Hudebně poetický recitál Láskolamy

Ve čtvrtek 7. února 2019 od 17.00 se koná ve víceúčelovém sále Centra celoživotního vzdělávání (Knihovna města Hradce Králové) autorské čtení doc. MUDr. Jindřicha Tošnera, CSc. Verše z Tošnerových sbírek Láskolamy, Bezpečná vzdálenost a Nejisté vztahy přednese sám autor a Adéla Víchová. Přednes doprovodí francouzskými šansony profesorka PSJG Mgr. Martina Forejtková.

Doc. MUDr. Jindřicha Tošnera, CSc., je znám především jako dlouholetý přednosta Porodnicko-gynekologického oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové či jako šéfredaktor časopisu Gynekolog nebo autor učebnic gynekologie a porodnictví. Jeho básnická tvorba však také vešla do povědomí čtenářů – i díky autorským čtením či spoluprací s divadlem DRAK. Věnuje se také esejistické tvorbě.

Adélu Víchovou si diváci nejspíše spojí s Divadlem Jesličky, kde ztvárnila např. jednu z postav v dramatu Srpen v zemi indiánů.

Profesorku PSJG Mgr. Martinu Forejtkovou hradeckému publiku není třeba představovat. Každý si ji nejspíše spojí s populárním duem Nos Dames jakožto výbornou zpěvačku, klavíristku či hráčku na akordeon. Milovníci filmu si zase vzpomenou na Baldův film Nevinná krutost, pro nějž především nahrála hudbu.

Mgr. Jiří Aubris

 

Sdílejte příspěvek