Jesličky na Výstavišti aneb inscenované čtení

V úterý 16. června 2020 od 20.00 se v hradeckém klubu Na Výstavišti (bratří Štefanů 3) uskuteční scénické čtení Příběhů obyčejného šílenství. Inscenace Divadla Jesličky sice proběhne v trochu improvizovaných podmínkách (co v této době není?), ale o to bude zajímavější, jelikož v této podobě se nebude opakovat.

V režii Mgr. Josefa Jana Kopeckého (naši recitátoři ho znají také jako porotce Dětské scény; v Baldově filmu Nevinná krutost skvěle ztvárnil zkorumpovaného policejního vyšetřovatele a jako policista se objevil i  v Baldově Pomstě) se představí řada zajímavých herců. My jsme se na bližší podrobnosti zeptali představitelky „osudové dívky“ Jany, jíž není nikdo jiný než profesorka našeho gymnázia Mgr. et Mgr. Bc. Věra Tauchmanová.

Kvůli koronaviru se jedná o takovou „ukázku“ představení – inscenované čtení představení, které bude mít oficiální premiéru na podzim v Divadle Jesličky Josefa Tejkla. Celý soubor na příběhu baví v něm detailně popisovaná absurdita života, znázornění tragikomických situací a to, že člověku slouží jako poučení. Poučení, co by měl dělat, a čemu by se naopak měl vyhnout.
 
Tento příběh jsme chtěli inscenovat již několik let, ale až nyní se to povedlo. Doufáme tedy, že diváci se u představení pobaví / zamyslí stejně jako my při zkouškách.
 
Neváhejte tedy a přijďte se pobavit i zamyslet, dokud to lze. Kdo ví, co bude na podzim…

Mgr. Jiří Aubris

Koncert pod širou oblohou

Mnozí budou mít ještě v paměti koncert k 30. výročí listopadu 1989, který se konal na Pivovarském náměstí. Tehdy jej uváděla absolventka PSJG Ema Hubáčková. Nemusíme mít obavy, že by naše gymnázium při dalším koncertu, věnovaném tentokrát 170. výročí narození prvního presidenta Československé republiky (1918 – 1992) T. G. Masaryka (1850 – 1937), přišlo o své zastoupení. Právě naopak.

Tentokrát ovšem Ema Hubáčková, sólistka Teatro de la Zarzuela Madrid, vystoupí mezi účinkujícími – tedy spolu s operní pěvkyní Emmou Hubáčkovou (shoda jmen opravdu není náhodná), sólistou opery Národního divadla Praha Josefem Moravcem a klavíristkou Jitkou Nešverovou, jež až neuvěřitelných 44 let působí jako kerepetitorka Národního divadla a Státní opery Praha.

Na programu jsou jak české lidové písně, tak operní árie či dueta (Smetanova Prodaná nevěsta a Hubička, Dvořákova Rusalka aj.). Celým večerem bude tentokrát publikum provázet profesorka PSJG Mgr. et Mgr. Bc. Věra Tauchmanová.

Koncert se koná v neděli 14. června 2020 (více než tříměsíční odklad je pochopitelně způsoben nouzovým stavem) od 19.30 na Pivovarském náměstí (areál krajské úřadu). Zájemci si navíc od 18.00 mohou vyslechnout přednášku Mgr. Richarda Vaška, Ph.D., z Akademie věd České republiky (Oddělení moderních intelektuálních a politických dějin Masarykova ústavu), věnovanou zahraničním cestám prvního československého presidenta i jeho návštěvám našeho kraje.

Akci pořádá Královéhradecký kraj, vstup je i tentokrát volný.

Mgr. Jiří Aubris

Projekt CHARITATIVNÍ AUTOKINO začal na jedničku

Aktualizováno 8. 6. 2020 v 15.10.

Projekt tří středoškolských studentů, z nichž dva – Vratislav Sedlák (5.F) a Josef Januš (5.G) – navštěvují naše PSJG, stál u zrodu autokina v Hradci Králové. S nimi se na úvod představil loňský absolvent PSJG David Balda, jehož film se jako první na královéhradeckém letišti promítal

Dodejme, že benefiční promítání Baldova Narušitele vyneslo královéhradecké léčebně dlouhodobě nemocných 20 000 Kč. Vyprodáno bylo již  tři dny předem a ohlasy na tuto charitativní akci byly všeobecně příznivé. Informoval o ní např. Hradecký deník, který i popsal, jak to všechno vzniklo (aneb příběh o jednom výšlapu na Sněžku), a k akci se ještě jednou vrátil (na snímku uvidíte i scénu z natáčení, kde můžete nalézt i jednu pedagožku PSJG – můžete to chápat jako soutěžní otázku). Nebyl ani zdaleka jediný. Pozadu nezůstal ani Český rozhlas.

V pátek 12. června 2020 měl být promítán další film a výtěžek měl tentokrát směřovat k seniorům z Domova U Biřičky, ale z organizačních důvodů bylo druhé promítání zrušeno.

Vratislav Sedlák (5.F), Jiří Aubris

Pro zvětšení obrázku je nově nutno na něj cvaknout pravým tlačítkem myši a zvolit zobrazení. Snímky zřejmě budete muset prohlížet jednotlivě, ačkoli byly nahrány jako prezentace.

Třetina cen Učené společnosti studentům PSJG

TŘI z celkem deseti cen v rámci celé České republiky
udělila Učená společnost České republiky
studentům Prvního soukromého jazykového gymnázia

V úterý 19. května 2020 proběhlo v upraveném režimu (bez přístupu veřejnosti), s následným on-line přenosem přednášek, XXVI. valné shromáždění Učené společnosti České republiky, na kterém byly vyhlášeny ceny v kategorii „mladší vědecký pracovník“ a „středoškolský student“, ceny pro pedagogy a dále nositelé medaile za zásluhy o rozvoj vědy NUMISMA HONORIS SOCIETATIS SCIENTIARUM BOHEMICAE.

Komise Učené společnosti ČR na základě posouzení kvality práce studenta, ohlasů této práce a dalších kritérií, udělila celkem 10 cen v kategorii „středoškolský student“. Tři mimořádná a NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ ocenění ze všech přihlášených studentů z celé České republiky získali za vynikající výsledky svých projektů a studentskou vědeckou práci:

Helena Petráňová

Vojtěch Kloud

Martin Osowski

Oceněným studentům blahopřejeme.

Za Klub projektů RNDr. Michal Hruška

Více informací:

Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území. Jak je uvedeno na internetových stránkách společnosti: „Hlavním naším cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Česká věda přišla v roce 1952 o svou svobodně zvolenou vědeckou reprezentaci, jak ji představovali členové Královské české společnosti nauk (založené na sklonku 18. století) či členové České akademie věd a umění (založené v roce 1890). Snaha předních českých vědců v čele s prof. Otto Wichterlem vedla v roce 1994 k založení Učené společnosti jako nové organizace, reprezentující českou vědu a navazující na její nejlepší tradice.

Učená společnost České republiky byla ustavena 10. května 1994 na slavnostním zasedání ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. Byla vytvořena 36 členy Nadace pro obnovu Učené společnosti, kteří se stali jejími zakládacími členy. Další členové Učené společnosti byli v souladu se statuty voleni na výročních valných shromážděních, obdobně jako čestní členové. V lednu 2015 došlo k významným změnám stanov; kategorie řádných členů zůstala, čestní členové byli přejmenováni na členy zahraniční a bylo zavedeno emeritní členství. V současné době má Učená společnost 104 členů řádných, 49 členů zahraničních a 13 členů emeritních. Výkonným orgánem Učené společnosti je její Rada složená z osmi řádných členů.“

Složení Rady Učené společnosti pro období květen 2020 až květen 2022

prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc. – předseda

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – 1. místopředseda

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. – 2. místopředsedkyně

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – vědecký tajemník

RNDr. Šárka Nečasová, DSc. – předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních

RNDr. Ivo Starý, CSc. – předseda II. sekce věd chemických

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – předseda III. sekce věd biologicko-medicínských

prof. PhDr. František Čermák, DrSc. – předseda IV. sekce věd společenských a humanitních Pokračování textu Třetina cen Učené společnosti studentům PSJG