PRVNÍ tři místa na světě pro 1.SJG a Českou republiku

Šest studentů 1.SJG získalo na mezinárodní soutěži ICYS 2024 v tureckém Izmiru nejcennější medaile – jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Kromě úžasného ocenění jejich práce mezinárodní porotou, která vždy pozitivně hodnotí profesionální způsob obhajoby studentských projektů i posterů, všichni naši studenti vzorně reprezentovali nejen vlastní práci, ale také naše První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové a celou Českou republiku.

V hlavní soutěži téměř 100 studentských projektů ze čtrnácti zemí světa – Brazílie, Ruska, Srbska, Německa, Indonésie, Indie, Maďarska, České republiky, Rumunska, Thajska, Turecka, Slovinska, Singapuru a Gruzie – přesvědčili studenti 1.SJG mezinárodní hodnotící poroty o špičkové kvalitě své práce a převzali následující ocenění:

1. místo a zlatou medaili získal v kategorii Life science Pavel Forman

Název práce: Rozšíření lošákovitých hub v České republice

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., MBÚ AV ČR

2. místo a stříbrnou medaili získal v kategorii Engineering Adam Beran

Název práce: Návrh karoserie cestovního vozu pro slot racing

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška, Mgr. Anežka Macháčková

Odborný konzultant: Ing. Vojtěch Jakubec, EBW – Aerodynamika

3. místo a bronzovou medaili získal v kategorii Life science Richard Fajfr

Název práce: Mikrobiální zatížení žáka na cestě do školy a ve škole

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: MUDr. Miroslav Fajfr, Ph.D.

3. místo a bronzovou medaili získala v kategorii Environmental science Kristýna Polednová

Název práce: Zelená chemie v oboru organických povlaků

Vedoucí práce: Ing. Klára Vydrová

Odborný konzultant: Ing. Miroslav Kohl, Ph.D.

V soutěži hodnocení kvality zpracování a obhajoby posterů převzali studenti 1.SJG následující diplomy:

1. místo v kategorii Life science Pavel Forman

2. místo v kategorii Engineering Adam Beran

3. místo v kategorii Life science Richard Fajfr

Soutěže ICYS se v roce 2024 dále aktivně účastnila studentka 1.SJG Leona El Nakhala a student Miroslav Kočí, kteří – společně s ostatními oceněnými studenty – přiblížili Českou republiku studentkám a studentům dalších třinácti zemí světa.

Soutěž ICYS je mezinárodní konference mladých vědců s dlouhou tradicí. Na soutěži prezentují středoškolští studenti z mnoha zemí světa své nejlepší vědecké projekty. Studenti mohou každoročně soutěžit v šesti soutěžních kategoriích: Physics, Mathematics, Computer Science, Environmental Science, Engineering a Life Science.

Každý stát světa může do soutěže přihlásit maximálně šest studentů. Studenti našeho 1.SJG se soutěže zcela pravidelně úspěšně účastní každoročně již od roku 2008. V tomto roce se soutěže ICYS zúčastnilo za celou Českou republiku šest studentů – všichni jsou studenty našeho 1.SJG.

První den soutěže probíhal ve Vědeckém centru Buca v Izmiru. Studenti obhajovali své postery (Poster presentation). Večer všechny účastníky čekala uvítací večeře, kde měli možnost ochutnat některá turecká jídla. Poté se zapojili do tradičních tureckých tanců a měli možnost prezentovat a propagovat krásy a půvaby České republiky.

Druhý den byl věnován obhajobám projektů, Každý student anglicky prezentoval svůj projekt. Nervozita byla značná. Někteří studenti měli své projekty odprezentovány velmi brzy, a jiní až později během dne. Ti, kteří čekali, trénovali své proslovy a dostávali poslední rady. V každém soutěžícím se mísilo nejen sebevědomí s očekáváním, protože v průběhu dne nebylo možné ani odhadnout, jak porotci zhodnotí jejich práci a průběh obhajoby.

Třetí den soutěže byl již mnohem uvolněnější. Všichni účastníci ICYS navštívili jednu z nejnavštěvovanějších památek celého Turecka, slavný monument, který dodnes nepřestává poutat pozornost návštěvníků z celého světa – starověké a původně řecké město Efesos, jedno z velkoměst iónského Řecka v Malé Asii, které se nacházelo v Lýdii na pobřeží Egejského moře (dnes několik kilometrů od pobřeží v İzmirské provincii asi 50 km jižně od İzmiru).

Až čtvrtý den byly v průběhu oficiálního ceremoniálu vyhlášeny výsledky, které jsou sumarizovány na začátku tohoto příspěvku.

V průběhu celé soutěže vždy naši studenti navazují inspirující kontakty se studenty z jiných zemí, mohou kvalitu svých projektů porovnat s velkým počtem projektů studentů z mnoha jiných zemí světa a také tím rozvíjet své další vědecké, odborné a profesionální znalosti a dovednosti – tolik potřebné při studiu vysokých škol i v profesním životě špičkových vědců České republiky.

Není ani zdaleka neobvyklé, že precizní a kvalitní práci našich studentů oceňují i nejlepší vědecká pracoviště České republiky. Např. Pavel Forman bude uveden jako spoluautor odborného příspěvku, který bude publikován v prestižním vědeckém impaktovaném časopise. Výsledků jeho práce si cení i na pracovišti MBÚ AV ČR. Na Facebookovém účtu Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky je zařazen příspěvek s fotografií Pavla Formana.

RNDr. Michal Hruška s přispěním Mgr. Evy Konderlové

Sdílejte příspěvek