NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE SOČ PSJG mezi třemi nejúspěšnějšími školami v ČR

Obhajoby vědeckých projektů šesti studentů

NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI (SOČ)

zajistily Prvnímu soukromému jazykovému gymnáziu místo

v 1. trojici nejúspěšnějších škol České republiky

Třináctého a čtrnáctého června 2020 probíhala celostátní přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ). SOČ je soutěž středoškolských vědeckých projektů vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR). Důležitou roli v celém průběhu soutěže mají spolupracující organizace, mezi které patří nejen střední školy, ale také školy vysoké a výzkumné ústavy včetně pracovišť České akademie věd.
V tomto školním roce byly pro konání většiny postupových kol i pro celostátní přehlídku plně využity informační technologie. Přes všechna omezení se letošní ročník SOČ konal ve stejném rozsahu jako v letech předcházejících. Krajských kol se účastnilo téměř 900 autorů odborných prací SOČ a do finále postoupilo v osmnácti soutěžních oborech 274 soutěžních prací od 294 autorů (studentů středních škol).

Z Prvního soukromého jazykového gymnázia vybraly KRAJSKÉ hodnotící komise SOČ na CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU SOČ práce celkem ŠESTI studentů, kteří vybojovali:

2. místo v oboru č. 3 CHEMIE: Nikola Eva MÁDLOVÁ

3. místo v oboru č. 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby:

Eliška DVOŘÁKOVÁ

6. místo v oboru č. 8 Ochrana a tvorba životního prostředí:

Tibor MALINSKÝ

9. místo v oboru č. 13 Ekonomika a řízení: Ivana KNOULICHOVÁ

11. místo v oboru č. 6 zdravotnictví: Helena PETRÁŇOVÁ

12. místo v oboru č. 12: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie: Matyáš NOVOTNÝ

Zhodnocení úspěšnosti prací studentů na celostátní přehlídce SOČ 2020

Z provedené analýzy úspěšných škol a studentských projektů vyplývá, že na prvních až dvanáctých místech se v CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE umístili se svými projekty studenti z celkem 131 různých středních škol. V následující tabulce jsou všechny školy z České republiky s počtem čtyři a více studentských projektů na celostátní přehlídce SOČ. Všechny ostatní školy z uvedených 131 byly reprezentovány třemi, dvěma a většinou pouze jednou prací.

V tabulce jsou uvedeny počty prací osmi nejúspěšnějších škol na prvním až dvanáctém místě

Z tabulky vyplývá, že nejen počtem prací, ale i počtem v SOČ 2020 získaných prvních, druhých nebo třetích míst se První soukromé jazykové gymnázium celkově řadí v SOČ 2020 mezi tři (popř. pět) nejúspěšnější střední školy České republiky.

Videa s obhajobami všech prací SOČ jsou zveřejněná na YouTube a celkově mají tisíce zhlédnutí. Odkazy na videa studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia jsou uvedeny dále v textu tohoto příspěvku.

Podrobnější informace o projektech z VÝSLEDKOVÉ LISTINY 42. ročníku SOČ

2. místo/16

Pozn.: Číslo za lomítkem udává celkový počet projektů na celostátní přehlídce SOČ 2020 v oboru SOČ, do kterého projekt patří.

Název práce: Syntéza potenciálních antituberkulotik

Autor: Nikola Eva Mádlová

Video: https://youtu.be/RIFZ1xgPxfc

Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži

Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – SANITAS

„Život a zdraví člověka“ – cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Cena CZ.NIC (1000 Kč), cena MŠMT (kniha), cena děkana FJFI ČVUT v Praze (2. místo – 2000 Kč), cena Národního centra pro mladé chemiky – (za 2. místo knižní poukázky v hodnotě 1000 Kč), půlroční elektronické předplatné časopisu Vesmír

Soutěžní obor SOČ 3: CHEMIE

Odborný konzultant: Ing. Galina Karabanovich, Ph.D.; Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Martinec; RNDr. Michal Hruška

*****

3. místo/15

Název práce: Folklor na Hradecku

Autor: Eliška Dvořáková

Video: https://www.youtube.com/watch?v=jCKMIml2Y60

Cena CZ.NIC (800 Kč)

Cena MŠMT (kniha)

Půlroční elektronické předplatné časopisu Vesmír

Soutěžní obor SOČ 15: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Odborný konzultant: MgA. Klára Blažková

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Aubris

*****

6. místo/15

Název práce: Studium reakčních procesů v rámci sanační metody

in situ chemické oxidace

Autor: Tibor Malinský

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JfuHEk4sYY&feature=youtu.be

Soutěžní obor SOČ 8: Ochrana a tvorba životního prostředí

Odborný konzultant: Doc. Dr. Ing. Martin Kubal; Ing. Radek Škarohlíd

Mgr. Ing. Marek Martinec, Ph.D.

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

*****

9. místo/14

Název práce: Použitelnost Software

Autor: Ivana Knoulichová

Video: https://youtu.be/eyNei4iU4-4

Soutěžní obor SOČ 13: Ekonomika a řízení

Odborný konzultant: Jan Knoulich, Quadient s.r.o, VP of Technical Product Management

Vedoucí práce: Mgr. Klára Rybenská

*****

11. místo/16

Název práce: Optimalizace disoluční zkoušky pro různé lékové formy tadalafilu, ibuprofenu a apremilastu měřené pomocí UV – VIS spektrometrie

Autor: Helena Petráňová

Video: https://youtu.be/y6BhT6d4NTU

Soutěžní obor SOČ 6: Zdravotnictví

Odborný konzultant:doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D; Ing. Jan Jirat; Ing. Dan Trunov; Ing. Dominik Švára

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

*****

12. místo/15

Název práce: Vliv působení ekologických faktorů na morfologickou

a anatomickou stavbu rostlin

Autor: Matyáš Novotný

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9YXJ-UZxodg

Soutěžní obor SOČ 12: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Odborný konzultant: Doc. RNDr. Zuzana Wagnerová, CSc.

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

*****

Všem studentům, kteří se v tomto školním roce podíleli na SOČ, a pracovali na dalších soutěžních projektech, gratulujeme k dosaženým vynikajícím výsledkům a úspěchům.

Za Klub projektů Prvního soukromého jazykového gymnázia dále velmi děkuji všem učitelům gymnázia, kteří podporovali a podporují studentské odborné práce, zajišťují pro autory projektů konzultace a náměty, kterými je možné studentské projekty dále zlepšovat. Všem učitelům gymnázia děkuji za vstřícnost a vzájemnou spolupráci.

Velký dík patří nadále spolupracujícím vysokým školám a pracovištím výzkumných ústavů a zejména akademickým pracovníkům odborných institucí, bez kterých by naši studenti nemohli pracovat v moderně vybavených laboratořích.

Závěrem je třeba zmínit, že výborné výsledky našich studentů by nebyly možné rovněž bez podpory rodičů a vedení gymnázia.

Věřím, že současné výborné výsledky jsou nebo budou inspirací pro nové studenty a studenty nižších ročníků, kteří začnou na svých projektech pracovat. Přejeme jim šťastnou volbu tématu a úspěšné pátrání na mnohdy napínavé a dobrodružné cestě za novým poznáním.

RNDr. Michal Hruška

Sdílejte příspěvek