Vyhlášení výsledků Tvořivé klávesnice objektivem Vojtěcha Bartela

V úterý 1. března 2016 se uskutečnilo za velkého zájmu jak rodičů a dalších příbuzných studentů, tak pedagogů PSJG slavnostní vyhlášení výsledků I. kategorie (kvarta) soutěže Tvořivá klávesnice. Na snímcích, které pořídil Vojtěch Bartel (2.F), můžeme vidět jak studenty, kteří se do soutěže zapojili (tedy z třídy 2.F), tak účinkující, kteří se postarali o kulturní program (Mgr. Martina Forejtková, Michaela Roubalová, Tereza Košťálová). A samozřejmě také moderátory (Marii Vycpálkovou a Ryana Lenihana).

Výsledky podle jednotlivých oborů

Biologie (14 projektů):
1. Markéta Šimková (Způsob života a možnost ochrany karetky novoguinejské)
2. Zuzana Riegerová (Léčivé byliny v okolí mého bydliště)
3.-4. Martina Poláčková (Jak roste ačokča)
Nicolas Karnet (Působení ozonu na živé organismy a využití v praxi)

Dějepis (7 projektů)
1.-2. Ryan Lenihan (Historie Ellis Island. Imigrační procesy v období od r. 1892 do r. 1954)
Matěj Sluka (Příběh mého pradědečka)
3. Marie Vycpálková (Základní škola a Mateřská škola Probluz – malotřídní systém výuky)

Chemie (3 projekty):
1. Martin Forman a Miroslav Beran (Analýza obsahu vitamínu C v potravinách)
2. Anna Jermanová (Cola nebo Kofola – Co je horší?)
3. Tomáš Müller (Kyselé deště)

Občanská výchova (4 projekty):
1. Laura Mećavová (Středoafrická republika očima Evropana)
2.-3. Andrea Lipavská (Vadí vám neekologické chování a jaké nejvíc – porovnání názorů obyvatel měst a venkova)
Anežka Podhorná (Neznámý život – porovnání životů lidí žijících s anorexií)

 Po předání diplomů se v jednotlivých učebnách (dle oborů) mohli návštěvníci  seznámit s vítěznými projekty.

Mgr. Jiří Aubris

Jaké to je zpívat pod taktovkou slavného tenoristy?

Tuto, na první pohled podivnou otázku by vám snadno mohla zodpovědět naše studentka Kateřina Pavlová (5.F). Když slavný argentinský tenorista José Cura v únoru zavítal do Čech, byla u toho.

José Cura se tentokrát v Čechách představil ne jako operní pěvec, nýbrž jako dirigent a hudební skladatel. A právě české premiéry jeho Magnificat pro mezzosoprán, dětský sbor, smíšený sbor a orchestr se Káťa přímo účastnila. Pod dirigentskou taktovkou José Cury se totiž publiku v pražském Obecním domě představily Symfonický orchestr Hlavního města Prahy FOK, Pražský filharmonický sbor a Královéhradecký dětský sbor Jitro, jehož členkou je právě Kateřina Pavlová. Jako sólistka v Curově Magnificat účinkovala španělsko-argentinská sopranistka Maria Bisso, takže šlo o zcela výjimečný hudební zážitek.

Dodejme ještě, že si všestranný umělec (kromě již zmíněného také operní režisér a scénograf) José Cura spolupráci s Jitrem velmi pochvaloval, jak plyne i z jeho rozhovoru, který poskytl českému tisku.

Pokud by si chtěl někdo poslechnout sbor Jitro u nás v Hradci Králové, má přiležitost na jarním koncertu v pondělí 21. března ve Filharmonii. Další koncerty pak budou následovat v rámci 14. turné po USA za Velkou louží. A Káťa Pavlová bude opět při tom…

Mgr. Jiří Aubris

Předávání ocenění nejúspěšnějším studentům PSJG

Jako obvykle byla v lednu v hotelu Alessandria předána ocenění nejúspěšnějším studentům Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové.

V loňském roce řada studentů PSJG úspěšně reprezentovala školu v konverzačních jazykových soutěžích v anglickém, francouzském, španělském, německém, ruském či italském jazyce, v předmětových olympiádách v českém jazyce, matematice, fyzice, chemii, informatice, tedy v humanitních, přírodovědných i informatických disciplínách, studenti se účastnili národních i mezinárodních projektových soutěží a konferencí i dalších aktivit, jako jsou středoškolská odborná činnost (SOČ) či Mezinárodní soutěž mladých vědců ICYS.

Ocenění předávali proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové PhDr. Michal Musílek, Ph.D., a ředitel Prvního soukromého jazykového gymnázia PhDr. Ladislav Bartůška.

Ocenění postupně (v abecedním pořadí) převzali tito studenti:

Lucie Brichová – v soutěži vyhlašované společností Microrisc, s.r.o., získala titul Nejlepší student roku 2015

Nikol Dvořáková – 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce v kategorii SŠII, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole této soutěže

Sabina Kuldová – 1. místo v krajském kole recitační soutěže Čtvrtlístek, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Hana Nguyenová – 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru chemie; 1. místo v krajském kole, úspěšně reprezentovala naši školu v kole celostátním

Anežka Podhorná –  2. místo v soutěži družstev na Golfovém středoškolském poháru

Martina Poláčková – 1. místo ve skoku vysokém v soutěži Hradecká laťka

Kateřina Pražáková – vynikající výsledky v okresních kolech ve čtyřech oborových soutěžích:
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce kategorie II.B
2. místo v matematické olympiádě kategorie Z9
2. místo v chemické olympiádě kategorie D
3. místo v konverzační soutěži v německém jazyce kategorie II.B
Dalších vynikajících výsledků dosáhla v krajských kolech ve třech oborových soutěžích:
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce kategorie II.B
1. místo v olympiádě v českém jazyce v kategorii I
3. místo v krajském kole chemické olympiády kategorie D
Úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce kategorie II.B a v celostátním kole olympiády v českém jazyce.

Ondřej Sluka – 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru zemědělství, 2. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, 3. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti

Filip Solař – 1. místo v okresním kole fyzikální olympiády v kategori ZŠ

Martina Stehnová – 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce v kategorii SŠIII, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Daniel Šimek – 3. místo v okresním kole soutěže Aplikační software v kategorii žáci, 1. místo v krajském kole této soutěže, školu úspěšně reprezentoval v celostátním kole; 2. místo v krajském kole recitační soutěže Čtvrtlístek, úspěšně reprezentoval naši školu v celostátním kole

Kateřina Šimonová – 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce v kategorii SŠI, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Tomáš Vajcík – 2. místo v soutěži družstev na Golfovém středoškolském poháru

Jiří Vik – 2. místo v soutěži družstev na Golfovém středoškolském poháru

Kristýna Voženílková – 3. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru matematika, 2. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním kole

Jan Zelený – 1. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii III.A; dále vyhrál krajská kola ve třech konverzačních soutěžích:
1. místo v konverzační soutěži v německém jazyce v kategorii III.B
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce v kategorii III.A
1. místo v konverzační soutěži ve francouzském jazyce v kategorii B1
Dalších mimořádných úspěchů dosáhl ve dvou celostátních kolech konverzačních soutěží:
3. místo v konverzační soutěži ve francouzském jazyce v kategorii B1
1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce v kategorii III.A
Další ocenění:
Cena Učené společnosti České republiky za mimořádné vědecké aktivity
Stříbrná medaile na Mezinárodní soutěži mladých vědců ICYS v tureckém Izmiru

Jiří Zeman – 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru fyzika, 1. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, úspěšně reprezentoval naši školu také v celostátním kole

Natálie Živná – stříbrná medaile na Mezinárodní soutěži mladých vědců ICYS v tureckém Izmiru

Z těchto studentů byli vybráni čtyři nejúspěšnější (opět v abecedním pořadí):

Kateřina Pražáková, Ondřej Sluka, Jan Zelený a Natálie Živná.

Oceněna byla také práce vedoucích projektů a externích konzultantů. Bez spolupráce s vysokými školami by řada projektů byla zcela nerealizovatelná. Poděkování tak patří Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Technické univerzitě Liberec a Univerzitě Pardubice.

Slavnostním večerem přítomné provázeli naši moderátoři – Marie Vycpálková a Adam Peichl. O kulturní program se zasloužili Mgr. Martina Forejtková, Tereza Košťálová, Kristýna Voženílková, Tomáš Žitný a Samuel Weinfurter. Fotodokumentaci zajistil Vojtěch Bartel.

Mgr. Jiří Aubris

Literárně hudební jazykové pásmo

Dne 14. ledna letošního roku se již potřetí v historii naší školy, pod vedením Mgr. Martiny Forejtkové, odehrálo tzv. literárně hudební jazykové pásmo. Účast, jak stran návštěvníků, tak i stran účinkujících, tentokrát opět předčila všechna očekávání a prostory Knihovny města Hradce Králové, ve kterých nám bylo umožněno vystupovat, se rychle naplnily zvědavým obecenstvem.

Během pestrého večera měli diváci příležitost poslechnout si písně a básně nejrůznějších žánrů v mnoha světových jazycích, sledovat krátká divadelní vystoupení či zaposlouchat se do několika čísel instrumentální hudby.

I přes časově omezené zkoušky a přípravy se z této události nakonec vyklubal velice příjemný a zábavný večer, prostoupený ryze studentskou atmosférou.

Zvláštní poděkování náleží Knihovně města Hradce Králové za poskytnutí prostor pro realizaci našich nápadů, všem organizátorům a účinkujícím a v neposlední řadě i těm, bez kterých by jakékoliv divadlo pozbývalo smyslu – tedy divákům, se kterými se, jak doufáme, setkáme i příští rok, na dalším literárně hudebním jazykovém pásmu.

Jan Zelený

Lucie Novotná a DS Symposion

V sobotu 30. ledna 2016 od 19.30 sehraje v Jesličkách své představení Hodina duchů třebechovický DS Symposion. V jeho řadách by se měla hradeckému publiku představit také studentka PSJG Lucie Novotná (6.F).

Lucka je členkou DS Symposion již pět let. Na snímcích převzatých ze stránek třebechovického ochotnického souboru ji můžeme vidět v roli trhovkyně (ve hře Makaphovy dary), Anežky (Guláš) a Pascaliny (Tak trochu Dekameron).

Na sobotní představení se chystá i náš klub divadelního diváka.

Mgr. Jiří Aubris