Vojtěch Vodochodský opět na královéhradecké scéně

Mnozí si jistě pamatují Vojtu Vodochodského nejen jako studenta PSJG (maturoval před čtyřmi lety), ale také jako mladého talentovaného herce Divadla Jesličky a výborného recitátora. Kdo se přišel podívat v pondělí 16. dubna 2018 do Besedy (malá scéna Klicperova divadla), mohl vidět Vojtu tentokrát jako herce divadla DISK. V Zářezu velmi zdařile a suverénně ztvárnil policistu (či spíše primitivního „ranaře“) Tondu, kterému přes jeho autorem a režisérem vloženou karikaturnost dokázal (možná navzdory režijnímu záměru) vlít určitou životnost a přesvědčivost.

Vojtovi můžeme jen popřát řadu kvalitních hereckých rolí (nejen ve studentském souboru), skutečných divadelních rolí, jež mu umožní ukázat celou škálu jeho hereckého umění.

Na snímku (převzatém ze stránek Klicperova divadla) můžeme vidět Vojtu Vodochodského (vlevo) v roli Tondy spolu s Filipem Březinou (uvedeným i v programu k hradecké repríze). V Besedě se ovšem v roli Rendy představila a vynikající „dvojku“ s Vojtou vytvořila Jindřiška Dudziaková.

Mgr. Jiří Aubris

24. října 1942

Klub divadelního diváka PSJG si 15. března 2018 připomněl, a to velmi důstojným způsobem, 79. výročí okupace českých zemí nacistickým Německem a vznik protektorátu Čechy a Morava. Využil k tomu vynikající a zcela výjimečné představení Divadla DRAK, které jeho autor Marek Zákostelecký nazval příznačně 24. října 1942, což je datum popravy 262 českých vlastenců, kteří pomáhali československým parašutistům, jejichž úkolem bylo vykonat atentát na zastupujícího říšského protektora Reinhadra Heydricha. V koncentračním táboře v Mauthausenu se tak tragicky uzavřel příběh nejvýznamnější odbojové akce 2. světové války.

Hra, jež je vlastně scénickým čtením, resp. multimediální koláží nejrůznějšího charakteru, připomíná nejen hrdinství čsl. parašutistů (především Josefa Gabčíka a Jana Kubiše), ale i dnes již pozapomenutých hrdinů, bez jejichž pomoci by atentát na Heydricha nikdy uskutečnit nemohli. Zapomenuta nebyla ani zrada Karla Čurdy.

Vynikající, strhující a svou formou naprosto výjimečné představení je velmi záslužným mementem, zvl. v dnešní době.

Dodejme ještě, že v tomto jedinečném představení účinkuje také Filip Huml, režisér dramatického klubu PSJG.

Mgr. Jiří Aubris

Francouzsko-český večer PSJG

Dne 30. ledna 2018 se konal v Knihovně města Hradce Králové Francouzsko-český večer PSJG. Hojnému publiku se představili členové Hudebního klubu PSJG a studenti francouzštiny z tercií a kvinty pod vedením Mgr. Martiny Forejtkové, jež zajistila zpěvákům také hudební doprovod, a recitační sekce Klubu mladých literátů PSJG, který vede autor tohoto příspěvku. Doprovodnou prezentaci velmi zdařile a umně připravil David Jandl (1.F).

Představení zahájili studenti tercií a kvinty francouzskými lidovými písněmi Sur le pont d’Avignon a Quand trois poules vont aux champs. Následovaly verše Jacquese Préverta, báseň Snídaně (Déjeuner du matin) – česky ji přednesla Diana Holá (4.A) a francouzsky Matylda Folbergerová (3.A). Po nich následovala další báseň téhož autora Jak namalovat portrét ptáka v intepretaci Kristíny Morávkové (3.A).

Poté opět studenti francouzského jazyka z tercií a kvinty zazpívali další francouzskou lidovou píseň Alouette (Skřivánek). Po nich Barbora Prokešová (4.A) přednesla Prévertovu báseň Náměstí Carrousel, Tomáš Žitný (2.G) zazpíval píseň Patricka Bruela Qui a le droit?, po něm následovala interpretace Prévertovy básně Kočka a pták v podání Karoliny Nezbedové (4.A).

Dalším číslem programu byla píseň Borise Viana Le déserteur, kterou zazpíval David Jandl (1.F). Po něm následoval blok tří Prévertových básní – Žebráček v interpretaci Diany Holé (4.A), Májová píseň v podání Kristíny Morávkové (3.A) a Vojenská vycházka, kterou dramatizovaly Diana Holá (4.A), Bára Prokešová (4.A) a Kristína Morávková (3.A).

Píseň Joyce Jonathana Les filles d’aujourd’hui zazpívali Markéta Mourková (1.F), David Jandl (1.F) a Mgr. Martina Forejtková. Karolina Nezbedová, Diana Holá a Barbora Prokešová (všechny 4.A) po nich zajímavě intepretovaly Prévertovu báseň Jedni a druzí. Následovaly další Prévertovy texty. Adéla Staňková (5.G) přednesla báseň Ulice de Seine a všechny členky klubu dramatizovaně Výjev ze života antilop.

V závěrečné části vystoupení se představila Mgr. Martina Forejtková také jako výborná recitátorka – přednesla báseň Jacquese Préverta Jsem jaká jsem a následně ji zazpívala francouzsky (Je suis comme je suis). U J. Préverta jsme ještě setrvali – následoval Nespokojený dromedár v podání všech členek recitační sekce Klubu mladých literátů (s jednou postavou jim vypomohl i jejich vedoucí).

Úspěšný večer písní a poezie nám připomene fotogalerie (viz níže) a také video pořízené pracovnicemi KMHK. Na něm lze zhlédnout a vyslechnout závěrečnou píseň Tourdion (Batalion) ve francouzsko-české verzi v podání studentů tercií a kvinty. Jednalo se o velmi zdařilou tečku za celým představením.

Mgr. Jiří Aubris

Francouzsko-český večer PSJG

V úterý 30. ledna 2017 se od 17.00 koná ve víceúčelovém sále Knihovny města Hradce Králové Francouzsko-český večer Prvního soukromého jazykového gymnázia. Diváci se mohou těšit na francouzské písně a poezii v originále i v českých překladech. Účinkují studenti PSJG – členové hudebního klubu pod vedením Mgr. Martiny Forejtkové a recitační sekce klubu mladých literátů.

Diváci se mohou těšit např. na písně Patricka Bruela, Borise Viana, na řadu francouzských lidových písní, dvojjazyčně zazní např. známý Batalion, chybět nebude řada básní i próz Jacquese Préverta (většinou v češtině, ale i dvojjazyčně). Program je bohatý, vypsat se ani nedá…

Mgr. Jiří Aubris

Nevinná láska

Nedávno vzniklé Divadlo Vítka Martince a Davida Kupčeka připravilo svou první inscenaci – komedii Nevinná láska. Dramaturgie a režie se chopila absolventka PSJG Bára Viceníková, která s Vítkem Martincem už spolupracovala v dramatickém klubu PSJG v muzikálu Bídníci (Bára připravila scénář, Vítek hrál Jeana Valjeana).

V případě Nevinné lásky se jedná o autorské divadlo, v němž účinkují oba zakladatelé hereckého souboru, tj. Vítek Martinec (známý také milovníkům stříbrného plátna z filmu Davida Baldy Pomsta, kde ztvárnil nejen hlavní roli, ale napsal i scénář) a David Kupček.

Po premiéře v Divadle Jesličky a reprízách v Českých Budějovicích a Praze bude mít opět příležitost zhlédnout Nevinnou lásku také královéhradecké publikum. Letos ještě v Country clubu Lucie na Novém Hradci a v nadcházejícím roce pak ledaskde – v Adalbertinu, na Náplavce, ale také v Praze, Roudnici nad Labem, Vrchlabí, Pardubicích, Jaroměři, Českých Budějovicích i jinde…

Mgr. Jiří Aubris