Předávání ocenění nejúspěšnějším studentům PSJG

Jako obvykle byla v lednu v hotelu Alessandria předána ocenění nejúspěšnějším studentům Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové.

V loňském roce řada studentů PSJG úspěšně reprezentovala školu v konverzačních jazykových soutěžích v anglickém, francouzském, španělském, německém, ruském či italském jazyce, v předmětových olympiádách v českém jazyce, matematice, fyzice, chemii, informatice, tedy v humanitních, přírodovědných i informatických disciplínách, studenti se účastnili národních i mezinárodních projektových soutěží a konferencí i dalších aktivit, jako jsou středoškolská odborná činnost (SOČ) či Mezinárodní soutěž mladých vědců ICYS.

Ocenění předávali proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové PhDr. Michal Musílek, Ph.D., a ředitel Prvního soukromého jazykového gymnázia PhDr. Ladislav Bartůška.

Ocenění postupně (v abecedním pořadí) převzali tito studenti:

Lucie Brichová – v soutěži vyhlašované společností Microrisc, s.r.o., získala titul Nejlepší student roku 2015

Nikol Dvořáková – 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce v kategorii SŠII, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole této soutěže

Sabina Kuldová – 1. místo v krajském kole recitační soutěže Čtvrtlístek, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Hana Nguyenová – 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru chemie; 1. místo v krajském kole, úspěšně reprezentovala naši školu v kole celostátním

Anežka Podhorná –  2. místo v soutěži družstev na Golfovém středoškolském poháru

Martina Poláčková – 1. místo ve skoku vysokém v soutěži Hradecká laťka

Kateřina Pražáková – vynikající výsledky v okresních kolech ve čtyřech oborových soutěžích:
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce kategorie II.B
2. místo v matematické olympiádě kategorie Z9
2. místo v chemické olympiádě kategorie D
3. místo v konverzační soutěži v německém jazyce kategorie II.B
Dalších vynikajících výsledků dosáhla v krajských kolech ve třech oborových soutěžích:
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce kategorie II.B
1. místo v olympiádě v českém jazyce v kategorii I
3. místo v krajském kole chemické olympiády kategorie D
Úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce kategorie II.B a v celostátním kole olympiády v českém jazyce.

Ondřej Sluka – 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru zemědělství, 2. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, 3. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti

Filip Solař – 1. místo v okresním kole fyzikální olympiády v kategori ZŠ

Martina Stehnová – 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce v kategorii SŠIII, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Daniel Šimek – 3. místo v okresním kole soutěže Aplikační software v kategorii žáci, 1. místo v krajském kole této soutěže, školu úspěšně reprezentoval v celostátním kole; 2. místo v krajském kole recitační soutěže Čtvrtlístek, úspěšně reprezentoval naši školu v celostátním kole

Kateřina Šimonová – 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce v kategorii SŠI, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Tomáš Vajcík – 2. místo v soutěži družstev na Golfovém středoškolském poháru

Jiří Vik – 2. místo v soutěži družstev na Golfovém středoškolském poháru

Kristýna Voženílková – 3. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru matematika, 2. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Jan Zelený – 1. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii III.A; dále vyhrál krajská kola ve třech konverzačních soutěžích:
1. místo v konverzační soutěži v německém jazyce v kategorii III.B
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce v kategorii III.A
1. místo v konverzační soutěži ve francouzském jazyce v kategorii B1
Dalších mimořádných úspěchů dosáhl ve dvou celostátních kolech konverzačních soutěží:
3. místo v konverzační soutěži ve francouzském jazyce v kategorii B1
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce v kategorii III.A
Další ocenění:
Cena Učené společnosti České republiky za mimořádné vědecké aktivity
Stříbrná medaile na Mezinárodní soutěži mladých vědců ICYS v tureckém Izmiru

Jiří Zeman – 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru fyzika, 1. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, úspěšně reprezentoval naši školu také v celostátním kole

Natálie Živná – stříbrná medaile na Mezinárodní soutěži mladých vědců ICYS v tureckém Izmiru

Z těchto studentů byli vybráni čtyři nejúspěšnější (opět v abecedním pořadí):

Kateřina Pražáková, Ondřej Sluka, Jan Zelený a Natálie Živná.

Oceněna byla také práce vedoucích projektů a externích konzultantů. Bez spolupráce s vysokými školami by řada projektů byla zcela nerealizovatelná. Poděkování tak patří Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Technické univerzitě Liberec a Univerzitě Pardubice.

Slavnostním večerem přítomné provázeli naši moderátoři – Marie Vycpálková a Adam Peichl. O kulturní program se zasloužili Mgr. Martina Forejtková, Tereza Košťálová, Kristýna Voženílková, Tomáš Žitný a Samuel Weinfurter. Fotodokumentaci zajistil Vojtěch Bartel.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek