Básnická tvorba Tibora Malinského

Uplynuly již skoro dva roky od doby, kdy nám student, dnes již absovent PSJG Tibor Malinský poskytl interview, v němž jsme se u příležitosti vydání jeho první básnické sbírky zabývali nikoli jeho vědeckou, nýbrž uměleckou tvorbou.

Básnickou tvorbu Tibora Malinského nalezneme také na internetu. Stránky spravuje básník Jan Černý, který na nich publikuje jak vlastní básně, tak verše několika dalších mladých básníků.

Tibor Malinský se vedle přírodních věd ovšem nevěnuje pouze poezii, ale také hudbě. Mimo jiné také nahrál svou sonátu F-dur pro elektrickou kytaru – poslechnout si ji můžete jak na Youtube, tak na Instagramu.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek