Vyhlášení výsledků soutěže Basic Lingua 2017

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 se v hotelu Alessandria konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Basic Lingua 2017.

Tuto soutěž organizuje První soukromé jazykové gymnázium pod záštitou Královehradeckého kraje a s podporou společnosti Cambridge Center. Jedná se o soutěž v anglickém jazyce určenou žákům základních škol.

Basic Lingua vznikla na PSJG v roce 2006. Má podat pomocnou ruku základním školám při porovnání úrovně výuky anglického jazyka na škole s evropským referenčním rámcem pro jazyky. Basic Lingua je založená na mezinárodně uznávaných zkouškách společnosti Cambridge. Soutěž testuje veškeré dovednosti požadované ve zkouškách této společnosti v úrovních A2 a B1.

Ze školních kol se do ústředního kola, které se konalo na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu 13. prosince 2017, probojovalo celkem 44 žáků – 24 v kategorii I (jazyková úroveň A2 dle evropského referenčního rámce pro jazyky) a 20 v kategorii II (jazyková úroveň B1).

Ceny pro nejúspěšnější žáky poskytly společnost CAMBRIDGE CENTER, společnost OXFORD BOOKSHOP a První soukromé jazykové gymnázium. Ceny osmi nejúspěšnějším v obou kategoriích i jejich pedagogům předaly ředitelka Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D., a garantka soutěže Mgr. Eva Konderlová z Prvního soukromého jazykového gymnázia.

Vítězem I. kategorie se stal Adam Bouldjedien ze ZŠ Štefcova Hradec Králové (vyučující Mgr. Jan Čech). V II. kategorii triumfovala Magdalena Říhová ze ZŠ Gočárova Hradec Králové (vyučující Mgr. Lenka Švecová). Níže uvádíme přehled všech osmi neujúspěšnějších soutěžících v obou kategoriích.

Výsledky I. kategorie (do 7. třídy ZŠ):
1. Adam Bouldjedien (ZŠ Štefcova Hradec Králové)
2. Mikuláš Bílek (ZŠ Předměřice nad Labem)
3. Lucie Šilhánková (ZŠ Bezručova Hradec Králové)
4. Adela Gaia Serbousková (ZŠ SNP Hradec Králové)
5. Lukáš Růžička (ZŠ Nový Hradec Králové)
6. Jan Zákostelský (ZŠ Předměřice nad Labem)
7. Kristián Boris Borisov (ZŠ Pohádka Hradec Králové)
8. Pavel Forman (ZŠ Klas Pardubice)

Výsledky II. kategorie (do 9. třídy ZŠ):
1. Magdalena Říhová (ZŠ Gočárova Hradec Králové)
2. Adam Herman (ZŠ SNP Hradec Králové)
3. Laura Klapková (ZŠ Milady Horákové Hradec Králové)
4. Mark Szatmári (ZŠ Gočárova Hradec Králové)
5. Ondřej Kušnír (ZŠ Bezručova Hradec Králové)
6. Marie Zemanská (ZŠ Štefcova Hradec Králové)
7. Michaela Brojáčová (ZŠ Pohádka Hradec Králové)
8. Radek Plánička (ZŠ SNP Hradec Králové)

Fotografie z předávání cen soutěže Basic Lingua pořídila studentka PSJG Lea Kodrlová (3.A).

Mgr. Jiří Aubris

Hudební Vánoce

Těžko si lze v Evropě představit vánoční svátky bez hudby. Mnozí si však nevystačí jen s poslechem, ale sami předávají krásné hudební poselství druhým. A mezi těmi druhými se samozřejmě nachází řada studentů a pedagogů našeho gymnázia.

Tak například Paulina Voženílková a Alžběta Šmidberská (obě 2.F) se s Pardubickým dětským sborem IUVENTUS CANTANS zúčastnily všech jeho šesti vánočních koncertů. Vyvrcholením jejich vánočního programu byl zřejmě společný koncert s Komorní filharmonií Pardubice a Pražským filharmonickým sborem a sólisty Kristýnou Fílovou Janou Dvořákovou, Martinem Slavíkem a Janem Morávkem v Sukově síni Domu hudby. Náročná suita vánočních koled pro dětský sbor a orchestr Věroslava Neumanna Vánoce malých zpěváčků v podání sboru Iuventus cantans byla skutečně silným uměleckým zážitkem a sklidila zasloužený aplaus publika.

Studenti Michaela Roubalová (5.F), Alžběta Medková (3.F), Tomáš Žitný (2.G), Anna Klimentová (1.G), Veronika Neckařová (1.G) a Kateřina Vukmirovičová (1.G) se zase zúčastnili s Královéhradeckým dětským sborem Jitro vánočního koncertu ve velkém sále Aldisu. Posluchačům zazpívalo nejen Jitro, ale i Jitříčko, Vlčí máky, Skřivánek A i B, Světlušky a Broučci. Nadšenému publiku bylo představeno i nové CD.

Řady vánočních koncertů v Hradci Králové i okolí se zúčastnila také profesorka PSJG Mgr. Jana Pražáková se Smíšeným pěveckým sborem Smetana. Kromě vánočních koled a pastorel zazněla samozřejmě také Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Smetanu si lze poslechnout také v Semilech v SOkA na festivalu Sbory netradičně na sv. Tři krále (6. ledna 2018) od 18.00.

Snímky pocházejí z vánočních koncertů Pardubického dětského sboru Iuventus cantans.

Mgr. Jiří Aubris