Klub mladých recitátorů ve školním roce 2022 – 2023

Klub mladých recitátorů 1.SJG se po éře vládních restrikcí, ač ne snadno, pustil v tomto školním roce do nové práce. Tentokrát jsme se soustředili především na recitační soutěže, ale zkusili jsme si také moderování a nechybela ani prezentace recitátorů v rámci Zahradní slavnosti 1.SJG.

Nejústěšnější recitátorkou 1.SJG byla letos Mariana Hegerová (2.G). Podařil se jí vskutku husarský kousek, když přes školní, okresní a krajské kolo postoupila na (již nesoutežní) celostátní přehlídku recitátorů Dětská scéna. To se před ní v posledních letech podařilo pouze Veronice Vítkové (4.A). Mariana tak zúročila i svou dlouholetou průpravu v Divadle Jesličky (Mgr. Jana Portyková). Přejme jí, aby podobně jako Veronika byla úspěšná v příštím roce v rámci Wolkrova Prostějova či Čtvrtlístku. Má k tomu všechny předpoklady.

Mariana však nebyla jedinou recitátorkou 1.SJG, která se představila v ústředním kole recitační soutěže. V celostátním kole Čtvrtlístku jsme měli letos dokonce dvojí zastoupení – Michalu Malou (4.F) v kategorii dramatizace a Barboru Šubovou (5.G) v kategorii recitace. Naše gymnázium tak i po deváté, co je Čtvrtlístek soutěží celostátní, mělo v Děčíně své zastoupení. Nejúspěšnějším recitátorem 1.SJG na Čtvrtlístku ovšem zůstává Jan Čamr, který si ještě v dobách předcovidových z Děčína odvezl pomyslnou stříbrnou medaili.

Michala Malá a Barbora Šubová se také zúčastnily krajského kola recitační soutěže Wolkrův Prostějov. První jmenovaná zde získala dokonce čestné uznání poroty, jež je určitě velkým příslibem do dalších let. Nejúspěšnější naší účastnicí Wolkrova Prostějova ovšem zůstává Veronika Vítková, která do Prostějova postoupila hned dvakrát (2021 a 2022).

Klub mladých recitátorů 1.SJG se věnuje také moderování, a to ne jen cvičně, ale jeho členové také uvádějí některé akce naší školy. Tak si letos zkusila moderování při vyhlašování výsledků Tvořivé klávesnice Michala Malá spolu s Denisou Zdeňkou Horákovou (5.F), jež obětavě zaskočila za nečekaně onemocnivšího druhého moderátora (pro průvodkyni zámku v Hrádku u Nechanic to ovšem nebyl nejmenší problém).

Náš klub se zúčastnil i Zahradní slavnosti 1.SJG, konané u příležitosti oslav 30 let trvání našeho gymnázia. Již výše zmíněný Jan Čamr zde přednesl texty, s nimiž v roce 2019 vyhrál regionální kolo Čtvrtlístku a v celostátním získal v Děčíně 2. místo. Přidal se i Ondřej Mejstřík (4.G), který recitoval nejen česky, ale také anglicky. Ondřej se účastnil letos i školního kola recitačních soutěží a získal velmi pěkné 3. místo.

Letos se KMR nepustil do vlastního vystoupení ani neúčinkoval na akci Hudebního klubu 1.SJG (zde bylo nejpatrnější, jak obtížně se obnovují umělecké aktivity po dvouleté přestávce), tak snad příště, pokud nám tedy zůstanou normální časy. V tomto směru máme nač navazovat, ještě jako sekce Klubu mladých literátů 1.SJG jsme se v roce 2017 zúčastnili dokonce AUDIMAFORu.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek