Česká hlavička 2021

Dvě třetí místa v soutěži Česká hlavička získali v roce 2021 studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia

Dvacátého srpna letošního roku obhájili naši studenti Nikola Eva MÁDLOVÁ a Vojtěch KLOUD své odborné projekty a získali třetí místa v kategoriích GENUS a UNIVERSUM soutěže Česká hlavička.

Není obvyklé, aby se odborné studentské projekty studentů jedné školy v průběhu tří po sobě jdoucích let umístily v soutěži Česká hlavička na prvních třech místech mezi nejlepšími projekty středoškoláků České republiky. Děkujeme tímto našim studentům, kteří prokázali mimořádné nadání a schopnosti a úspěšně obhájili své projekty.

Nikola Eva Mádlová
Vojtěch Kloud

Přehled prací studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové, které se umístily na prvních třech místech v soutěži Česká hlavička ROK 2021

Nikola Eva Mádlová – 3. místo v kategorii GENUS

Název práce: HLEDÁNÍ NOVÝCH LIGANDŮ K OBJASNĚNÍ FARMAKOTOXIKOLOGICKÝCH ASPEKTŮ MYŠÍHO KONSTITUTIVNÍHO ANDROSTANOVÉHO RECEPTORU

Odborný konzultant: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.; Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Vojtěch Kloud – 3. místo v kategorii UNIVERSUM

Název práce: Rozšíření derivace pomocí teorie stability

Odborný konzultant: RNDr. Daniel Cameron Campbell, Ph.D.; Univerzita Hradec Králové

Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hospodka

ROK 2020

Nikola Eva Mádlová – 2. místo v kategorii GENUS

Název práce: Syntéza potenciální antituberkulotik

Odborný konzultant: Ing. Galina Karabanovich, Ph.D.; Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška; RNDr. Zdeněk Martinec, CSc.

ROK 2019

Tibor Malinský – 1. místo v kategorii GENUS (LAUREÁT hlavní ceny)

Název práce: Syntéza azaftalocyaninů a studium jejich supramolekulárních interakcí

Odborný konzultant: Prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.; Mgr. Jiří Demuth; Farmaceutická fakulta v  Hradci Králové, Univerzita Karlova

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Markéta Šimková – 2. místo v kategorii GENUS

Název práce: Stanovení ledvinné toxicity inhibitorů BRAF in vitro

Odborný konzultant: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.; RNDr. Jana Maixnerová, Ph.D.; Katedra farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzita Karlova

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Helena Petráňová – 3. místo v kategorii VEOLIA

Název práce: Analýza glyfosátu nejen v Roundup Ready rostlinách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Odborný konzultant: PharmDr. Rudolf Andrýs, Ph.D.; Univerzita Hradec Králové

Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

Do soutěže Česká hlavička přihlašují studenty ředitelé středních škol z celé České republiky. Podmínkou přihlášení je velmi kvalitní odborný studentský projekt s praktickou experimentální částí. Každoročně soutěží více než sto studentů celkem v šesti kategoriích.

O kvalitě přihlášených projektů v soutěži Česká hlavička rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 7 dalších členů. Ze všech projektů středoškoláků z celé České republiky jsou nejprve vybrány tři nejlepší práce. Po ústní obhajobě před komisí je následně určeno výsledné pořadí prvních tří prací v každé kategorii. V živém televizním přenosu jsou poté představeni laureáti (1. místa) z každé kategorie, zpravidla za přítomnosti studentů, kteří obsadili druhá a třetí místa, a také rodinných příslušníků nebo ředitelů škol a učitelů.

Informace o soutěžních kategoriích, v kterých se studenti PSJG-HK umístili v letošním roce

Kategorie GENUS „Příroda kolem nás“

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd.

Kategorie UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK

Cena se uděluje za experimentální či teoretické práce, studie a projekty v oblasti fyziky nebo matematiky s přesahem k možným aplikacím.

Více naleznete na internetových stránkách této soutěže.

Úspěch v soutěži je vysoce hodnocen vysokými školami. Např. MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA Univerzity Karlovy má stanoveno: Pro všechny otevírané studijní programy je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u uchazečů, kteří se umístili do třetího místa v jedné z  kategorií soutěže Česká hlavička, kterou vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT z. ú. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Za Klub projektů PSJG-HK RNDr. Michal Hruška


Adaptační dopoledne studentů 1.A

Všichni studenti třídy 1.A se ve čtvrtek 2. 9. 2021 sešli místo ve škole v kempu Stříbrný rybník. Jejich úkolem bylo se při různých sportovních i duševních úkolech co nejvíce poznat a skamarádit.

Úkoly byly roztodivné. Závod na kárách, drtivá porážka, úniková hra, memory ball, kde si měli studenti zapamatovat pořadí barevných kuliček a správně je zpaměti poskládat, nebo hádání českých přísloví. Všechny soutěže studenti absolvovali v družstvech. Potom družstva vymýšlela a vytvářela transparent, který měl co nejvíce charakterizovat jejich členy a prezentovat je před ostatními družstvy.

Poslední soutěží byl biatlon, který spočíval v tom, že se celé družstvo postavilo na dlouhé lyže a díky domluvě a spolupráci „projeli“ stanovený úsek, kde další studenti lukem stříleli do vzdáleného území, a nakonec se muselo celé družstvo stejným způsobem vrátit zpět.

Vše bylo bodováno a nakonec bylo vyhlášeno vítězné družstvo, druhé družstvo a na třetím místě byla dvě družstva. Takže vlastně niko neprohrál. Schválně nepíši, jak družstva dopadla, protože o to vůbec nešlo. Nejdůležitější bylo, že se všichni dobře bavili, kamarádili a poznávali.

Jako třešnička na dortu byl závěrečný Laser game.

Mgr. Blanka Žitná

Francouzský večer v Třebechovicích

Na další koncert Nos Dames se mohou diváci těšit tentokrát v Třebechovicích pod Orebem. Uskuteční se v pátek 10. září 2021 od 18.00 v evangelickém kostele (Masarykovo nám. 19). Publiku se představí stejně jako na úspěšném zámeckém koncertu v Častoloviích profesorka PSJG Mgr. Martina Forejtková (zpěv, klavír, akordeon), členka Filharmonie Hradec Králové Mgr. Miriam Otčenášková (housle) a student našeho gymnázia David Jandl (zpěv, rytmické nástroje, průvodní slovo). A v Třebechovicích i jejich hosté, mezi nimiž se objeví také studentka PSJG Eliška Dvořáková (4.A). Tentokrát jako překladatelka, básnířka a recitátorka, když přednese svůj básnický překlad šansonu Pas peur a zřejmě také Feuilles mortes.

Na programu jsou jako vždy francouzské šansony. Některé příznivcům Nos Dames známé, jiné zazní v podání tohoto souboru v premiéře. Chybět samozřejmě nebudou šansony z dílny Édith Piaf, Lary Fabian či Yvese Montanda, ale publikum čeká také řada dalších zvučných jmen, včetně několika překvapení.

Mgr. Jiří Aubris

Bertička na scénu aneb Předpremiéra se blíží

Jak jsme již informovali, studentku PSJG Bertu Elisabeth Hochmanovou (3.A) čeká vskutku stylový vstup do nového školního roku. Již nepůsobí jen v divadelním studiu pro mladé LAIK, ale prvně se představí opravdu jako herečka Východočeského divadla v Pardubicích ve hře Lenky Lagronové Jako břitva.

Odložená předpremiéra se koná v Pardubicích 1. září 2021 od 19.00 (k dispozici jsou již jen poslední vstupenky, převážně přidané v rámci mírného rozvolnění). Následně Bertičku čekají (v rámci dlouhodobé spolupráce obou divadel) dvě zájezdová představení v Městském divadle v Mladé Boleslavi – 20. září od 19.00 a 30. září 2021 od 18.00. Pardubická premiéra je připravovaná na říjen, ale v dnešní době není asi nejjistějším řešením počkat až na premiéru…

Mgr. Jiří Aubris

Kašavské a Liptálské slavnosti

20. – 22. srpna 2021 se na návsi v Kašavě konaly známé Kašavské slavnosti a v Liptálu Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti. V obou případech byl mezi pozvanými soubory také Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi a s ním pochopitelně studentka PSJG Eliška Dvořáková (4.A), která nechyběla ani v červnu ve Strážnici (někteří ji třeba i zahlédli v televizi Noe).

Pokud se někdo podivuje, že Kohoutek (u Elišky se nediví nikdo, ta prostě zvládá všechno) působí na dvou místech zhruba ve stejném čase, lze to vykládat všelijak, třeba schopností bilokace, a nejjednoduššeji tím, že obě obce dělí asi 10 km (ač po silnici je to o kousek dál). Na každý pád obě slavnosti byly velkolepé, a kdo tam nebyl, může si aspoň prohlédnout několik fotografií.

Mgr. Jiří Aubris