KRAJSKÉ KOLO SOČ 2024

PRVNÍ TŘI PROJEKTY POSTUPUJÍ V ROCE 2024
Z PRVNÍHO MÍSTA V KRAJSKÉM KOLE SOČ
NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU PROJEKTŮ SOČ

V KRAJSKÉM KOLE SOČ dne 7. 5. 2024, které se konalo na Gymnáziu J. K. Tyla, vybojovali studenti 1. SJG: čtyři první místa (z toho 3 s postupem), devět druhých míst (z toho 3 druhá místa s licitací) a jedno páté místo

VELMI GRATULUJEME VŠEM ČTRNÁCTI STUDENTŮM A STUDENTKÁM

ZA ÚSPĚŠNÉ OBHÁJENÍ VŠECH PROJEKTŮ

Na celostátní přehlídku projektů SOČ v Pardubicích postupují z prvního místa:

PAVEL FORMAN

Obor 4. Biologie, geografie a geologie                                                     

Název práce: Rozšíření lošákovitých hub v České republice           

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., MBÚ AV ČR

HANA DOSTÁLKOVÁ

Obor 5. Molekulární biologie                                

Název práce: Buněčný cyklus a jeho synchronizace

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Odborný konzultant: Mgr. Petr Jošt, Ph.D.

MARIE SLEZÁKOVÁ

Obor 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství                                 

Název práce: Respirační onemocnění u koní          

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: neuveden

První místo – bez postupu na celostátní přehlídku – získala:

SÁRA PETÍKOVÁ

Obor 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby                    

Název práce: Porovnání vyšetřovacích metod Hercula Poirota a slečny Marplové

Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Neugebauerová

Odborný konzultant: neuveden

Druhé místo v KRAJSKÉM KOLE s licitací na celostátní přehlídku SOČ vybojovali:

ADAM BERAN

Obor 2. Fyzika                                                         

Název práce: Návrh karoserie cestovního vozu pro slot racing     

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška, Mgr. Anežka Macháčková

Odborný konzultant: Ing. Vojtěch Jakubec, EBW-Aerodynamika

SARAH SOPHIA KARNET

Obor 6. Zdravotnictví                                 

Název práce: Vliv umělé inteligence v oblasti psychoterapie

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pultarová

Odborný konzultant: PaedDr. Irena Jelínková

JAN BROULÍK

Obor 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Název práce: Římské právo se zaměřením na trestní

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Aubris

Odborný konzultant: JUDr. Pavel Kocourek

Postup do celostátního kola SOČ z 2. místa v rámci licitace

Dále v KRAJSKÉM úspěšně soutěžili:

Antonín Vízner

Fajfr Richard

Jakub Procházka

Michala Malá

Miquel Maricel Catalá

Albína Dragounová

Tomáš Kučera

Celkem (včetně našich studentů) soutěžilo v KK SOČ 42 studentů a studentek. Studenti z 1.SJG obhajovali jednu třetinu všech projektů prezentovaných v krajském kole SOČ 2024.

Děkujeme všem odborným konzultantům studentských projektů z externích pracovišť, zejména z Akademie věd České republiky, Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Univerzity Pardubice, Univerzity Hradec Králové aj.

Jmenovité poděkování současně patří vedoucím nejúspěšnějších projektů z PSJG-HK, kterými byli RNDr. Michal Hruška, doc. Ing. Filip Malý, Ph.D., Mgr Petra Pultarová, Mgr. Ondřej Hospodka, Mgr. Jana Pražáková, Mgr. Zuzana Neugebauerová, Mgr. Lucie Tlustošová a Mgr. Jiří Aubris.  Děkujeme také rodičům soutěžících studentů a vedení gymnázia za maximální a trvalou podporu studentských vědeckých aktivit.

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

SOČ je soutěž středoškolských vědeckých projektů vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR). Středoškolská odborná činnost má pro studenty středních škol mnoho významů. Mimo jiné se jedná o prostředek k rozvoji jejich kreativity a schopnosti samostatné vědecké odborné práce. Zkušenosti získané při práci na projektech v průběhu studia jsou později neocenitelné při studiu VŠ a dále v úspěšném profesním životě. Zpracování odborného projektu pomáhá středoškolákům uplatnit a prohloubit své znalosti a dovednosti v konkrétní oblasti zájmu, a získat tak cenné zkušenosti a sebedůvěru. Projekty SOČ jsou v České republice zařazeny do OSMNÁCTI různých oborů.

Nejúspěšnější projekty SOČ vznikají ve spolupráci s vědeckými institucemi České republiky a s pracovišti vysokých škol. Všem vedoucím projektů z 1.SJG a zejména studentkách a studentům, kteří si vybírají témata svých projektů pro příští školní rok a mají zájem na kvalitních projektech SOČ, doporučujeme, aby sami aktivně vyhledávali na internetu dostupné nabídky na spolupráci (např. mezi středoškoláky a VŠ nebo pracovišti AV ČR) a měli šťastnou ruku při výběru externích odborných konzultantů pro své projekty.

Pro školní blog RNDr. Michal Hruška a Mgr. Petra Pultarová

Sdílejte příspěvek