Mezinárodní finále soutěže v interpretaci frankofonní písně 2018

Dne 11. 5. 2018 jsme vyrazili do Bánské Bystrice, na mezinárodní soutěž interpretace frankofonních písní.

Do Bánské Bystrice jsme jeli vlakem. Naše cesta začala na hlavním nádraží v Hradci Králové, dále jsme jeli přes Pardubice, kde jsme přestoupili na vlak, který jel až do Žiliny. Nakonec jsme se ze Žiliny dostali až do Bánské Bystrice. Tam jsme byli ubytováni v Gran hostelu přímo na náměstí. Hostel byl velice pěkný a příjemný. Zajímavé také bylo to, že tento hostel byl v té době otevřený pouze dva týdny.

První den jsme nakonec strávili ve městě, které jsme důkladně prošli. Druhý den začal snídaní. Asi v deset hodin ráno totiž začaly zkoušky v klubu Zahrada. Chvíli jsme zkoušeli, ale ne dlouho. Soutěž začala ve tři hodiny. Mezinárodní kolo bohužel začalo až v pět hodin, protože před ním probíhalo ještě národní kolo pro Slovensko. Mezinárodního kola se zúčastnily 4 státy – Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Polsko. Soutěž proběhla ve třech kategoriích. Kategorie do 14 let, kde jsem soutěžil já, kategorie 15 až 17 a kategorie 18 a více, kde soutěžila paní profesorka Mgr. Martina Forejtková. Já jsem ve své kategorii obsadil čtvrté místo a paní profesorka ve své kategorii vyhrála. Nakonec celá soutěž skončila kolem osmé hodiny.

Třetí den jsme museli vstávat už v pět hodin ráno, abychom stihli vlak. A tím skončil náš výlet do Bánské Bystrice. Ze soutěže jsem měl velice dobrý pocit, ale rozhodně si myslím, že je vždy co zlepšovat a já se velice těším na další rok.

David Jandl (1.F)

Soutěžní písně jsou dostupné na internetu:
kategorie do 14 let (vystoupení Davida Jandla začíná v čase 10:12).
kategorie 15 – 17 let
kategorie 18 a více let (vítězná píseň Mgr. M. Forejtkové je samozřejmě hned na začátku)

O mimořádném úspěchu Davida Jandla už informovala v Aktualitách Mgr. Martina Forejtková. Podobného úspěchu dosáhlo PSJG i loni v Budapešti.

Sdílejte příspěvek