Otevřená věda

Akademie věd České republiky vyhlásila STÁŽE pro šikovné talentované studenty s vážným zájmem o biologii, chemii, fyziku, techniku, historii, filozofii a mnoho dalších vědních oborů.

Odborné stáže představují mimořádně vysoký pozitivní přínos pro každého, kdo se jich zúčastní. Zájemci o stáž se ovšem musí přihlásit do 30. 11. 2020.

Kromě nových informací a zkušeností stážisté získají také zajímavé kontakty na mnoho jiných studentů a akademických pracovníků se stejným odborným zaměřením, zkušeností ze stáží mohou využít při vlastní odborné práci, při psaní svých projektů i při přijímacím řízení na vysoké školy apod.

V případě, že se na stáž přihlásíte, prosím o emailovou informaci, o jakou stáž (z kterého oboru) jste projevili zájem a kam jste se přihlásili. V případě, že stáž absolvujete, rovněž prosím o emailovou informaci.

RNDr. Michal Hruška

Sdílejte příspěvek