KAPRADÍ 2022

23. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje zabývajících se ekologickou výchovou se uskutečnilo v reprezentativních prostorách regionální centrály ČSOB v Hradci Králové.

Letos opět organizátoři zvolili zajímavé téma: Klima jako místní problém.

V praktických dílnách jsme se mohli, my učitelé, dozvědět např. jak sledovat klimatické změny v přímém přenosu s využitím satelitních snímků ve výuce, jak zapojit mladou generaci do obnovy krajiny nebo jak chladit přehřátá města.

Mgr. Petra Pultarová

Sdílejte příspěvek