Předávání ocenění nejúspěšnějším studentům PSJG

Jako obvykle byla v lednu v hotelu Alessandria předána ocenění nejúspěšnějším studentům Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové.

V loňském roce řada studentů PSJG úspěšně reprezentovala školu v konverzačních jazykových soutěžích v anglickém, francouzském, španělském, německém, ruském či italském jazyce, v předmětových olympiádách v českém jazyce, matematice, fyzice, chemii, informatice, tedy v humanitních, přírodovědných i informatických disciplínách, studenti se účastnili národních i mezinárodních projektových soutěží a konferencí i dalších aktivit, jako jsou středoškolská odborná činnost (SOČ) či Mezinárodní soutěž mladých vědců ICYS.

Ocenění předávali proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové PhDr. Michal Musílek, Ph.D., a ředitel Prvního soukromého jazykového gymnázia PhDr. Ladislav Bartůška.

Ocenění postupně (v abecedním pořadí) převzali tito studenti:

Lucie Brichová – v soutěži vyhlašované společností Microrisc, s.r.o., získala titul Nejlepší student roku 2015

Nikol Dvořáková – 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce v kategorii SŠII, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole této soutěže

Sabina Kuldová – 1. místo v krajském kole recitační soutěže Čtvrtlístek, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Hana Nguyenová – 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru chemie; 1. místo v krajském kole, úspěšně reprezentovala naši školu v kole celostátním

Anežka Podhorná –  2. místo v soutěži družstev na Golfovém středoškolském poháru

Martina Poláčková – 1. místo ve skoku vysokém v soutěži Hradecká laťka

Kateřina Pražáková – vynikající výsledky v okresních kolech ve čtyřech oborových soutěžích:
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce kategorie II.B
2. místo v matematické olympiádě kategorie Z9
2. místo v chemické olympiádě kategorie D
3. místo v konverzační soutěži v německém jazyce kategorie II.B
Dalších vynikajících výsledků dosáhla v krajských kolech ve třech oborových soutěžích:
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce kategorie II.B
1. místo v olympiádě v českém jazyce v kategorii I
3. místo v krajském kole chemické olympiády kategorie D
Úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce kategorie II.B a v celostátním kole olympiády v českém jazyce.

Ondřej Sluka – 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru zemědělství, 2. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, 3. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti

Filip Solař – 1. místo v okresním kole fyzikální olympiády v kategori ZŠ

Martina Stehnová – 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce v kategorii SŠIII, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Daniel Šimek – 3. místo v okresním kole soutěže Aplikační software v kategorii žáci, 1. místo v krajském kole této soutěže, školu úspěšně reprezentoval v celostátním kole; 2. místo v krajském kole recitační soutěže Čtvrtlístek, úspěšně reprezentoval naši školu v celostátním kole

Kateřina Šimonová – 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce v kategorii SŠI, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Tomáš Vajcík – 2. místo v soutěži družstev na Golfovém středoškolském poháru

Jiří Vik – 2. místo v soutěži družstev na Golfovém středoškolském poháru

Kristýna Voženílková – 3. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru matematika, 2. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Jan Zelený – 1. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii III.A; dále vyhrál krajská kola ve třech konverzačních soutěžích:
1. místo v konverzační soutěži v německém jazyce v kategorii III.B
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce v kategorii III.A
1. místo v konverzační soutěži ve francouzském jazyce v kategorii B1
Dalších mimořádných úspěchů dosáhl ve dvou celostátních kolech konverzačních soutěží:
3. místo v konverzační soutěži ve francouzském jazyce v kategorii B1
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce v kategorii III.A
Další ocenění:
Cena Učené společnosti České republiky za mimořádné vědecké aktivity
Stříbrná medaile na Mezinárodní soutěži mladých vědců ICYS v tureckém Izmiru

Jiří Zeman – 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru fyzika, 1. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, úspěšně reprezentoval naši školu také v celostátním kole

Natálie Živná – stříbrná medaile na Mezinárodní soutěži mladých vědců ICYS v tureckém Izmiru

Z těchto studentů byli vybráni čtyři nejúspěšnější (opět v abecedním pořadí):

Kateřina Pražáková, Ondřej Sluka, Jan Zelený a Natálie Živná.

Oceněna byla také práce vedoucích projektů a externích konzultantů. Bez spolupráce s vysokými školami by řada projektů byla zcela nerealizovatelná. Poděkování tak patří Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Technické univerzitě Liberec a Univerzitě Pardubice.

Slavnostním večerem přítomné provázeli naši moderátoři – Marie Vycpálková a Adam Peichl. O kulturní program se zasloužili Mgr. Martina Forejtková, Tereza Košťálová, Kristýna Voženílková, Tomáš Žitný a Samuel Weinfurter. Fotodokumentaci zajistil Vojtěch Bartel.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek

Literárně hudební jazykové pásmo

Dne 14. ledna letošního roku se již potřetí v historii naší školy, pod vedením Mgr. Martiny Forejtkové, odehrálo tzv. literárně hudební jazykové pásmo. Účast, jak stran návštěvníků, tak i stran účinkujících, tentokrát opět předčila všechna očekávání a prostory Knihovny města Hradce Králové, ve kterých nám bylo umožněno vystupovat, se rychle naplnily zvědavým obecenstvem.

Během pestrého večera měli diváci příležitost poslechnout si písně a básně nejrůznějších žánrů v mnoha světových jazycích, sledovat krátká divadelní vystoupení či zaposlouchat se do několika čísel instrumentální hudby.

I přes časově omezené zkoušky a přípravy se z této události nakonec vyklubal velice příjemný a zábavný večer, prostoupený ryze studentskou atmosférou.

Zvláštní poděkování náleží Knihovně města Hradce Králové za poskytnutí prostor pro realizaci našich nápadů, všem organizátorům a účinkujícím a v neposlední řadě i těm, bez kterých by jakékoliv divadlo pozbývalo smyslu – tedy divákům, se kterými se, jak doufáme, setkáme i příští rok, na dalším literárně hudebním jazykovém pásmu.

Jan Zelený

Sdílejte příspěvek

Lucie Novotná a DS Symposion

V sobotu 30. ledna 2016 od 19.30 sehraje v Jesličkách své představení Hodina duchů třebechovický DS Symposion. V jeho řadách by se měla hradeckému publiku představit také studentka PSJG Lucie Novotná (6.F).

Lucka je členkou DS Symposion již pět let. Na snímcích převzatých ze stránek třebechovického ochotnického souboru ji můžeme vidět v roli trhovkyně (ve hře Makaphovy dary), Anežky (Guláš) a Pascaliny (Tak trochu Dekameron).

Na sobotní představení se chystá i náš klub divadelního diváka.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek

Tereza Kozáková opět mezi nejlepšími stolními tenisty

Tradiční vyhlašování nejlepších mladých stolních tenistů Královéhradeckého kraje se ani v roce 2015 neobešlo bez Terezy Kozákové (4.F). V Zámecké galerii v Náchodě již popáté převzala cenu pro nejlepší tenistku našeho kraje – tentokrát v kategorii dorostenek.

Převzetím tohoto ocenění završila Terezka úspěšnou sezonu, v níž získala na mistrovství republiky stříbrnou (čtyřhra) a bronzovou (dvouhra) medaili. Navázala tak na úspěchy v minulých letech – mistryní republiky (tehdy v kategorii mladších žákyň) se stala již v roce 2011 (viz poslední fotografie) a od té doby si pečlivě a vytrvale svou sbírku medailí rozšiřuje.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek

Praga Camerata v Hradci Králové

Letošní vánoční koncert Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí. Šlo naprosto jistě o šťastnou volbu a ti, kdo přišli, jistě nelitovali. Převážně barokní hudba ve vynikající interpretaci komorního souboru Praga Camerata dokonale ladila s barokními prostorami starobylého chrámu, který pamatuje celé generace vynikajících českých muzikantů.

Praga Camerata navazuje na činnost souboru Pražští komorní sólisté, který vznikl již v roce 1961 a u jehož zrodu stál např. budoucí šéfdirigent České filharmonie Václav Neumann. Základní smyčcové obsazení příležitostně rozšiřuje o dechové nástroje, nebo – jako případě našeho koncertu – o varhany. Na repertoiru souboru najdeme barokní, klasicistní, romantickou i současnou hudbu.

Soubor Praga Camerata se účastní řady prestižních hudebních festivalů, domácích i zahraničních. Pravidelně je zván od roku 2003 do Japonska, koncertuje také ve Španělsku, Francii, Německu, Švýcarsku či Jižní Koreji.

Uměleckým vedoucím a sólistou souboru je Pavel Hůla, všestranný houslista, dloholetý primárius Kocianova kvarteta a krátce i Pražákova kvarteta, pedagog Hudební fakulty Akademie múzických umění. Jako sólista vystupuje Pavel Hůla s našimi předními orchestry.

Na vánočním koncertu PSJG zazněly skladby Johanna Pachelbla, Jakuba Jana Ryby, Johanna Sebastiana Bacha, Arcangela Corelliho a Františka Xavera Thuriho ve špičkové interpretaci zmíněného komorního souboru Praga Camerata. Jako sólisté se představili Pavel Hůla, Lucie Sedláková Hůlová a Jiřina Dvořáková-Marešová.

Pozvání ředitele Prvního soukromého jazykového gymnázia PhDr. Ladislava Bartůšky s chotí přijali nejen pedagogové, studenti a jejich rodiče, ale také řada dalších vzácných hostů – zástupci České školní inspekce, vysokých škol, fakultní nemocnice a ostatních institucí a organizací města Hradce Králové.

Za bezchybný průběh celé akce patří poděkování organizačnímu týmu PSJG. Na prvním místě zástupkyni řiditele Mgr. Janě Burešové, dále našim mladým moderátorům (vánoční koncert byl jejich první velkou akcí) Marii Vycpálkové (2.F) a Adamu Peichlovi (3.F) a samozřejmě také osvědčeným, naprosto skvělým hosteskám Adéle Bujárkové (5.F), Haně Nguyenové (5.F) a Elišce Poppelové (5.F). Na organizaci se podílel také Vojtěch Bartel (2.F), který pořídil fotografie, a dále i autor tohoto článku.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek