Zlín Film Festival

Květen byl ve znamení Zlína a dobrého filmu. Zlínský filmový festival se konal po padesáté osmé a já měla tu čest (i přes předešlou pětiletou účast jako divák) účastnit se jako součást poroty pro mládežnický film.

Porota se větví do tří částí – porota pro dětský film, mládežnický film a animovaný film. Poroty byly mezinárodní, takže se po celou dobu našeho pobytu ve Zlíně mluvilo anglicky a pro určité členy poroty tu neustále byli překladatelé a 3 supervize jakožto dohled.

Den se trávil především v kině, kde jsme každý den viděli 3 – 5 filmů – shrnuto a podtrženo, 8 hodin v kině denně není tak jednoduché „ulití se ze školy“, jak by se mohlo zdát. Byla to regulérní práce, což nám bylo řečeno už při příjezdu. Krom filmů bylo naší povinností účastnit se společenských akcí, galavečerů a rozhovorů před nimi a po nich, což bylo mnohdy docela vysilující. Vysilující byla také jazyková bariéra, která tu byla poměrně často, každopádně domluva „rukama-nohama“ byla na denním pořádku.

Například zhruba 20 minut před odjezdem na galavečer (pozn. – nejdůležitější akce celého festivalu, kde by byla absence dost závažná), nám naše (milovaná) ruská kolegyně ztratila klíč od pokoje, který byl zamčený. Právě tady se projevila ta jazyková bariéra nejvíc, protože vysvětlit mi rusko-anglicky, kde je klíč, bylo opravdu složité. Skoro měsíc po festivalu mi to přijde vtipné, ale když už nám na dveře bouchal guide, ať si pospíšíme, jsem byla ráda, že spolubydlící nerozumí mým českým nadávkám. Ovšem – stihli jsme to a podobných zážitků tam bylo mnoho.

I když je to již měsíc, mám stále pocit, že jsem život nechala ve Zlíně. S lidmi z porot jsem neustále v kontaktu a všichni se (doufám) shledáme na tom příštím festivalu, už jako obyčejní diváci. Byl to zážitek, na který se nezapomíná, a až budete mít někdo někdy možnost se tam podívat, dlouho nerozmýšlejte a jeďte.

Veronika Vítková (1.F)

O účasti Veroniky Vítkové v porotě Mezinároního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně jsme již informovali také v předchozím příspěvku.

IUVENTUS CANTANS

S koncem školního roku jsou na pořadu dne závěrečné koncerty různých uměleckých škol a souborů. Studentka PSJG Paulina Voženílková (2.F), členka Pardubického dětského sboru IUVENTUS CANTANS, se tak chystá na závěrečný koncert, který se uskuteční v Husově sboru v Pardubicích v pátek 22. června 2018 od  17.00.

Vyvrcholením školního roku bude ovšem pro tento dětský sbor vystoupení v rámci Smetanovy Litomyšle! Tam se publiku představí v úterý 26. června 2018 od 18.00. Koncert Zpěváčci kraje mého se koná v inspirujícím prostředí zámeckého nádvoří.

Mgr. Jiří Aubris

 

Veronika Vítková v porotě Mezinároního festivalu filmů pro děti a mládež

Ve dnech 25. května – 2. června 2018 se ve Zlíně konal Mezinároní festival filmů pro děti a mládež. Z našeho gymnázia se tam vydala studentka Veronika Vítková (1.F). A ne jen jako divačka, ale přímo jako členka mezinárodní dětské poroty pro hraný film pro mládež. Její krátký oficiální medailonek jakožto porotkyně zní takto:

Veronika Vítková (13) se narodila a žije v Hradci Králové, kde studuje První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové. Miluje knihy, filmy a pečení sladkostí jakéhokoliv druhu.

Dodejme ještě, že Veronika se věnuje především divadlu (ZUŠ Střezina) – jako herečka i scénáristka.

Mezinárodní porota byla pětičlenná – dva zástupce měla pořádající země, dva přijeli z Ruska a jeden z Polska. O svých zážitcích z festivalu i účinkování v porotě nám Veronika nejspíše napíše vlastní reportáž. Máme ji slíbenou…

Mgr. Jiří Aubris

VÝJIMEČNÝ „KRÁLOVÉHRADECKÝ“ FILM

Nového filmu Davida Baldy (3.A) Nevinná krutost si všimla také královéhradecká náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu Ing. Anna Maclová. Nejenže přijala Davidovo pozvání a přišla na první reprízu Nevinné krutosti, ale připojila také na svůj facebookový profil velmi zajímavý komentář, doplněný řadou fotografií:

V královéhradeckém kině Biocentrál byl uveden film královéhradeckého režiséra Davida Baldy, nositele ocenění Talent královéhradecké kultury. Ve filmu účinkovali známí královéhradečtí herci, na produkci se podíleli mnozí další Královéhradečtí. Film byl z větší části také natáčen v Hradci. Mám radost. I když příběh nebyl zrovna radostný… Ostatní neprozradím. Vidět ho stojí rozhodně za to! Díky.

Zájem královéhradecké radní, v jejíž gesci je navíc právě kultura, jistě všechny, kdo se na filmu podíleli, velmi potěšil, tím spíše, že byl provázen velmi přátelským jednáním přímo v kině Centrál.

Mgr. Jiří Aubris

Hradecké Guitarreando 2018

Vynikajícího úspěchu dosáhla studentka PSJG Markéta Mourková (1.F) na 17. ročníku Hradeckého Guitarreanda, které se konalo 18. května 2018. Společně s kolegy z kytarového kvarteta ZUŠ Střezina Terezou Vlčkovou, Tomášem Jedličkou a Tomášem Kinským nejen vyhráli svou kategorii, ale stali se absolutními vítězi této soutěže.

Dodejme ještě, že Hradeckého Guitarreanda se letos zúčastnilo celkem 24 souborů, resp. 77 soutěžících. Úspěch je o to cennější, že výkony účinkujících hodnotila odborná porota tvořená představiteli řady našich konzervatoří – Václav Kučera (Konzervatoř Praha), Ondřej Gilig (Janáčkova konzervatoř Ostrava), Petr Vít (Konzervatoř Brno), Ozren Mutak (Konzervatoř Plzeň) a Petr Saidl (Konzervatoř Pardubice a AMU Praha).

Fotografie jsou převzaty ze stránek ZUŠ Střezina.

Mgr. Jiří Aubris