Kunvaldský svátek hudby

V sobotu 29. června 2019 se v Kunvaldě již tradičně na prahu školních prázdnin uskutečnil koncert dua Nos Dames. Obě členky dua – profesorka PSJG Mgr. Martina Forejtková a Mgr. Kateřina Prokešová – si tentokrát pozvali jediného hosta, jenž se stal zároveň moderátorem celého hudebního večera, studenta PSJG Davida Jandla (2.F).

Koncert měl jako vždy vynikající úroveň, umocněnou ještě výbornou atmosférou. Hojné publikum (tvořené místními i přespolními) se mohlo zaposlouchat do nádherných melodií francouzských šansonů ve skvělé interpretaci, na závěr nechyběla ani tradiční lidová píseň Tourdion.

Odezva diváků byla jedinečná. Dlužno dodat, že potlesk ve stoje si účinkující beze sporu plně zasloužili. Prostě duo Nos Dames sklízí úspěch, kamkoli zavítá. A není divu, jejich interpretace frankofonních písní je zcela profesionální v tom nejlepším slova smyslu.

Přítomné (především umělce) na závěr pozdravil také starosta městyse Ing. Josef Paďour.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek