Francouzsko-český večer PSJG

Ve čtvrtek 6. února 2020 se v Knihovně města Hradce Králové konal další z oblíbených Francouzsko-českých večerů PSJG, které naše škola pořádá ve spolupráci s KMHK.

Hlavní část programu připravila s Hudebním klubem PSJG (Markéta Mourková, Veronika Vítková, Jiří Podroužek, Tomáš Žitný, David Jandl) a studenty tercie (Magdalena Říhová, Nina Vítková, František Soukup) Mgr. Martina Forejtková, která účinkující také doprovázela. Jako sólisté se publiku postupně představili David Jandl (3.F), Veronika Vítková (3.F), Markéta Mourková (3.F), Michaela Maňasková (1.F), Tomáš Žitný (2.A) a samozřejmě také Mgr. Martina Forejtková.

Jako obvykle se Francouzsko-českého večera účastnil také Klub mladých recitátorů PSJG (Martin Nosek, Markéta Mourková, Veronika Vítková, Nikola Eva Mádlová, Vojtěch Andrys), takže vedle zpěvu francouzských písní došlo také na česky mluvené slovo. Klub, posilněný režijně i herecky Mgr. Lucií Tlustošovou, připravil několik výstupů ze školského dramatu Jana Amose Komenského “Diogenes kynik znovu naživu”. Představení bylo nazkoušeno v rámci projektu přidružených škol UNESCO jako aktivita související s 350. výročím úmrtí známého pedagoga. V hlavní roli Diogena exceloval Martin Nosek (3.A).

Průvodcem celým večerem byl člen recitačního klubu Vojtěch Andrys (5.F), který se svého úkolu stejně jako loni chopil s taktem i jemným humorem, a přispěl tak výrazně k úspěchu celého večera. Za zprostředkování a připravení (včetně výborného nazvučení sálu) celé akce musíme poděkovat vedoucí referenčního centra Mgr. Petře Landsmannové.

Další snímky z představení lze nalézt na školním Facebooku.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek