24. října 1942

Klub divadelního diváka PSJG si 15. března 2018 připomněl, a to velmi důstojným způsobem, 79. výročí okupace českých zemí nacistickým Německem a vznik protektorátu Čechy a Morava. Využil k tomu vynikající a zcela výjimečné představení Divadla DRAK, které jeho autor Marek Zákostelecký nazval příznačně 24. října 1942, což je datum popravy 262 českých vlastenců, kteří pomáhali československým parašutistům, jejichž úkolem bylo vykonat atentát na zastupujícího říšského protektora Reinhadra Heydricha. V koncentračním táboře v Mauthausenu se tak tragicky uzavřel příběh nejvýznamnější odbojové akce 2. světové války.

Hra, jež je vlastně scénickým čtením, resp. multimediální koláží nejrůznějšího charakteru, připomíná nejen hrdinství čsl. parašutistů (především Josefa Gabčíka a Jana Kubiše), ale i dnes již pozapomenutých hrdinů, bez jejichž pomoci by atentát na Heydricha nikdy uskutečnit nemohli. Zapomenuta nebyla ani zrada Karla Čurdy.

Vynikající, strhující a svou formou naprosto výjimečné představení je velmi záslužným mementem, zvl. v dnešní době.

Dodejme ještě, že v tomto jedinečném představení účinkuje také Filip Huml, režisér dramatického klubu PSJG.

Mgr. Jiří Aubris

Sdílejte příspěvek