Benefice pro nejpotřebnější

Ve středu 8. listopadu 2017 se v Hradci Králové uskutečnil benefiční koncert pro domácí hospicovou péči hradecké Oblastní  charity. S francouzskými šansony se publiku představilo duo Nos Dames, tj. profesorka PSJG Martina Forejtková a Kateřina Prokešová. Jako pravidelný host účinkovala Miriam Otčenášková a celý program uváděl jako vždy Adam Prokeš.

Diváci podpořili péči zdravotních sestřiček domácí hospicové péče, které dojíždějí za nemocnými do jejich domovů a které doprovázejí nevyléčitelně nemocné na poslední cestě životem, celkovou částkou 19 827 Kč. Je potěšitelné, že mezi nimi bylo i několik pedagogů PSJG. Opět se ukázalo, že benifiční akce pro potřebné jsou pedagogům a studentům PSJG blízké, stačí si např. připomenout pravidelné benefiční akce našeho dramatického klubu ve prospěch dětské onkologie místní fakultní nemocnice.

Mgr. Jiří Aubris

Úspěch R + J ve Václavově

Hradecký ochotnický soubor Q10 se zúčastnil listopadové soutěžní divadelní přehlídky amatérských souborů ve Václavově. Soubor Q10 získal cenu poroty za pohybovou složku v inscenaci R+J a 2. místo v hlasování o Cenu diváků, v níž předstihl i celkové vítěze (Diverzanti Brno) či uznávaný DS Vojan z Libice nad Cidlinou. V hlavní roli Romea se i ve Václavově představil student PSJG Samuel Weinfurter (6.F).

Zajímavostí je také to, že čestné uznání poroty ve Václavově získal herec a recitátor Jaroslav Brendl, který pravidelně navštěvuje naši školu.

Mgr. Jiří Aubris

 

Komparz Narušitel

V neděli 19. listopadu 2017 se na Velkém náměstí v Hradci Králové sešlo více než 70 lidí, kteří si chtěli zahrát jakožto komparz ve filmu Narušitel, ve scéně po 17. listopadu 1989.

Začalo se natáčet krátce po poledni v ulici Rokitanského. Nedříve scéna z demonstrace, kde lidé byli rozděleni do různých skupin, například studenti, rodiny a skauti. Všichni měli za úkol křičet heslo: „Svobodu!“ A jak to bývá ve filmu, všechno dlouho trvá. Komparz se nesmí dívat do kamery a taky do ní strčit, naopak musí mít oblečení z té doby a prožívat emoce spojené s tou dobou. Našli se i lidé, kteří tento rok pamatovali a zažili jako studenti.

Později odpoledne, když začala být tma, natáčela menší skupinka lidí scénu, kdy se zpívala československá hymna, zapalovaly se svíčky a vlajky vlály. Tato scéna byla velmi emociálně krásná.

Natáčelo se na mnoho kamer z různých úhlů. V podvečer se natáčelo na kameru z té doby, aby byla scéna více realistická.

Natáčení se z naší školy zúčastnil režisér tohoto filmu David Balda (3.A), dále Lenka Rajmontová (5.F), která pracovala ve štábu jako koordinátorka komparzu, v řadách komparzu ve filmu naleznete pedagogy Lucii Tlustošovou a Jiřího Aubrise a studenty Michaelu Roubalovou (5.F), Lukáše Rajmonta (1.F) a Jana Čamra (3.G).

Michaela Roubalová (5.F)

Světový pohár v kin-ballu

V listopadu se v Tokiu uskutečnil světový pohár (mistrovství světa) v kin-ballu. České reprezentantky se v Japonsku v žádném případě neztratily – obsadily ve světové konkurenci výborné 5. místo. Opět se tak potvrdilo výjimečné postavení PSJG v tomto sportovním odvětví. Polovinu úspěšného reprezentačního týmu žen tvořily studentka PSJG Markéta Lukšíková (4.A – držitelka titulu nejužitečnější hráčka Inter G Cupu 2017) a tři naše absolventky Adéla Paurová, Alex Pluhařová a Adéla Lavická.

Snímky jsou převzaty z facebookových stránek Kin-ball Czechia.

Mgr. Jiří Aubris

 

Dva svátky sborového zpěvu

Podzimní koncert špičkového královéhradeckého dětského sboru Jitro, jehož členy jsou také studenti PSJG Anna Klimentová (1.G), Alžběta Medková (3.F), Veronika Neckařová (1.G), Michaela Roubalová (5.F), Kateřina Vukmirovičová (1.G) a Tomáš Žitný (2.G), se uskuteční ve středu 15. listopadu 2017 od 18.00 v sále Filharmonie Hradec Králové. Na programu jsou některé skladby, s nimiž sbor získal hlavní cenu v Žilině na festivalu Voce Magna 2017, i nové skladby, včetně jedné světové premiéry. Dále vystoupí také Jitříčko, Světlušky, Skřivánek A, Skřivánek B a Vlčí máky.

Hned dalšího dne se mohou příznivci sborového zpěvu těšit na další lahůdku – smíšený pěvecký sbor Smetana, jehož dlouholetou členkou je profesorka PSJG Mgr. Jana Pražáková, slaví 95. výročí svého založení. Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se tedy uskuteční v Městské hudební síni od 19.00 slavnostní koncert. Jako sólisté se představí Jana Lesná (soprán), Václav Boštík (tenor) a Leoš Krejčí (bas). Sbor bude řídit Jan Jiráček a na varhany hrát Václav Uhlíř. Na programu jsou Messe Solennelle Charlese Gounoda, písně Zdeňka Lukáše, Leoše Janáčka a dalších autorů.

Mgr. Jiří Aubris