Hudební Vánoce

Těžko si lze v Evropě představit vánoční svátky bez hudby. Mnozí si však nevystačí jen s poslechem, ale sami předávají krásné hudební poselství druhým. A mezi těmi druhými se samozřejmě nachází řada studentů a pedagogů našeho gymnázia.

Tak například Paulina Voženílková a Alžběta Šmidberská (obě 2.F) se s Pardubickým dětským sborem IUVENTUS CANTANS zúčastnily všech jeho šesti vánočních koncertů. Vyvrcholením jejich vánočního programu byl zřejmě společný koncert s Komorní filharmonií Pardubice a Pražským filharmonickým sborem a sólisty Kristýnou Fílovou Janou Dvořákovou, Martinem Slavíkem a Janem Morávkem v Sukově síni Domu hudby. Náročná suita vánočních koled pro dětský sbor a orchestr Věroslava Neumanna Vánoce malých zpěváčků v podání sboru Iuventus cantans byla skutečně silným uměleckým zážitkem a sklidila zasloužený aplaus publika.

Studenti Michaela Roubalová (5.F), Alžběta Medková (3.F), Tomáš Žitný (2.G), Anna Klimentová (1.G), Veronika Neckařová (1.G) a Kateřina Vukmirovičová (1.G) se zase zúčastnili s Královéhradeckým dětským sborem Jitro vánočního koncertu ve velkém sále Aldisu. Posluchačům zazpívalo nejen Jitro, ale i Jitříčko, Vlčí máky, Skřivánek A i B, Světlušky a Broučci. Nadšenému publiku bylo představeno i nové CD.

Řady vánočních koncertů v Hradci Králové i okolí se zúčastnila také profesorka PSJG Mgr. Jana Pražáková se Smíšeným pěveckým sborem Smetana. Kromě vánočních koled a pastorel zazněla samozřejmě také Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Smetanu si lze poslechnout také v Semilech v SOkA na festivalu Sbory netradičně na sv. Tři krále (6. ledna 2018) od 18.00.

Snímky pocházejí z vánočních koncertů Pardubického dětského sboru Iuventus cantans.

Mgr. Jiří Aubris

 

Sdílejte příspěvek