Francouzsko-český večer PSJG

Dne 30. ledna 2018 se konal v Knihovně města Hradce Králové Francouzsko-český večer PSJG. Hojnému publiku se představili členové Hudebního klubu PSJG a studenti francouzštiny z tercií a kvinty pod vedením Mgr. Martiny Forejtkové, jež zajistila zpěvákům také hudební doprovod, a recitační sekce Klubu mladých literátů PSJG, který vede autor tohoto příspěvku. Doprovodnou prezentaci velmi zdařile a umně připravil David Jandl (1.F).

Představení zahájili studenti tercií a kvinty francouzskými lidovými písněmi Sur le pont d’Avignon a Quand trois poules vont aux champs. Následovaly verše Jacquese Préverta, báseň Snídaně (Déjeuner du matin) – česky ji přednesla Diana Holá (4.A) a francouzsky Matylda Folbergerová (3.A). Po nich následovala další báseň téhož autora Jak namalovat portrét ptáka v intepretaci Kristíny Morávkové (3.A).

Poté opět studenti francouzského jazyka z tercií a kvinty zazpívali další francouzskou lidovou píseň Alouette (Skřivánek). Po nich Barbora Prokešová (4.A) přednesla Prévertovu báseň Náměstí Carrousel, Tomáš Žitný (2.G) zazpíval píseň Patricka Bruela Qui a le droit?, po něm následovala interpretace Prévertovy básně Kočka a pták v podání Karoliny Nezbedové (4.A).

Dalším číslem programu byla píseň Borise Viana Le déserteur, kterou zazpíval David Jandl (1.F). Po něm následoval blok tří Prévertových básní – Žebráček v interpretaci Diany Holé (4.A), Májová píseň v podání Kristíny Morávkové (3.A) a Vojenská vycházka, kterou dramatizovaly Diana Holá (4.A), Bára Prokešová (4.A) a Kristína Morávková (3.A).

Píseň Joyce Jonathana Les filles d’aujourd’hui zazpívali Markéta Mourková (1.F), David Jandl (1.F) a Mgr. Martina Forejtková. Karolina Nezbedová, Diana Holá a Barbora Prokešová (všechny 4.A) po nich zajímavě intepretovaly Prévertovu báseň Jedni a druzí. Následovaly další Prévertovy texty. Adéla Staňková (5.G) přednesla báseň Ulice de Seine a všechny členky klubu dramatizovaně Výjev ze života antilop.

V závěrečné části vystoupení se představila Mgr. Martina Forejtková také jako výborná recitátorka – přednesla báseň Jacquese Préverta Jsem jaká jsem a následně ji zazpívala francouzsky (Je suis comme je suis). U J. Préverta jsme ještě setrvali – následoval Nespokojený dromedár v podání všech členek recitační sekce Klubu mladých literátů (s jednou postavou jim vypomohl i jejich vedoucí).

Úspěšný večer písní a poezie nám připomene fotogalerie (viz níže) a také video pořízené pracovnicemi KMHK. Na něm lze zhlédnout a vyslechnout závěrečnou píseň Tourdion (Batalion) ve francouzsko-české verzi v podání studentů tercií a kvinty. Jednalo se o velmi zdařilou tečku za celým představením.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek