Vyhlášení výsledků Tvořivé klávesnice objektivem Vojtěcha Bartela

V úterý 1. března 2016 se uskutečnilo za velkého zájmu jak rodičů a dalších příbuzných studentů, tak pedagogů PSJG slavnostní vyhlášení výsledků I. kategorie (kvarta) soutěže Tvořivá klávesnice. Na snímcích, které pořídil Vojtěch Bartel (2.F), můžeme vidět jak studenty, kteří se do soutěže zapojili (tedy z třídy 2.F), tak účinkující, kteří se postarali o kulturní program (Mgr. Martina Forejtková, Michaela Roubalová, Tereza Košťálová). A samozřejmě také moderátory (Marii Vycpálkovou a Ryana Lenihana).

Výsledky podle jednotlivých oborů

Biologie (14 projektů):
1. Markéta Šimková (Způsob života a možnost ochrany karetky novoguinejské)
2. Zuzana Riegerová (Léčivé byliny v okolí mého bydliště)
3.-4. Martina Poláčková (Jak roste ačokča)
Nicolas Karnet (Působení ozonu na živé organismy a využití v praxi)

Dějepis (7 projektů)
1.-2. Ryan Lenihan (Historie Ellis Island. Imigrační procesy v období od r. 1892 do r. 1954)
Matěj Sluka (Příběh mého pradědečka)
3. Marie Vycpálková (Základní škola a Mateřská škola Probluz – malotřídní systém výuky)

Chemie (3 projekty):
1. Martin Forman a Miroslav Beran (Analýza obsahu vitamínu C v potravinách)
2. Anna Jermanová (Cola nebo Kofola – Co je horší?)
3. Tomáš Müller (Kyselé deště)

Občanská výchova (4 projekty):
1. Laura Mećavová (Středoafrická republika očima Evropana)
2.-3. Andrea Lipavská (Vadí vám neekologické chování a jaké nejvíc – porovnání názorů obyvatel měst a venkova)
Anežka Podhorná (Neznámý život – porovnání životů lidí žijících s anorexií)

 Po předání diplomů se v jednotlivých učebnách (dle oborů) mohli návštěvníci  seznámit s vítěznými projekty.

Mgr. Jiří Aubris

Předávání ocenění nejúspěšnějším studentům PSJG

Jako obvykle byla v lednu v hotelu Alessandria předána ocenění nejúspěšnějším studentům Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové.

V loňském roce řada studentů PSJG úspěšně reprezentovala školu v konverzačních jazykových soutěžích v anglickém, francouzském, španělském, německém, ruském či italském jazyce, v předmětových olympiádách v českém jazyce, matematice, fyzice, chemii, informatice, tedy v humanitních, přírodovědných i informatických disciplínách, studenti se účastnili národních i mezinárodních projektových soutěží a konferencí i dalších aktivit, jako jsou středoškolská odborná činnost (SOČ) či Mezinárodní soutěž mladých vědců ICYS.

Ocenění předávali proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové PhDr. Michal Musílek, Ph.D., a ředitel Prvního soukromého jazykového gymnázia PhDr. Ladislav Bartůška.

Ocenění postupně (v abecedním pořadí) převzali tito studenti:

Lucie Brichová – v soutěži vyhlašované společností Microrisc, s.r.o., získala titul Nejlepší student roku 2015

Nikol Dvořáková – 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce v kategorii SŠII, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole této soutěže

Sabina Kuldová – 1. místo v krajském kole recitační soutěže Čtvrtlístek, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Hana Nguyenová – 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru chemie; 1. místo v krajském kole, úspěšně reprezentovala naši školu v kole celostátním

Anežka Podhorná –  2. místo v soutěži družstev na Golfovém středoškolském poháru

Martina Poláčková – 1. místo ve skoku vysokém v soutěži Hradecká laťka

Kateřina Pražáková – vynikající výsledky v okresních kolech ve čtyřech oborových soutěžích:
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce kategorie II.B
2. místo v matematické olympiádě kategorie Z9
2. místo v chemické olympiádě kategorie D
3. místo v konverzační soutěži v německém jazyce kategorie II.B
Dalších vynikajících výsledků dosáhla v krajských kolech ve třech oborových soutěžích:
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce kategorie II.B
1. místo v olympiádě v českém jazyce v kategorii I
3. místo v krajském kole chemické olympiády kategorie D
Úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce kategorie II.B a v celostátním kole olympiády v českém jazyce.

Ondřej Sluka – 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru zemědělství, 2. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, 3. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti

Filip Solař – 1. místo v okresním kole fyzikální olympiády v kategori ZŠ

Martina Stehnová – 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce v kategorii SŠIII, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Daniel Šimek – 3. místo v okresním kole soutěže Aplikační software v kategorii žáci, 1. místo v krajském kole této soutěže, školu úspěšně reprezentoval v celostátním kole; 2. místo v krajském kole recitační soutěže Čtvrtlístek, úspěšně reprezentoval naši školu v celostátním kole

Kateřina Šimonová – 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce v kategorii SŠI, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Tomáš Vajcík – 2. místo v soutěži družstev na Golfovém středoškolském poháru

Jiří Vik – 2. místo v soutěži družstev na Golfovém středoškolském poháru

Kristýna Voženílková – 3. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru matematika, 2. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Jan Zelený – 1. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii III.A; dále vyhrál krajská kola ve třech konverzačních soutěžích:
1. místo v konverzační soutěži v německém jazyce v kategorii III.B
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce v kategorii III.A
1. místo v konverzační soutěži ve francouzském jazyce v kategorii B1
Dalších mimořádných úspěchů dosáhl ve dvou celostátních kolech konverzačních soutěží:
3. místo v konverzační soutěži ve francouzském jazyce v kategorii B1
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce v kategorii III.A
Další ocenění:
Cena Učené společnosti České republiky za mimořádné vědecké aktivity
Stříbrná medaile na Mezinárodní soutěži mladých vědců ICYS v tureckém Izmiru

Jiří Zeman – 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru fyzika, 1. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, úspěšně reprezentoval naši školu také v celostátním kole

Natálie Živná – stříbrná medaile na Mezinárodní soutěži mladých vědců ICYS v tureckém Izmiru

Z těchto studentů byli vybráni čtyři nejúspěšnější (opět v abecedním pořadí):

Kateřina Pražáková, Ondřej Sluka, Jan Zelený a Natálie Živná.

Oceněna byla také práce vedoucích projektů a externích konzultantů. Bez spolupráce s vysokými školami by řada projektů byla zcela nerealizovatelná. Poděkování tak patří Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Technické univerzitě Liberec a Univerzitě Pardubice.

Slavnostním večerem přítomné provázeli naši moderátoři – Marie Vycpálková a Adam Peichl. O kulturní program se zasloužili Mgr. Martina Forejtková, Tereza Košťálová, Kristýna Voženílková, Tomáš Žitný a Samuel Weinfurter. Fotodokumentaci zajistil Vojtěch Bartel.

Mgr. Jiří Aubris

Literárně hudební jazykové pásmo

Dne 14. ledna letošního roku se již potřetí v historii naší školy, pod vedením Mgr. Martiny Forejtkové, odehrálo tzv. literárně hudební jazykové pásmo. Účast, jak stran návštěvníků, tak i stran účinkujících, tentokrát opět předčila všechna očekávání a prostory Knihovny města Hradce Králové, ve kterých nám bylo umožněno vystupovat, se rychle naplnily zvědavým obecenstvem.

Během pestrého večera měli diváci příležitost poslechnout si písně a básně nejrůznějších žánrů v mnoha světových jazycích, sledovat krátká divadelní vystoupení či zaposlouchat se do několika čísel instrumentální hudby.

I přes časově omezené zkoušky a přípravy se z této události nakonec vyklubal velice příjemný a zábavný večer, prostoupený ryze studentskou atmosférou.

Zvláštní poděkování náleží Knihovně města Hradce Králové za poskytnutí prostor pro realizaci našich nápadů, všem organizátorům a účinkujícím a v neposlední řadě i těm, bez kterých by jakékoliv divadlo pozbývalo smyslu – tedy divákům, se kterými se, jak doufáme, setkáme i příští rok, na dalším literárně hudebním jazykovém pásmu.

Jan Zelený

Praga Camerata v Hradci Králové

Letošní vánoční koncert Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí. Šlo naprosto jistě o šťastnou volbu a ti, kdo přišli, jistě nelitovali. Převážně barokní hudba ve vynikající interpretaci komorního souboru Praga Camerata dokonale ladila s barokními prostorami starobylého chrámu, který pamatuje celé generace vynikajících českých muzikantů.

Praga Camerata navazuje na činnost souboru Pražští komorní sólisté, který vznikl již v roce 1961 a u jehož zrodu stál např. budoucí šéfdirigent České filharmonie Václav Neumann. Základní smyčcové obsazení příležitostně rozšiřuje o dechové nástroje, nebo – jako případě našeho koncertu – o varhany. Na repertoiru souboru najdeme barokní, klasicistní, romantickou i současnou hudbu.

Soubor Praga Camerata se účastní řady prestižních hudebních festivalů, domácích i zahraničních. Pravidelně je zván od roku 2003 do Japonska, koncertuje také ve Španělsku, Francii, Německu, Švýcarsku či Jižní Koreji.

Uměleckým vedoucím a sólistou souboru je Pavel Hůla, všestranný houslista, dloholetý primárius Kocianova kvarteta a krátce i Pražákova kvarteta, pedagog Hudební fakulty Akademie múzických umění. Jako sólista vystupuje Pavel Hůla s našimi předními orchestry.

Na vánočním koncertu PSJG zazněly skladby Johanna Pachelbla, Jakuba Jana Ryby, Johanna Sebastiana Bacha, Arcangela Corelliho a Františka Xavera Thuriho ve špičkové interpretaci zmíněného komorního souboru Praga Camerata. Jako sólisté se představili Pavel Hůla, Lucie Sedláková Hůlová a Jiřina Dvořáková-Marešová.

Pozvání ředitele Prvního soukromého jazykového gymnázia PhDr. Ladislava Bartůšky s chotí přijali nejen pedagogové, studenti a jejich rodiče, ale také řada dalších vzácných hostů – zástupci České školní inspekce, vysokých škol, fakultní nemocnice a ostatních institucí a organizací města Hradce Králové.

Za bezchybný průběh celé akce patří poděkování organizačnímu týmu PSJG. Na prvním místě zástupkyni řiditele Mgr. Janě Burešové, dále našim mladým moderátorům (vánoční koncert byl jejich první velkou akcí) Marii Vycpálkové (2.F) a Adamu Peichlovi (3.F) a samozřejmě také osvědčeným, naprosto skvělým hosteskám Adéle Bujárkové (5.F), Haně Nguyenové (5.F) a Elišce Poppelové (5.F). Na organizaci se podílel také Vojtěch Bartel (2.F), který pořídil fotografie, a dále i autor tohoto článku.

Mgr. Jiří Aubris

Kterak se Honza chystal vydat do světa

Co si budeme povídat, všichni jsme vyrostli na pohádkách a tu o hloupém Honzovi, který se jednoho dne svalil z pece a rozhodl se vydat do světa, zná snad každý. Já ji měl jako malý obzvlášť rád, snad kvůli shodě jmen, snad kvůli té představě a šťastnému konci, každopádně byla to skoro #1 pohádka mého dětství. Nikdy mě snad ale ani ve snu nenapadlo, že bych se jednou mohl dostat do stejné situace… Pravda, můj případ se od pohádky v několika ohledech liší. Předně doufám, že nejsem až tak moc hloupý Honza a dále pak například také tím, že nemám doma pec, ze které bych se mohl svalit a říct si: „Tak, lenosti bylo dost, mámo dej mi buchty, jdu do světa!“ Něco společného se ale přeci jen najde.
Chtěl bych se s Vámi podělit o, řekněme, moji zkušenost. Možná jste někteří z Vás zaznamenali nabídku prostřednictvím školního e-mailu na roční stipendijní pobyt na střední škole v USA a dost možná, jste ji, alespoň zpočátku, stejně jako já, „ignorovali“. Sám přesně nevím, z jakého důvodu, zda to bylo ze zvědavosti, nadšení se pro věc, neuvědomění si všech pro a proti, nebo tím, že jsem si šel slepě za svým, hlavou proti zdi jako beran, ačkoliv jsem vlastně rak, každopádně mé konečné rozhodnutí bylo jasné, za zkoušku nic nedáš. Co čert nechtěl, shodou náhod a štěstí, kterému jsem šel naproti, jsem obstál ve výběrovém řízení a tak už vše nasvědčuje tomu, že budu, stejně jako ten hloupý Honza z pohádky, i já balit buchty a vyrazím do světa.
Proč to ale píši? Chci se chlubit? Rozhodně ne. Chtěl bych Vám alespoň přiblížit, co musíte splnit, abyste získali stejnou, nebo podobnou možnost, jako já. Co jsem tedy musel splnit? Do výběrového řízení se mohl přihlásit kdokoliv, kdo splňoval následující podmínky: dostatečná znalost anglického jazyka (prověřeno testováním), známka z anglického jazyka za poslední tři roky studia nesměla být horší, než dvojka, věk do 18ti let – nejsem si zcela jist, kolik byla spodní věková hranice, myslím, že 15 let. Dále bylo potřeba napsat esej, ve které bylo třeba popsat sebe, svou rodinu, jak trávíte volný čas, celkový rozsah kolem 700 slov. Po testování (které podle mě nebylo moc složité, v podstatě velmi podobné testy na „listening“ a „reading“, jako děláme na hodinách angličtiny, někdy dokonce i lehčí) byli z přibližného počtu 20 zájemců vybráni čtyři uchazeči, ze kterých si později vybrala americká strana jednoho vítěze. Abych ještě nezapomněl, po testování jsem dále musel vyplnit několik formulářů, to je už ale doslova formalita, pokud si pohlídáte potřebné termíny odeslání. Pak už Vám nezbývá nic jiného než čekat a doufat 😉
Jaká je teda celá pointa mého článku? Dělejte více než ostatní, účastněte se na první pohled zbytečných školních kol rozličných soutěží s rozličnými tématy, protože to jsou věci, které Vás posunou dál, věci, které Vám dávají výhodu před ostatními, aniž byste si to uvědomili. Nakonec i mezi námi studenty ne příliš oblíbená „Tvořivá klávesnice“, kterou musíme všichni dělat, je vlastně to nejlepší, co nás může potkat a otevírá nám další, jiné, dveře do světa. V neposlední řadě je potřeba si věřit, jít si za svým snem, následovat svoje srdce, i když nevěříte, že se do Vámi vytouženého cíle dostanete. Svět je plný náhod a štěstí, kterému jen musíme jít naproti a skočit po každé možnosti. Možná teď zním jako Vaši rodiče, možná mě máte za exota, anebo mi to prostě jen nevěříte, stejně jako jsem podobným článkům nevěřil ani já. Věřit mi nemusíte, možná si ale jednou na tento článek vzpomenete a pochopíte, co jsem se snažil sdělit.