Markéta Horáková dvojnásobnou vicemistryní Evropy

Ve dnech 13. – 16. října 2022 se konalo mistrovství Evropy klasických mažoretek v italském Lignanu. Studentka PSJG Markéta Horáková (4.A) si z Itálie přivezla hned dvě stříbrné medaile, když její tým Infinity Kroměříž obsadil v obou soutěžních kategoriích (Parade Corp Senior a Exhibition Corp Senior) vynikající 2. místo.

Mgr. Jiří Aubris

Fotografie jsou převzaty z fotogalerie Infinity Kroměříž. Další naleznete třeba na jejich facebookové stránce.

PSJG v Českém rozhlase

U příležitosti 30. výročí založení Prvního soukromého jazykového gymnázia Hradec Králové byli pozváni do Českého rozhlasu Hradec Králové ředitel školy PhDr. Ladislav Bartůška a studentky maturitního ročníku Veronika Vítková a Markéta Mourková (obě 4.A).

Celý rozhovor si můžete poslechnou ze záznamu přímo na stránkách Českého rozhlasu. Zmiňovaný koncert už ovšem nestihnete, což je opravdu škoda, byl vynikající.

Mgr. Jiří Aubris

Snímky jsou převzaty ze stránek Českého rozhlasu.

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ našich maturantů 2021

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ našich maturantů 2021
za vědecké odborné práce
Dne 9. 12. 2021 se konalo v Praze
v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České republiky, v.v.i.,
online předávání
CEN NADAČNÍHO FONDU JAROSLAVA HEYROVSKÉHO za rok 2021.


Cenami NF J. Heyrovského za rok 2021 bylo celkem odměněno 10 středoškolských studentů za vítězství ve studentských předmětových soutěžích a dalších 6 studentů za nejúspěšnější tvůrčí práce SOČ, prezentované na celostátní přehlídce. Mezi šesti nejlépe hodnocenými a oceněnými pracemi z celé České republiky za rok 2021 jsou DVĚ práce našich maturantů.
Oceněnými laureáty (za 1. místa v daném oboru v roce 2021)
jsou dva studenti z maturitního ročníku 2021
z Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové:


Eva Nikola MÁDLOVÁ – za práci v oboru ZDRAVOTNICTVÍ
Vojtěch KLOUD – za práci v oboru MATEMATIKA

Slavnostní předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

organizoval

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

za podpory

Národního pedagogického institutu České republiky

Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České republiky, V. V. I.,

a sponzorů

Více informací na:

http://www.njh.cz/on-line-stream-ceny-nfjh-2021/65232995/laureati_2021_promitani.pdf

a také: http://www.njh.cz/

RNDr. Michal Hruška

ICYS – 1. a 2. místo pro PSJG!

1. a 2. místo (zlatou a stříbrnou medaili)
získali na mezinárodní soutěži vědeckých projektů ICYS
studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia Hradec Králové

Od 22. dubna do 27. dubna 2021 se konala v Srbsku mezinárodní konference mladých vědců ICYS (International Conference of Young Scientists – Belgrade 2021). Na konferenci soutěžilo online pět studentů z Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové, kteří jako jediní reprezentovali Českou republiku mezi celkem 142 studenty z 23 států světa.

Studenti našeho gymnázia zazářili a získali následující ocenění:

Nikola Eva Mádlová

1. místo (zlatá medaile) v kategorii LIFE SCIENCE

Úspěch Nikoly Evy Mádlové je o to výraznější, že obhajovala a obhájila – s jiným projektem – 1. místo z roku 2019, kdy se soutěž konala v Malajsii – Kuala Lumpur (v roce 2020 byla soutěž ICYS z důvodů Covid-19 zrušena).

Tibor Malinský

2. místo (stříbrná medaile) v kategorii LIFE SCIENCE

Nikola Eva Mádlová

1. až 4. místo za nejlepší poster připravený pro prezentaci vlastního projektu na soutěži

Nikola Eva Mádlová, Eliška Rejchrtová, Erin Lenihan, Helena Petráňová, Tibor Malinský, Dominik Brož

2. místo za Kulturní video prezentaci České republiky (druhé nejlepší video mezi dvaceti třemi státy světa, které měly své zastoupení na soutěži)

Eliška Rejchrtová

Speciální cena v kategorii ENVIRONMENTAL SCIENCE

Erin Lenihan

Speciální cena v kategorii ENVIRONMENTAL SCIENCE

Dominik Brož

Speciální cena v kategorii LIFE SCIENCE

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou prezentaci svých projektů v zahraničí, za reprezentaci Prvního soukromého jazykového gymnázia a celé České republiky. Zejména je třeba vyzdvihnout cílevědomost, nápaditost a samostatnost všech soutěžících při přípravě a zpracování každého vědeckého projektu a při úspěšné obhajobě původního originálního projektu před mezinárodní odbornou komisí.

Současně děkujeme všem vedoucím projektů z Prvního soukromého jazykového gymnázia, a také akademickým pracovníkům univerzit a výzkumných pracovišť, kteří umožnili našim studentům pracovat ve specializovaných laboratořích a aktivně spolupracovali se studenty jako externí konzultanti.

Zvláštní poděkování patří vedoucí týmu Mgr. Evě Konderlové za koordinaci přihlašování, dodržení všech termínů spojených se soutěží a finální jazykovou korekturu materiálů a dokumentů odesílaných na soutěž.

Úspěch v soutěži nikdy „nepřijde sám“. Skrývá se za ním mnoho úsilí, čiré lidské zvědavosti a nakonec, když se vše podaří, mnoho radosti. Studenti prvních ročníků nižšího a vyššího gymnázia budou psát v příštím roce své projekty Tvořivé klávesnice. Nejlepší z těchto projektů poté postupují do dalších soutěží, např. SOČ (středoškolská odborná činnost), nebo do mezinárodních soutěží. Byli bychom rádi, kdyby právě studenti prvních ročníků, kteří si v těchto dnech vybírají téma pro svoji práci, zvolili takové projekty, které je budou bavit a budou mít smysl. Zde odcituji část svého motivačního dopisu, který jsem zaslal studentům, kteří se účastnili letošního ročníku ICYS: Při přípravě projektů, posterů a prezentací vždy pamatujte na nepsanou skutečnost, že každý projekt se zpracovává s konkrétním cílem, záměrem, vizí… Smyslem každého projektu by mělo být vyřešení určitého problému s cílem obohatit lidské poznání v určitém vědním oboru a pomáhat jiným lidem, společnosti, přírodě… Velmi doporučuji „s nadšením hledat nebo i najít řešení, které může pomoci CELÉMU světu“. Nečekejte, že všichni pochopí, sami domyslí, okamžitě porozumí… věcem, o kterých budete mluvit a psát. VŽDY je na autorovi projektu vše, co zpracoval, srozumitelně a přesvědčivě zdůvodnit a vysvětlit… Držíme Vám pěsti, aby se Vám podařilo přesvědčit hodnotící komise a ostatní soutěžící o kvalitách vašich projektů a bez přehnané skromnosti také o tom, že svět je možné zachovat a zlepšovat, aby byl skutečně důstojným místem pro život lidí a všech živých tvorů – a že právě vaše práce – váš projekt – má mimořádný význam.

V průběhu práce na projektu se vždy sami zamýšlejte na tím, jakým způsobem, čím a kterými zajímavými výsledky nebo i nečekanými nápady (které souvisejí s vaším projektem) zaujmout diváky, posluchače i porotu soutěže…

ICYS je soutěž vědeckých projektů středoškolských studentů. Studenti z celého světa mohou soutěžit v 6 kategoriích – Matematika, Fyzika, Počítačová věda (Informatika a programování), Inženýrství, Přírodní vědy, Věda o životním prostředí (Ekologie a ochrana životního prostředí). Studenti našeho gymnázia soutěžili v kategoriích LIFE SCIENCE (přírodní vědy) a ENVIROMENTAL SCIENCE (Věda o životním prostředí). Celá soutěž probíhala v anglickém jazyce. Soutěže se celkem zúčastnilo 142 soutěžících z 23 zemí světa. Česká republika byla na soutěži zastoupena pouze studenty našeho gymnázia.

Každý student v tomto roce pro soutěž ICYS připravil, na základě výsledků své vlastní odborné práce a úspěchů v jiných soutěžích, ABSTRAKT, POSTER, PREZENTACI PowerPoint a nahrál třicetisekundové video o své osobě a svém projektu tak, aby zaujal diváky, ostatní soutěžící a odborné poroty. Součástí soutěže byla i prezentace země, která studenty na soutěž vyslala. Student mohl představit i místo svého bydliště a sám sebe. Šest našich studentů samostatně připravilo krátké videosekvence, které následně sestříhali do požadované délky. Video mělo mimořádný úspěch a bylo vyhodnoceno jako druhé nejlepší ze všech.

Podrobnější informace o soutěžních projektech

Life science

Zlatá medaile

Nikola Eva Mádlová, Exploring new ligands to elucidate pharmaco-toxicological aspects of mouse constitutive androstane receptor

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška; Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové

Stříbrná medaile 

Tibor Malinský, SYNTHESIS OF AZAPHTALOCYANINES AND STUDY OF THEIR SUPRAMOLECULAR INTERACTIONS

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška; Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D., PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D., Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové

Special prize

Dominik Brož, SPORTS INJURIES IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA – FREQUENCY, AFTEREFFECTS AND POSSIBLE METHODS OF PREVENTION (Sportovní zranění v ČR a SR – četnost, následky a možné metody prevence)

Vedoucí práce Mgr. Petra Poláčková, konzultant MUDr. Jiří Neumann, Czech Olympic Team

Environmental science 

Special prize 

Eliška Rejchrtová, ENVIROMENTAL ASPECTS OF ARTIFICIAL SNOW PRODUCTION IN SELECTED LOCALITIES IN THE CZECH REPUBLIC (Environmentální aspekty umělého zasněžování ve vybraných lokalitách ČR)

Vedoucí práce Mgr. Petra Poláčková, Consultant: Ing. Simona Munzarová PhD. Univerzita Pardubice

Special prize

Erin Lenihan, WOULD REDUCING THE CONSUMPTION OF ANIMAL PRODUCTS HAVE A POSITIVE EFFECT ON THE ENVIRONMENT? (Mělo by snížení spotřeby živočišných produktů pozitivní dopad na životní prostředí?)

Vedoucí práce Mgr. Michaela Voborníková, External Consultant: Ashley Capps, researcher, Well-Fed World, awellfedworld.org

Videa všech soutěžících studentů ICYS je možné si prohlédnout na internetu:

úvodní ceremoniál a představování soutěžících

kulturní vystoupení

abstrakty

postery

závěrečné vyhlašování výsledků

RNDr. Michal Hruška

Člověk a společnost

Katedra sociální a kulturní antropologie Filosofické fakulty University Pardubice vyhlásila pro studenty středních škol 4. ročník soutěže Člověk a společnost.

V letošním roce je stanoveno jen jedno základní téma: společnost v době covidové či post-covidové (jak se společnost mění pod vlivem nového coronaviru). Vyjádřit se mohou studenti různými způsoby: eseji, fotografiemi, audiovizuálně či výzkumy.

Příspěvky mohou poslat jak jednotliví studenti, tak za ně i jejich vyučující, a to elektronicky na adresu antropologicka.soutez@upce.cz. U každého je třeba uvést jméno soutěžícího i adresu školy a třídu (resp. ročník), kterou autor navštěvuje, a kontakty na autora i na školu, kam budou pořadatelé následně odesílat vyrozumění o umístění.

Uzávěrka soutěžních příspěvků je 10. dubna 2021. Vyhodnocení by mělo proběhnout do začátku května, kdy by se mělo uskutečit slavnostní vyhlášení výsledků.  

Pro studenty všech ročníků jistě zajímavý námět na přemýšlení i soutěžení.

Mgr. Jiří Aubris