Francouzsko-český večer PSJG

Dne 30. ledna 2018 se konal v Knihovně města Hradce Králové Francouzsko-český večer PSJG. Hojnému publiku se představili členové Hudebního klubu PSJG a studenti francouzštiny z tercií a kvinty pod vedením Mgr. Martiny Forejtkové, jež zajistila zpěvákům také hudební doprovod, a recitační sekce Klubu mladých literátů PSJG, který vede autor tohoto příspěvku. Doprovodnou prezentaci velmi zdařile a umně připravil David Jandl (1.F).

Představení zahájili studenti tercií a kvinty francouzskými lidovými písněmi Sur le pont d’Avignon a Quand trois poules vont aux champs. Následovaly verše Jacquese Préverta, báseň Snídaně (Déjeuner du matin) – česky ji přednesla Diana Holá (4.A) a francouzsky Matylda Folbergerová (3.A). Po nich následovala další báseň téhož autora Jak namalovat portrét ptáka v intepretaci Kristíny Morávkové (3.A).

Poté opět studenti francouzského jazyka z tercií a kvinty zazpívali další francouzskou lidovou píseň Alouette (Skřivánek). Po nich Barbora Prokešová (4.A) přednesla Prévertovu báseň Náměstí Carrousel, Tomáš Žitný (2.G) zazpíval píseň Patricka Bruela Qui a le droit?, po něm následovala interpretace Prévertovy básně Kočka a pták v podání Karoliny Nezbedové (4.A).

Dalším číslem programu byla píseň Borise Viana Le déserteur, kterou zazpíval David Jandl (1.F). Po něm následoval blok tří Prévertových básní – Žebráček v interpretaci Diany Holé (4.A), Májová píseň v podání Kristíny Morávkové (3.A) a Vojenská vycházka, kterou dramatizovaly Diana Holá (4.A), Bára Prokešová (4.A) a Kristína Morávková (3.A).

Píseň Joyce Jonathana Les filles d’aujourd’hui zazpívali Markéta Mourková (1.F), David Jandl (1.F) a Mgr. Martina Forejtková. Karolina Nezbedová, Diana Holá a Barbora Prokešová (všechny 4.A) po nich zajímavě intepretovaly Prévertovu báseň Jedni a druzí. Následovaly další Prévertovy texty. Adéla Staňková (5.G) přednesla báseň Ulice de Seine a všechny členky klubu dramatizovaně Výjev ze života antilop.

V závěrečné části vystoupení se představila Mgr. Martina Forejtková také jako výborná recitátorka – přednesla báseň Jacquese Préverta Jsem jaká jsem a následně ji zazpívala francouzsky (Je suis comme je suis). U J. Préverta jsme ještě setrvali – následoval Nespokojený dromedár v podání všech členek recitační sekce Klubu mladých literátů (s jednou postavou jim vypomohl i jejich vedoucí).

Úspěšný večer písní a poezie nám připomene fotogalerie (viz níže) a také video pořízené pracovnicemi KMHK. Na něm lze zhlédnout a vyslechnout závěrečnou píseň Tourdion (Batalion) ve francouzsko-české verzi v podání studentů tercií a kvinty. Jednalo se o velmi zdařilou tečku za celým představením.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek

Dny otevřených dveří na PSJG

V úterý 16. ledna a v sobotu 20. ledna 2018 se na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové konaly dny otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout celou školu, vyslechnout podrobné informace o možnostech studia na PSJG a seznámit se i s tím, jak probíhá výuka jednotlivých předmětů. Hostům se věnovalo jak vedení školy, tak pedagogové a studenti.

To, že toho bylo k vidění i slyšení skutečně hodně, dokládají mj. fotografie, jež pořídila studentka Lea Kodrlová (3.A).

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek

Francouzský večer plný šansonů

Celý koncert se odehrával v kulturním centru města Týniště nad Orlicí. Koncert byl velmi povedený. V sále bylo do posledního místa plno. Nejen, že účinkující odvedli skvělý výkon, ale i celý koncert proběhl za velice příjemné atmosféry. Na koncertě jsme si mohli užít 15 šansonových skladeb, včetně skladby od nejznámější zpěvačky Edith Piaf, a dozvědět se i něco málo o nejlepších šansonových interpretech a o jejich skladbách.

Skupina Nos Dames nadchla celé publikum. Skvělý pěvecký výkon Martiny Forejtkové, která zároveň doprovázela na klavír a akordeon, rozebírali posluchači ještě dlouho po koncertě. Ze skupiny Nos Dames dále účinkovaly Kateřina Prokešová – violoncello, zpěv, a Miriam Otčenášková – housle. Nos Dames si na koncert pozvaly jako hosty Samuela Weifurtera (6.F) – kytara, Milana Vrbíka (6.F) – kytara a Michala Havrdu (6.F) – cajon. Celým koncertem nás vlídným slovem provázel Adam Prokeš.

David Jandl (1.F)

Sdílejte příspěvek

Mistrovství světa v kin-ballu pohledem médií

Jak jsme již informovali, v listopadu 2017 se konalo v Tokiu mistrovství světa (světový pohár) v kin-ballu. Základ českého reprezentačního týmu žen tam tvořily studentky, resp. absolventky PSJG – Markéta Lukšíková (4.A), Adéla Paurová, Alex Pluhařová a Adéla Lavická.

O turnaji, na němž skončily na výborném 5. místě (a medaile jim unikla vskutku velmi nešťastně, vždyť soupeřky na 3. a 4. místě ve vzájemném zápase porazily), informovala řada médií, včetně internetových. Např. na oficiálních stránkách MS si pořadatelé všimli komplikací českého týmu, jež jej nejspíše připravily o medaili. Text zní (český překlad Markéta Lukšíková):

The final game of the day, the Women from Czechia, Korea and Canada faced each other. Canada managed to win 3-0-0. Unfortunately, the Czech team suffered two injuries during the game. Alex Pluharova could recover and returned to the court after a few minutes’ rest, but Marketa Luksikova, one of the team’s best defenders, probably won’t be able to continue the tournament.

Překlad:

V posledním zápase dne se střetly ženské týmy z Česka, Koreje a Kanady. Kanadskému týmu se podařilo zvítězit 3-0-0. Během hry bohužel utrpěl český tým dvě zranění. Alex Pluhařová byla schopna se opět vrátit na hřiště po několikaminutové pauze, ale Markéta Lukšíková, jako jeden z nejlepších obránců týmu, pravděpodobně už nebude moci pokračovat v turnaji.

Podrobnou reportáž si lze přečíst na stránkách Českého svazu kin-ballu. Zajímavý článek se také objevil v Pardubické pětce – č.4/2017 (s.7 – také viz fotogalerie).

Snímky pro fotogalerii nám poskytla Markéta Lukšíková.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek

Francouzsko-český večer PSJG

V úterý 30. ledna 2017 se od 17.00 koná ve víceúčelovém sále Knihovny města Hradce Králové Francouzsko-český večer Prvního soukromého jazykového gymnázia. Diváci se mohou těšit na francouzské písně a poezii v originále i v českých překladech. Účinkují studenti PSJG – členové hudebního klubu pod vedením Mgr. Martiny Forejtkové a recitační sekce klubu mladých literátů.

Diváci se mohou těšit např. na písně Patricka Bruela, Borise Viana, na řadu francouzských lidových písní, dvojjazyčně zazní např. známý Batalion, chybět nebude řada básní i próz Jacquese Préverta (většinou v češtině, ale i dvojjazyčně). Program je bohatý, vypsat se ani nedá…

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek