AMAVET JUNIOR 2023

PĚT Z ŠESTI HLAVNÍCH CEN

v krajském kole – IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji – AMAVET JUNIOR 2023 – získali studenti druhého ročníku Prvního soukromého jazykového gymnázia.

Dne 23. března 2023 se studenti 1.SJG v Hradci Králové s postery svých odborných soutěžních projektů zúčastnili krajského kola soutěže AMAVET. Soutěž, které se mohou účastnit žáci všech škol Královéhradeckého kraje, probíhala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Práce našich studentů hodnotily odborné komise složené z akademických pracovníků Univerzity Hradec Králové a dalších vysokých škol Královéhradeckého kraje. Soutěž zahájil náměstek Královéhradeckého hejtmana pro oblast školství a sportu Arnošt Štěpánek. Ceny studentům předávali děkani jednotlivých fakult a prorektor UHK.

Děkujeme všem, kteří se na úspěchu našich studentů podíleli. Zejména děkujeme za podporu žáků odborným konzultantům, rodičům a vedoucím odborných projektů. Přestože vyhrát nemohli všichni, práce žádného našeho studenta se neztratila. Velkou pozornost získali také ostatní studentské projekty, např. elektrická kytara Štěpána Rejchy (2. F), který několika krátkými hudebními ukázkami celou krajskou soutěž AMAVET 2023 zahájil.

1. Cenu rektoraUniverzity Hradec Králové získala:
Alena BARTOŠOVÁ (2. F)
Název práce: Mikrobiologická zátěž domácnosti se zvířaty a bez nich
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

1. Cenu děkanaPřírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové získala:
Justýna JANSOVÁ (2. G)
Název práce: Smrtelná duální epidemie současnosti — tuberkulóza a HIV
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

1. Cenu děkana Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové získala:
Anežka HODKOVÁ (2. F)
Název práce: Vzpomínky mých prarodičů aneb historie mé rodiny v čase
Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Pleskotová

1. Cenu děkanaPedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové získala
Sofie Rambousková (2. G)
Název práce: Jak napsat úspěšnou knihu
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Neugebauerová

1. místo v krajském kole IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti
a mládež v Královéhradeckém kraji – AMAVET JUNIOR 2023 – získala:
Alena BARTOŠOVÁ (2. F)
1. místo je spojeno s právem účasti na týdenní stáži v zahraničí (FRANCIE)
Název práce: Mikrobiologická zátěž domácnosti se zvířaty a bez nich
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

2. místo v krajském kole IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti
a mládež v Královéhradeckém kraji – AMAVETJUNIOR 2023 – získala:
Justýna JANSOVÁ (2. G)
Název práce: Smrtelná duální epidemie současnosti — tuberkulóza a HIV
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška

3. místo v krajském kole IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti
a mládež v Královéhradeckém kraji – AMAVETJUNIOR 2023 – získala:
Lucie Beránková (2. F)
Název práce: Měření v termice a termodynamice
Vedoucí práce: Bc. Tomáš Macháček

AMAVET – speciální ocenění
Rejcha Štěpán (2.F)
Název práce: Elektrické kytary – vše o nich (téměř)
Vedoucí práce: Mgr. Martina Forejtková

Za Klub projektů 1.SJG v Hradci Králové RNDr. Michal Hruška

Sdílejte příspěvek