Francouzsko-český večer PSJG

Dne 30. ledna 2018 se konal v Knihovně města Hradce Králové Francouzsko-český večer PSJG. Hojnému publiku se představili členové Hudebního klubu PSJG a studenti francouzštiny z tercií a kvinty pod vedením Mgr. Martiny Forejtkové, jež zajistila zpěvákům také hudební doprovod, a recitační sekce Klubu mladých literátů PSJG, který vede autor tohoto příspěvku. Doprovodnou prezentaci velmi zdařile a umně připravil David Jandl (1.F).

Představení zahájili studenti tercií a kvinty francouzskými lidovými písněmi Sur le pont d’Avignon a Quand trois poules vont aux champs. Následovaly verše Jacquese Préverta, báseň Snídaně (Déjeuner du matin) – česky ji přednesla Diana Holá (4.A) a francouzsky Matylda Folbergerová (3.A). Po nich následovala další báseň téhož autora Jak namalovat portrét ptáka v intepretaci Kristíny Morávkové (3.A).

Poté opět studenti francouzského jazyka z tercií a kvinty zazpívali další francouzskou lidovou píseň Alouette (Skřivánek). Po nich Barbora Prokešová (4.A) přednesla Prévertovu báseň Náměstí Carrousel, Tomáš Žitný (2.G) zazpíval píseň Patricka Bruela Qui a le droit?, po něm následovala interpretace Prévertovy básně Kočka a pták v podání Karoliny Nezbedové (4.A).

Dalším číslem programu byla píseň Borise Viana Le déserteur, kterou zazpíval David Jandl (1.F). Po něm následoval blok tří Prévertových básní – Žebráček v interpretaci Diany Holé (4.A), Májová píseň v podání Kristíny Morávkové (3.A) a Vojenská vycházka, kterou dramatizovaly Diana Holá (4.A), Bára Prokešová (4.A) a Kristína Morávková (3.A).

Píseň Joyce Jonathana Les filles d’aujourd’hui zazpívali Markéta Mourková (1.F), David Jandl (1.F) a Mgr. Martina Forejtková. Karolina Nezbedová, Diana Holá a Barbora Prokešová (všechny 4.A) po nich zajímavě intepretovaly Prévertovu báseň Jedni a druzí. Následovaly další Prévertovy texty. Adéla Staňková (5.G) přednesla báseň Ulice de Seine a všechny členky klubu dramatizovaně Výjev ze života antilop.

V závěrečné části vystoupení se představila Mgr. Martina Forejtková také jako výborná recitátorka – přednesla báseň Jacquese Préverta Jsem jaká jsem a následně ji zazpívala francouzsky (Je suis comme je suis). U J. Préverta jsme ještě setrvali – následoval Nespokojený dromedár v podání všech členek recitační sekce Klubu mladých literátů (s jednou postavou jim vypomohl i jejich vedoucí).

Úspěšný večer písní a poezie nám připomene fotogalerie (viz níže) a také video pořízené pracovnicemi KMHK. Na něm lze zhlédnout a vyslechnout závěrečnou píseň Tourdion (Batalion) ve francouzsko-české verzi v podání studentů tercií a kvinty. Jednalo se o velmi zdařilou tečku za celým představením.

Mgr. Jiří Aubris

Francouzský večer plný šansonů

Celý koncert se odehrával v kulturním centru města Týniště nad Orlicí. Koncert byl velmi povedený. V sále bylo do posledního místa plno. Nejen, že účinkující odvedli skvělý výkon, ale i celý koncert proběhl za velice příjemné atmosféry. Na koncertě jsme si mohli užít 15 šansonových skladeb, včetně skladby od nejznámější zpěvačky Edith Piaf, a dozvědět se i něco málo o nejlepších šansonových interpretech a o jejich skladbách.

Skupina Nos Dames nadchla celé publikum. Skvělý pěvecký výkon Martiny Forejtkové, která zároveň doprovázela na klavír a akordeon, rozebírali posluchači ještě dlouho po koncertě. Ze skupiny Nos Dames dále účinkovaly Kateřina Prokešová – violoncello, zpěv, a Miriam Otčenášková – housle. Nos Dames si na koncert pozvaly jako hosty Samuela Weifurtera (6.F) – kytara, Milana Vrbíka (6.F) – kytara a Michala Havrdu (6.F) – cajon. Celým koncertem nás vlídným slovem provázel Adam Prokeš.

David Jandl (1.F)

Francouzsko-český večer PSJG

V úterý 30. ledna 2017 se od 17.00 koná ve víceúčelovém sále Knihovny města Hradce Králové Francouzsko-český večer Prvního soukromého jazykového gymnázia. Diváci se mohou těšit na francouzské písně a poezii v originále i v českých překladech. Účinkují studenti PSJG – členové hudebního klubu pod vedením Mgr. Martiny Forejtkové a recitační sekce klubu mladých literátů.

Diváci se mohou těšit např. na písně Patricka Bruela, Borise Viana, na řadu francouzských lidových písní, dvojjazyčně zazní např. známý Batalion, chybět nebude řada básní i próz Jacquese Préverta (většinou v češtině, ale i dvojjazyčně). Program je bohatý, vypsat se ani nedá…

Mgr. Jiří Aubris

Hudební Vánoce

Těžko si lze v Evropě představit vánoční svátky bez hudby. Mnozí si však nevystačí jen s poslechem, ale sami předávají krásné hudební poselství druhým. A mezi těmi druhými se samozřejmě nachází řada studentů a pedagogů našeho gymnázia.

Tak například Paulina Voženílková a Alžběta Šmidberská (obě 2.F) se s Pardubickým dětským sborem IUVENTUS CANTANS zúčastnily všech jeho šesti vánočních koncertů. Vyvrcholením jejich vánočního programu byl zřejmě společný koncert s Komorní filharmonií Pardubice a Pražským filharmonickým sborem a sólisty Kristýnou Fílovou Janou Dvořákovou, Martinem Slavíkem a Janem Morávkem v Sukově síni Domu hudby. Náročná suita vánočních koled pro dětský sbor a orchestr Věroslava Neumanna Vánoce malých zpěváčků v podání sboru Iuventus cantans byla skutečně silným uměleckým zážitkem a sklidila zasloužený aplaus publika.

Studenti Michaela Roubalová (5.F), Alžběta Medková (3.F), Tomáš Žitný (2.G), Anna Klimentová (1.G), Veronika Neckařová (1.G) a Kateřina Vukmirovičová (1.G) se zase zúčastnili s Královéhradeckým dětským sborem Jitro vánočního koncertu ve velkém sále Aldisu. Posluchačům zazpívalo nejen Jitro, ale i Jitříčko, Vlčí máky, Skřivánek A i B, Světlušky a Broučci. Nadšenému publiku bylo představeno i nové CD.

Řady vánočních koncertů v Hradci Králové i okolí se zúčastnila také profesorka PSJG Mgr. Jana Pražáková se Smíšeným pěveckým sborem Smetana. Kromě vánočních koled a pastorel zazněla samozřejmě také Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Smetanu si lze poslechnout také v Semilech v SOkA na festivalu Sbory netradičně na sv. Tři krále (6. ledna 2018) od 18.00.

Snímky pocházejí z vánočních koncertů Pardubického dětského sboru Iuventus cantans.

Mgr. Jiří Aubris