Léčivé byliny v okolí mého bydliště)
3.-4. Martina Poláčková (Jak roste ačokča)
Nicolas Karnet (Působení ozonu na živé organismy a využití v praxi)

Dějepis (7 projektů)
1.-2. Ryan Lenihan (Historie Ellis Island. Imigrační procesy v období od r. 1892 do r. 1954)
Matěj Sluka (Příběh mého pradědečka)
3. Marie Vycpálková (Základní škola a Mateřská škola Probluz – malotřídní systém výuky)

Chemie (3 projekty):
1. Martin Forman a Miroslav Beran (Analýza obsahu vitamínu C v potravinách)
2. Anna Jermanová (Cola nebo Kofola – Co je horší?)
3. Tomáš Müller (Kyselé deště)

Občanská výchova (4 projekty):
1. Laura Mećavová (Středoafrická republika očima Evropana)
2.-3. Andrea Lipavská (Vadí vám neekologické chování a jaké nejvíc – porovnání názorů obyvatel měst a venkova)
Anežka Podhorná (Neznámý život – porovnání životů lidí žijících s anorexií)

 Po předání diplomů se v jednotlivých učebnách (dle oborů) mohli návštěvníci  seznámit s vítěznými projekty.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek