Pět jazyků na pódiu aneb „It sounds bright, your voice and mind“

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 se devět studentů z našeho gymnázia (Kaya M. Z., Jančová M., Nosek M., Červená K., Žitný T., Dvořáková E., Mádlová N., Velichová S.) zúčastnilo soutěže Pět jazyků na pódiu, která se konala na půdě Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích.

Do této soutěže mohli být nominováni žáci 8. a 9. tříd a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Královehradeckého a Pardubického kraje. Klání poté probíhalo v anglickém, španělském, francouzském, ruském a německém jazyce, a to vždy ve dvou kategoriích – zpěv a mluvené slovo.

Ocenění jsme si přivezli hned tři, a to první místo v kategorii Ruský jazyk – zpěv: Tomáš Žitný (1. G), také první místo v kategorii Francouzský jazyk – mluvené slovo: Eliška Dvořáková (1. F) s textem od Voženílkové Pauline a druhé místo v kategorii Německý jazyk – zpěv: Nikola Mádlová, Kateřina Červená, Simona Velichová.

Veškeré naše výkony hodnotili tři porotci a jeden z nich byl vždy rodilým mluvčím v daném jazyku. Všichni účinkující odvedli skvělou práci. Ti, co se neumístili, získali krásný den strávený s kouzlem jazyků a vzpomínkou na celý život.

Markéta Jančová (2.F)

Sdílejte příspěvek