Exkurze do Terezína

V úterý 16. dubna 2019 jsme v rámci výuky dějepisu navštívili památnou oblast Terezín. Z autobusu nejprve vystoupila skupina rozesmátých studentů, nicméně s pohledem na typický nápis „Arbeit Macht Frei“ se nálada účastníků značně změnila.

Nejprve jsme si prohlédli Malou pevnost. Ač byla původně využívána jako vojenské opevnění, my jsme se zde blíže seznámili především s jejím pozdějším využitím. Během první světové války sloužila jako věznice pro politické vězně, ve druhé světové válce pak jako věznice pražského gestapa. Nahlédli jsme do místností obývaných velícími důstojníky, poté do skupinových cel i samotek (kde byl mimo jiné vězněn i sarajevský atentátník Gavrilo Princip), do koupelny, prádelny, dokonce i do „na oko“ vytvořené holírny, která samozřejmě nikdy nebyla využívána. Na závěr prohlídky Malé pevnosti jsme se zastavili v kině určeném původně zaměstnancům, kde jsme zhlédli dobový propagandistický film nazvaný „Město věnované Židům“.

Dalším bodem naší exkurze bylo muzeum židovského ghetta umístěné v tehdejším domě mládeže. Muzeum bylo zajímavé především svou autenticitou. Všechny účastníky nepochybně nejvíce zaujaly obrázky a básně, kterými tehdejší děti ztělesnily atmosféru, jaká zde panovala v minulém století. Dále jsme též měli možnost pročíst si zde nejrůznější právní ustanovení týkající se židovské otázky či například prohlédnout si dobové předměty jako nášivky židovských hvězd či hygienické potřeby některých obětí.

Je nepochybně důležité, abychom tuto nepříliš vzdálenou etapu historie měli na paměti, proto děkuji paní profesorce Tlustošové a terezínským průvodcům, že nám poskytli možnost se o ní dozvědět více. Jak je patrné na přiložených fotografiích naší studentky Kateřiny Richtrové z 3.A, exkurze skutečně všechny velice oslovila.

Julie Hejnicová (3.A)

Talent královéhradecké kultury

Dne 16. dubna 2019 se v Adalbertinu konal slavnostní večer u příležitosti předávání cen Talent královéhradecké kultury za rok 2018. Ceny předávali náměstkyně primátora a radní pro oblast ekonomiky, dotací a kultury Ing. Monika Štayrová a předseda kulturní komise Pavel Marek. O vskutku slavnostní atmosféru se zasloužil také velmi kvalitní kulturní program.

Jak bylo již publikováno v Aktualitách, vynikajícího úspěchu dosáhl Dramatický klub PSJG, který byl jedním z kolektivů, který získal toto prestižní ocenění. Nominován byl především za úspěšné nastudování muzikálu Bídníci, jehož scénář připravila na základě slavného Hugova stejnojmenného románu studentka PSJG Bára Viceníková. Inscenace byla pro velký úspěch a s ním spojenou řadu repríz nastudována dokonce ve dvou variantách. Za nastudování Bídníků získal Dramatický klub PSJG také zvláštní cenu poroty na krajské přehlídce AUDIMAFOR. a účastnil se s ním také přehlídky ve Václavově.

Ocenění spolu se studenty PSJG převzali vedoucí Dramatického klubu PSJG a profesorka tohoto gymnázia Mgr. Michaela Křížková a režisér představení a herec divadla DRAK MgA. Filip Huml.

Ocenění Talent královéhradecké kultury si ovšem z Adalbertina odnesli i další studenti PSJG – Michaela Roubalová (6.F), Alžběta Medková (2.A), Veronika Neckařová (2.G), Eliška Emmerová (1.A), Anna Klimentová (2.G) a Kateřina Vukmirovičová (2.G) z Královéhradeckého dětského sboru Jitro, Sarah Křížová (2.G) z taneční skupiny ZUŠ Habrmanova, Ludmila Žlábková (5.F) ze Smiling String Orchestra a možná i někdo další, jehož se nám přes veškerou snahu nepodařilo dopátrat.

Doporučit můžeme také videoukázky z předávání cen i kulturního programu – píseň Leonarda Cohena Hallelujah v pěvecké interpretaci Jitra či skladbu Karla Jenkinse Palladio v podání Smiling String Orchestra.

Mgr. Jiří Aubris

Hradečtí šansoniéři dovezli z Ostravy opět vavříny

Výjimečného úspěchu členů Hudebního klubu PSJG v Ostravě na Soutěži v interpretaci frankofonní písně, kterou pořádá Alliance francaise, si všiml také Hradecký deník. Příspěvek z 2. dubna 2019 si lze přečíst ZDE.

Podrobné výsledky našich studentů jsou zveřejněny v Aktualitách. Jen doporučit můžeme také poutavou reportáž Markéty Mourkové (2.F) na našem blogu.

Dodejme ještě, že soutěž je opravdu náročná, o čemž svědčí i složení odborné poroty.  Tvořili ji Mgr. Libuše Vondráčková (klavíristka, vedoucí hudebního nastudování opery Slezského divadla v Opavě), Šárka Maršálová (sólistka opery Slezského divadla v Opavě) a Valentin Angevin (klavírista a violoncellista). Předsedkyní poroty byla místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Mgr. Alena Pataky.

Mgr. Jiří Aubris