S Jitrem až do Austrálie

Královéhradecký dětský sbor Jitro, jehož členy či členkami jsou také studenti PSJG Michaela Roubalová (5.F), Alžběta Medková (3.F), Tomáš Žitný (2.G), Anna Klimentová (1.G), Veronika Neckařová (1.G) a Kateřina Vukmirovičová (1.G), se v červnu zúčastnil řady významných hudebních akcí a poté zamíří na koncertní turné do Austrálie.

V Hradci Králové si Jitro mohlo publikum poslechnout v rámci 15. ročníku festivalu Sborové slavnosti (Czech Choir Festival), který konal 7. – 10. června 2018 v Hradci Králové, Pardubicích, Praze a Semilech. Festival Sborové slavnosti opět přivítal sbory nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Maďarska, Lotyšska či Slovinska.
Ještě významnější byla účast Jitra na Smetanově Litomyšli, vedle Pražského jara nejvýznamnějším českém hudebním festivalu klasické hudby. V pátek 15. června 2018 zde Jitro spolu s Pražským filharmonickým sboremČeskou filharmonií a sólisty Janem Šťastným a Adamem Plachetkou uvedlo světovou premiéru kantáty Český poutník a sklidilo zaslouženě potlesk ve stoje. Na blogu přineseme zřejmě ze Smetanovy Litomyšle i samostatnou reportáž.

Poslední přípravou před odletem do Austrálie byl pro Jitro dnešní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chotěborkách. Ve čtvrtek 28. června 2018 odlétá sbor na dva týdny do Austrálie na koncertní turné, kde studentky našeho jazykového gymnázia jistě uplatní nejen své pěvecké, ale i jazykové schopnosti.

Dodejme ještě, že mezi Litomyšlí a Austrálií vyšlo Jitru další CD – Hymnus Otmara Máchy. Je fascinující, jak významných úspěchů lze dosáhnout v tak útlém věku.

Mgr. Jiří Aubris

Zlín Film Festival

Květen byl ve znamení Zlína a dobrého filmu. Zlínský filmový festival se konal po padesáté osmé a já měla tu čest (i přes předešlou pětiletou účast jako divák) účastnit se jako součást poroty pro mládežnický film.

Porota se větví do tří částí – porota pro dětský film, mládežnický film a animovaný film. Poroty byly mezinárodní, takže se po celou dobu našeho pobytu ve Zlíně mluvilo anglicky a pro určité členy poroty tu neustále byli překladatelé a 3 supervize jakožto dohled.

Den se trávil především v kině, kde jsme každý den viděli 3 – 5 filmů – shrnuto a podtrženo, 8 hodin v kině denně není tak jednoduché „ulití se ze školy“, jak by se mohlo zdát. Byla to regulérní práce, což nám bylo řečeno už při příjezdu. Krom filmů bylo naší povinností účastnit se společenských akcí, galavečerů a rozhovorů před nimi a po nich, což bylo mnohdy docela vysilující. Vysilující byla také jazyková bariéra, která tu byla poměrně často, každopádně domluva „rukama-nohama“ byla na denním pořádku.

Například zhruba 20 minut před odjezdem na galavečer (pozn. – nejdůležitější akce celého festivalu, kde by byla absence dost závažná), nám naše (milovaná) ruská kolegyně ztratila klíč od pokoje, který byl zamčený. Právě tady se projevila ta jazyková bariéra nejvíc, protože vysvětlit mi rusko-anglicky, kde je klíč, bylo opravdu složité. Skoro měsíc po festivalu mi to přijde vtipné, ale když už nám na dveře bouchal guide, ať si pospíšíme, jsem byla ráda, že spolubydlící nerozumí mým českým nadávkám. Ovšem – stihli jsme to a podobných zážitků tam bylo mnoho.

I když je to již měsíc, mám stále pocit, že jsem život nechala ve Zlíně. S lidmi z porot jsem neustále v kontaktu a všichni se (doufám) shledáme na tom příštím festivalu, už jako obyčejní diváci. Byl to zážitek, na který se nezapomíná, a až budete mít někdo někdy možnost se tam podívat, dlouho nerozmýšlejte a jeďte.

Veronika Vítková (1.F)

O účasti Veroniky Vítkové v porotě Mezinároního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně jsme již informovali také v předchozím příspěvku.

Ještě se potkáme s Kristínou Morávkovou

Mladé divadelní studio LAIK Východočeského divadla Pardubice připravuje další premiéru. V neděli 24. června 2018 od 16.00 uvede hru Kristýny Pleskotové (na motivy W. Shakespeara) Ještě se potkáme. V roli Jitky, resp. matky Capuletové se publiku představí i studentka našeho gymnázia Kristína Morávková (3.A).

Kristínka, známá na PSJG především jako moderátorka společenských akcí, výborná recitátorka a herečka,  je členkou našeho dramatického klubu (působícího při Divale DRAK) a recitační sekce klubu mladých literátů, do povědomí diváků se zapsala především ve velmi vydařené inscenaci Bídníků, která získala uznání poroty i na loňském AUDIMAFORu. Od té doby si již mimo jiné zahrála v seriálu televize Prima Policie v akci, ale i tak se pro ni jedná o důležitou premiéru, když po jevišti Divadla DRAK bude moci vystoupit i na scénu Východočeského divadla v Pardubicích.

Na premiéře samozřejmě nebude chybět řada pedagogů a studentů PSJG, jako jednu z posledních akcí letošního školního roku plánuje výpravu do Pardubic i náš klub divadelního diváka.

Mgr. Jiří Aubris

IUVENTUS CANTANS

S koncem školního roku jsou na pořadu dne závěrečné koncerty různých uměleckých škol a souborů. Studentka PSJG Paulina Voženílková (2.F), členka Pardubického dětského sboru IUVENTUS CANTANS, se tak chystá na závěrečný koncert, který se uskuteční v Husově sboru v Pardubicích v pátek 22. června 2018 od  17.00.

Vyvrcholením školního roku bude ovšem pro tento dětský sbor vystoupení v rámci Smetanovy Litomyšle! Tam se publiku představí v úterý 26. června 2018 od 18.00. Koncert Zpěváčci kraje mého se koná v inspirujícím prostředí zámeckého nádvoří.

Mgr. Jiří Aubris

 

Tajemství staré skříně

Začátkem června se uskutečnila dvě závěrečná taneční představení ZUŠ Střezina, při nichž samozřejmě nechyběli ani studenti PSJG – Eliška Dvořáková (2.F), Nela Žďárková (2.G) a Kristián Vondra (2.G). Poutavá choreografie upoutala všechny, kteří si nenechali ujít tuto neobyčejně zajímavou podívanou.

Kdo ještě nestihl nahlédnout do Tajemství staré skříně, má ještě jednu, ale již poslední příležitost. V sobotu 16. června 2018 od 16.00 ve Filharmonii Hradec Králové uvede taneční obor ještě třetí nastudování této zajímavé choreografie. Z našich studentek se tentokrát představí Michaela Roubalová (5.F) a letošní absolventka Simona Tušicová (6.F).

Mgr. Jiří Aubris