DÍLNA O PŘEDNESU aneb Příprava recitačního vystoupení v praxi

Klub mladých recitátorů PSJG funguje i nouzovém stavu. V sobotu 20. února 2021 vysla i svého zástupce na Dílnu o přednesu, pořádanou královéhradeckým Impulsem. Seminář vedla MgA. Emilie Zámečníková, dlouholetá pedagožka ZUŠ Střezina (Divadla Jesličky) i DAMU či pardubické konzervatoře, držitelka Ceny ministra kultury za celoživotní přínos v oblasti uměleckého přednesu, neprofesionálního divadla a dramatické výchovy dětí a mládeže.

Přestože šlo o seminář uspořádaný online, účast byla opravdu hojná (účastníci nakonec museli být rozděleni do dvou skupin) a program tak zajímavý, že dílna neskončila v plánovaném čase (20.30), ale pokračovala skoro do půl desáté večerní. Oproti původnímu záměru šlo o dílnu dokonce mezinárodní.

Otázkou ovšem zůstává, kdy bude zase možné normálně pokračovat v uměleckých aktivitách, nejen slovesných. Dětská scéna se zatím přesouvá na duben, Wolkrův Prostějov na květen a Čtvrlístek letos proběhne online (uzávěrka již 26. února 2021!).

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek