Pozvánky do duší

Jak to bylo v té pohádce? Za devatero horami (Novým Hradcem) mezi dvěma oceány (Cikán a Biřička) se rozkládalo tajemné království. A nebylo to jen tak ledajaké království. Nežil v něm mocný král, ale vládlo v něm devět královen (Múz). A všechny je tam pozvala a nechala panovat jedna tuze zajímavá Eliška.

Myslíte, že takové pohádky neexistují? Jakpak by ne! Právě tuhle nedávno nenapsala, ale nakreslila Eliška Dvořáková (3.A). Kdo chce její pozvání do duše přijmout, musí se vydat naznačeným směrem. A když budete hodní, Eliška vám třeba poskytne i souřadnice, kde máte pátrat. Není to ani v rákosí, ani na ostrůvku, ani v korunách stromů. Lesní výstavní síň, která se teď vlivem deště trošku proměnila v bažinku, vás určitě laskavě přivítá a Eliščiny kresby pohladí po duši.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek